Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Herdenkingsmunten van 2 euro - 2013

De beschrijvingen op deze pagina zijn overgenomen uit het Publicatieblad van de Europese Unie en kunnen daarom enigszins afwijken van ander materiaal op deze website.

Nederland

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

Beschrijving van het ontwerp: het binnengedeelte van de beeldenaar laat een doorlopend lint zien dat aan de buitenzijde begint en bevat de beeltenis van koning Willem-Alexander en verder de beeltenissen van zijn zes voorgangers: koningin Beatrix, koningin Juliana, koningin Wilhelmina, koning Willem III, koning Willem II en koning Willem I. Rond de beeltenissen staan het opschrift „Willem-Alexander Koning der Nederlanden” en verder het koninklijke Nederlandse muntteken, het muntmeesterteken, het jaartal 2013, de initialen van de ontwerper en links van de beeltenissen het opschrift „200 jaar Koninkrijk der Nederlanden”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 3,5 miljoen munten

Uitgiftedatum: november 2013

Finland

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 125e geboortedag van de Nobelprijs winnende auteur F. E. SILLANPÄÄ

Beschrijving van het ontwerp: op het binnengedeelte van de munt staat het portret van Sillanpää afgebeeld. Bovenaan, in een halve cirkel, staan de woorden „F. E. SILLANPÄÄ”. Links staan het jaartal „1888” en het muntteken. Rechts staan het jaartal „1964”, het uitgevende land „FI” en het jaar van uitgifte „2013”. Dit is een speciale munt om de grootvader van een hele natie te herdenken. F. E. SILLANPÄÄ was een meester van de stijl die in de Finse literatuur diepe inzichten bracht over de relatie tussen de mens en de natuur. Vooral op basis van de werken Het Zachtmoedig Erfdeel en Silja de dienstmaagd kreeg hij in 1939 de Nobelprijs. Deze meesterlijke auteur kreeg nog meer nationale bekendheid met zijn populaire radio- optredens en gedenkwaardige kerstkronieken. Na de oorlogsjaren groeide de meesterschrijver uit tot een baardige „Taata”, de officieuze grootvader van het land. Uit de herinneringen aan de kerst in zijn kinderjaren ontstond een zeer geliefde traditie: opa die de hele natie devoot rond de radio verenigt met zijn zorgeloze kerstpraatjes. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1,5 miljoen munten

Uitgiftedatum: november 2013

Malta

Onderwerp van de herdenkingsmunt: de grondwet die werd aangenomen in 1921 toen het land zelfbestuur had gekregen

Beschrijving van het ontwerp: de beeldenaar laat een kaart zien van de Maltese eilanden en een vertegenwoordiging van de bevolking. Onderaan op de beeldenaar staat het jaartal „2013”. Bovenaan, in een halve cirkel, staan de woorden „MALTA — Self-government 1921”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 500.000 munten

Uitgiftedatum: oktober 2013

Vaticaanstad

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 28e Wereldjeugddag

Beschrijving van het ontwerp: op de munt is het bekendste monument van Rio de Janeiro afgebeeld, Christus de Verlosser, met een aantal jongeren om het standbeeld heen. Bovenaan, in een halve cirkel, de inscriptie „XXVIII G.M.G. CITTÀ DEL VATICANO RIO 2013”. Rechts het muntteken „R” en de naam van de ontwerper „P DANIELE”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 115.000 munten

Uitgiftedatum: oktober 2013

Griekenland

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 100e verjaardag van de unie tussen Kreta en Griekenland

Beschrijving van het ontwerp: in het binnenste gedeelte van de munt worden Kretenzische rebellen afgebeeld die de Griekse vlag hijsen, een symbolische weergave van Kreta's strijd voor aansluiting bij Griekenland. Aan de bovenzijde in boogvorm en in het Grieks de naam van de uitgevende staat „Helleense Republiek” in hoofdletters. Aan de onderzijde in het Grieks de woorden „100 jaar unie tussen Kreta en Griekenland”. Rechts de jaartallen „1913-2013” en het monogram van de Griekse Munt. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 750.000 munten

Uitgiftedatum: oktober 2013

Griekenland

Onderwerp van de herdenkingsmunt: Academie van Plato 2400 jaar geleden opgericht

Beschrijving van het ontwerp: portret van Plato (in profiel). Links, in Oudgrieks schrift, letterlijk vertaald de woorden „2400 jaar na de oprichting van de Academie van Plato” en „Helleense Republiek”. Rechts het jaartal 2013 en het monogram van de Griekse Munt. In de afsnede „ΣΤΑΜ” (monogram van de ontwerper G. Stamatopoulos). Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 750.000 munten

Uitgiftedatum: oktober 2013

San Marino

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 500e sterfdag van de Italiaanse schilder Pinturicchio

Beschrijving van het ontwerp: op de voorgrond is het fresco „Geschil van Jezus met de artsen” afgebeeld; onderaan bevindt zich het opschrift „SAN MARINO” in boogvorm; links staat de letter „R”, het symbool van de Italiaanse Munt; onder het fresco is de naam van de ontwerper „MOMONI” vermeld; boven het fresco staat het opschrift „PINTURICCHIO” in boogvorm, met daaronder de jaartallen „1513” en „2013”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 115.000 munten

Uitgiftedatum: september 2013

België

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 100e verjaardag van de oprichting van het Koninklijk Meteorologisch Instituut

Beschrijving van het ontwerp: in het binnenste gedeelte van de munt is het cijfer 100 weergegeven, waarbij in de eerste nul de afkortingen „KMI” en „IRM” zijn vermeld en de tweede nul de zon voorstelt. Links van de zon zijn isobaren, regendruppels en sneeuwvlokken afgebeeld. In de bovenste zonnestralen wordt het jaar 2013 vermeld en in de onderste zonnestralen de landsaanduiding „BE”. Het muntmeesterteken en het muntteken van Brussel, een gehelmd hoofd van de aartsengel Michaël, staan onder de 1 van het cijfer 100. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 2 miljoen munten

Uitgiftedatum: september 2013

Finland

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 150e verjaardag van de parlementszitting van 1863 toen de regelmatige zittingen van het parlement van start gingen in Finland

Beschrijving van het ontwerp: op de herdenkingsmunt van twee euro staat het jaartal 1863 waar een loot uit groeit afgebeeld die het begin van de democratie en de ontwikkeling van Finland symboliseert. Aan de onderzijde in een halve cirkel staat de naam van het uitgevende land „SUOMI FINLAND” (de twee woorden zijn gescheiden door het muntteken) en het jaartal „2013”. De parlementszitting van 1863 is het begin van de verlichting. In Finland begonnen in 1863 echte democratie en transparante persactiviteiten en kreeg iedereen het recht om de Finse taal te gebruiken. Met het begin van de regelmatige parlementszittingen verbeterden de kansen van de Finnen om invloed uit te oefenen op de gang van zaken in hun land op ongekende wijze. Het jaar was het begin van een periode van verlichting voor de Finse democratie. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Uitgiftedatum: september 2013

Luxemburg

Onderwerp van de herdenkingsmunt: het volkslied van het groothertogdom Luxemburg

Beschrijving van het ontwerp: rechts in het binnenste gedeelte van de munt is het gelaat van Zijne Koninklijke Hoogheid groothertog Henri, naar links kijkend, afgebeeld en links in het binnenste gedeelte is het volkslied in muziekschrift en in tekst weergegeven. Daarboven staat de tekst „Ons Heemecht”.Onderaan in het binnenste gedeelte worden de naam van de uitgevende staat, „LËTZEBUERG”, en het jaartal „2013” vermeld, met aan de ene zijde daarvan het muntteken en aan de andere zijde de initialen van de muntmeester. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1,4 miljoen munten

Uitgiftedatum: september 2013

Slowakije

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 1150ste verjaardag van het begin van de missie van Constantijn en Methodius in Groot-Moravië

Beschrijving van het ontwerp: op de munt zijn de Thessalonische broers Constantijn en Methodius afgebeeld, samen met het symbolische dubbelkruis staande op drie heuvels. Het kruis wordt bovendien vastgehouden als een bisschopsstaf, een combinatie van de symbolen van staat en christendom die het belang benadrukt van de missie van de twee broers, die bijdroeg aan de volledige soevereiniteit en legitimiteit van Groot-Moravië, de eerste Slavische staat in Midden-Europa. Constantijn houdt een boek op, dat staat voor onderwijs en geloof; Methodius is afgebeeld met een kerkgebouw, als symbool voor het geloof en het institutioneel christendom. Langs de onderrand van het binnenste deel van de munt staan, tussen scheidingstekens, de naam van het uitgevende land, “SLOVENSKO”, en de jaartallen "863" en "2013". Langs de bovenrand van het binnenste deel van de munt staan de namen “KONŠTANTÍN” en “METOD”. De gestileerde initialen 'mh' (van de ontwerper, Miroslav Hric) staan direct links van de broers, direct rechts van hen staat het muntteken van de munt van Kremnica (de letters "MK" tussen twee muntstempels). Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Uitgiftedatum: juli 2013

Monaco

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 20 jaar lid van de VN

Beschrijving van het ontwerp: op de munt is een duif met een olijftakje afgebeeld, met in het midden van de boog links de hoorn des overvloeds en rechts het stempel van de Parijse Munt. Aan de bovenzijde in een halve cirkel de naam van de uitgevende staat „MONACO” en aan de onderzijde in een halve cirkel de inscriptie „1993 ADMISSION À L'ONU 2013”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1,2 miljoen munten

Uitgiftedatum: juli 2013

Italië

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 700e geboortedag van Giovanni BOCCACCIO

Beschrijving van het ontwerp: het ontwerp toont het hoofd van Giovanni BOCCACCIO, van rechts in driekwartprofiel gezien, ontleend aan het fresco van Andrea del Castagno dat omstreeks 1450 is gemaakt (Florence, Galleria degli Uffizi). Aan de onderzijde in een halve cirkel de naam en jaartallen BOCCACCIO 1313 2013 en aan de rechterzijde, onder elkaar, de letters R (monogram van de Romeinse Munt), RI (monogram van de Italiaanse Republiek) en m (monogram van ontwerper Roberto Mauri). Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 10 miljoen munten

Uitgiftedatum: juli 2013

Portugal

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 250e verjaardag van de bouw van de „Torre dos Clérigos”

Beschrijving van het ontwerp: de toren wordt afgebeeld zoals hij van op straat kan worden gezien door de mensen die er vlakbij staan, met daarnaast de typische skyline van Porto gezien vanaf de zuidelijke oever van de rivier de Douro. Bovenaan in een halve cirkel staat het opschrift „250 ANOS TORRE DOS CLÉRIGOS — 2013”. Rechtsonder het wapen van Portugal, met daaronder de naam van de uitgevende staat, „PORTUGAL”. Links bevinden zich het muntteken en de naam van de ontwerper, „INCM — HUGO MACIEL”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 525.000 munten

Uitgiftedatum: juni 2013

Frankrijk

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 150e geboortejaar van Pierre de Coubertin, de initiatiefnemer van de moderne Olympische Spelen en de eerste voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité.

Beschrijving van het ontwerp: op het binnenste deel van de munt is, iets rechts van het midden, een jonge Pierre de Coubertin afgebeeld, met gestileerde olympische ringen op de achtergrond. In deze ringen zijn silhouetten te zien die de olympische sporten verbeelden. Links van de kop van Coubertin staan de letters "RF" van het uitgevende land, boven het jaar van uitgifte, "2013". Langs de bovenrand van het binnenste deel van de munt staat de naam “PIERRE DE COUBERTIN”. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Uitgiftedatum: juni 2013

Vaticaanstad

Onderwerp van de herdenkingsmunt: Sede Vacante 2013

Beschrijving van het ontwerp: de munt toont het wapen van de camerlengo, met daarboven het embleem van de Apostolische Kamer, twee kleine kruisen, en de woorden „CITTÀ DEL VATICANO” aan de linkerzijde en „SEDE VACANTE MMXIII” aan de rechterzijde. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 125.000 munten

Uitgiftedatum: mei 2013

Italië

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 200e geboortedag van Giuseppe VERDI

Beschrijving van het ontwerp: het ontwerp toont het borstbeeld van Giuseppe VERDI, van links in driekwartprofiel gezien, met aan de linkerzijde de letter I bovenop de R (het monogram van de Italiaanse Republiek) en daaronder het jaartal 1813 en aan de rechterzijde een R (het monogram van de Romeinse Munt) en daaronder het jaartal 2013.In de afsnede MCC (monogram van ontwerpster Maria Carmela COLANERI) en G. VERDI. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 10 miljoen munten

Uitgiftedatum: maart 2013

Nederland

Onderwerp van de herdenkingsmunt: de aankondiging van de troonsafstand door Hare Majesteit koningin Beatrix

Beschrijving van het ontwerp: op de voorgrond staat de beeltenis van koningin Beatrix en op de achtergrond, gedeeltelijk bedekt door de beeltenis van de koningin, de beeltenis van de Prins van Oranje. Het opschrift rondom beide beeltenissen luidt als volgt: WILLEM-ALEXANDER PRINS VAN ORANJE (kroonsymbool) BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN (muntteken) 28 januari 2013 (muntmeesterteken). Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 20 miljoen munten

Uitgiftedatum: februari 2013

Duitsland

Onderwerp van de herdenkingsmunt: “Länder"-serie - Baden-Württemberg

Beschrijving van het ontwerp: op het binnengedeelte van de munt staat het Maulbronnklooster afgebeeld, het best bewaarde middeleeuwse kloostercomplex ten noorden van de Alpen. Dit complex is in 1147 gesticht en staat sinds 1993 op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Bovenaan staat het jaar van uitgifte: Aan de onderzijde staat het opschrift BADEN-WÜRTTEMBERG en daaronder de vermelding van het uitgevende land: „D”.Het muntteken, weergegeven met de letter A, D, F, G of J, staat aan de rechterzijde. Onderaan links staan de initialen van de kunstenaar. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 30 miljoen munten

Uitgiftedatum: februari 2013

Slovenië

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 800e verjaardag van bezoeken aan de Postojna-grot

Beschrijving van het ontwerp: de centrale afbeelding van de munt is een gestileerde spiraal die aan de linkerzijde van het binnenste gedeelte begint met de inscriptie “POSTOJNSKA JAMA • 1213 - 2013 • SLOVENIJA” en eindigt met twee gestileerde speleothems. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 1 miljoen munten

Uitgiftedatum: februari 2013

Spanje

Onderwerp van de herdenkingsmunt: klooster van San Lorenzo de El Escorial, Unesco Werelderfgoedserie

Beschrijving van het ontwerp: op het binnenste deel van de munt is het klooster van San Lorenzo de El Escorial afgebeeld. Langs de bovenrand staat in hoofdletters de naam van het land van uitgifte, "ESPAÑA". Het jaar van uitgifte staat rechts, boven het muntteken. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 8 miljoen munten

Uitgiftedatum: februari 2013

Frankrijk

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 50e verjaardag van de ondertekening van het Élysée-verdrag

Beschrijving van het ontwerp: op de munt, die is ontworpen door Yves Sampo van de Monnaie de Paris, Stefanie Lindner van de Berlijnse staatsmunt, Alina Hoyer (Berlijn) en Sneschana Russewa-Hoyer (Berlijn), staan gestileerde portretten van de ondertekenaars van het Élysée-verdrag (de toenmalige kanselier van de Duitse Bondsrepubliek Konrad Adenauer en de vroegere president van de Franse Republiek Charles de Gaulle), hun handtekeningen aan weerszijden van de woorden "50 ANS JAHRE” en het jaar "2013” in het centrum. De woorden "TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE” en "ÉLYSÉE-VERTRAG” respectievelijk bovenaan en onderaan in het midden van het binnenste gedeelte van de munt. Op de rechter binnenrand onder het portret van Adenauer staat in het binnenste gedeelte tevens de "fleurette" (het teken van het graveeratelier) en de letters "RF" ter indicatie van het uitgevende land, terwijl het muntteken zich op de linker binnenrand onder het portret van De Gaulle bevindt. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 10 miljoen munten

Uitgiftedatum: januari 2013

Duitsland

Onderwerp van de herdenkingsmunt: 50e verjaardag van de ondertekening van het Élysée-verdrag

Beschrijving van het ontwerp: op de munt, die is ontworpen door Yves Sampo van de Monnaie de Paris, Stefanie Lindner van de Berlijnse staatsmunt, Alina Hoyer (Berlijn) en Sneschana Russewa-Hoyer (Berlijn), staan gestileerde portretten van de ondertekenaars van het Élysée-verdrag (de toenmalige kanselier van de Duitse Bondsrepubliek Konrad Adenauer en de vroegere president van de Franse Republiek Charles de Gaulle), hun handtekeningen aan weerszijden van de woorden "50 ANS JAHRE” en het jaar "2013” in het centrum. De woorden "TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE” en "ÉLYSÉE-VERTRAG” respectievelijk bovenaan en onderaan in het midden van het binnenste gedeelte van de munt. Aan de rechter binnenrand onder het portret van Adenauer staat in het binnenste gedeelte tevens het muntteken afgebeeld (“A”, “D”, “F”, “G” or “J”, afhankelijk van de betreffende Munt) evenals de letter "D" ter indicatie van het uitgevende land. Langs de buitenrand van de munt zijn de twaalf sterren van de Europese Unie afgebeeld.

Oplage: 11 miljoen munten

Uitgiftedatum: januari 2013