Menu

2 eurós emlékérme – 2013

Hollandia

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a Holland Királyság 200 éve

Leírás: A belső gyűrű széléről induló folyamatos szalagból először Vilmos-Sándor királynak, majd a király hat elődjének – Beatrix, Juliana és Wilhelmina királynőnek, illetve III., II. és I. Vilmos királynak – a képmása rajzolódik ki. A képmások körül a „Willem-Alexander Koning der Nederlanden” felirat, a holland királyi verdejel, a mesterjegy, a 2013. év jelölése, a tervező nevének kezdőbetűi, a képmások bal oldalán pedig a „200 jaarKoninkrijk der Nederlanden” felirat látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 3,5 millió

Kibocsátási dátum: 2013. november


Finnország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: F. E. SILLANPÄÄ Nobel-díjas író születésének 125. évfordulója

Leírás: Az érme belső része Sillanpää portréját ábrázolja. Félköriratban fent a „F. E. SILLANPÄÄ” felirat olvasható. Bal oldalon az „1888”-as évszám és a verdejel látható. Jobb oldalon az „1964”-es évszám, a kibocsátó ország jele (FI) és a kibocsátás éve (2013) szerepel. Különleges érme, amely a nemzet nagyapjának állít emléket. A stílus mestereként számon tartott F. E. SILLANPÄÄ jóvoltából a finn irodalom az emberek és a természet közötti kapcsolat beható vizsgálatával gazdagodott. 1939-ben az írót, elsősorban Jámbor szegénység, valamint Silja című művei elismeréseként Nobel-díjjal jutalmazták. Népszerű rádiós szerepléseinek és emlékezetes karácsonyi rovatainak köszönhetően a kiváló író nevét egyre többen ismerték meg országszerte. A háborús éveket követően a jeles szerző az ország nem hivatalos, nagy szakállú „Taata”-jává vált. Gyermekkori karácsonyainak felidézésével közkedvelt hagyományt teremtett: az egész nemzet áhítattal gyűlt a rádiókészülékek köré, hogy meghallgassa a nagyapa könnyed karácsonyi történeteit. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 1,5 millió

Kibocsátási dátum: 2013. november


Málta

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a független önkormányzatiságot megteremtő 1921-es alkotmány

Leírás: A rajzolat a máltai szigetek térképét és a lakosságot szimbolizáló alakokat ábrázol. A rajzolat alján a „2013”- as évszám látható. Félköriratban fent a „MALTA — Self-government 1921” felirat olvasható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 500 000

Kibocsátási dátum: 2013. október


Vatikánváros

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a XXVIII. Ifjúsági Világtalálkozó

Leírás: A rajzolat Rio de Janeiro legismertebb műemlékét, a Corcovado-hegyen álló Megváltó Krisztust ábrázolja, valamint a szobor körül levő fiatalokat. Felül, félkör alakban a „XXVIII G.M.G. CITTÀ DEL VATICANO RIO 2013” felirat látható. Jobbra az „R” verdejel, valamint a művész neve: „P DANIELE” szerepel. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 115 000

Kibocsátási dátum: 2013. október


Görögország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Kréta és Görögország egyesülésének 100. évfordulója

Leírás: Az érme belső része a görög zászlót magasba emelő krétai lázadókat ábrázolja, ami a Görögországgal való egyesüléséért folytatott krétai küzdelem szimbolikus megjelenítése. A felső részen ív alakban, nagybetűkkel a kibocsátó ország neve: „Görög Köztársaság” görögül. Alatta a „Kréta és Görögország egységének 100 éve” felirat görögül. Jobbra: „1913–2013” és a görög verdejel. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 750 000

Kibocsátási dátum: 2013. október


Görögország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Platón Akadémiája megalapításának 2400. évfordulója

Leírás: Platón portréja (oldalnézetből). Balra: a „2400 éve alapították Platón Akadémiáját” és a „Görög Köztársaság” felirat ógörög nyelven. Jobbra: „2013” és a görög verdejel. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 750 000

Kibocsátási dátum: 2013. október


San Marino

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Pinturicchio olasz festőművész halálának 500. évfordulója

Leírás: Az előtérben a „Jézus vitája a doktorokkal” c. freskó látható; az érme alsó részén félkörben a „SAN MARINO” felirat szerepel; az érme bal oldalán az olasz pénznem szimbólumát képező „R” betű található; a freskó alsó részén a művész neve (MOMONI) látható; a freskó felső részén félkörben a „PINTURICCHIO” felirat szerepel, az „1513” és „2013” évszámok felett. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 115 000

Kibocsátási dátum: 2013. szeptember


Belgium

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: az Institut Royal Météorologique létrehozásának 100. évfordulója

Leírás: Az érme belső részének közepén a 100-as szám látható, melynek első nullája a „KMI” és az „IRM” rövidítéseket fogja körbe, a második nulla pedig egy napot ábrázol. A naptól balra izobár vonalak, esőcseppek és hópelyhek láthatók. A nap felső sugarai között a 2013-as évszám szerepel, az alsó sugarak között pedig a kibocsátó ország „BE” jelzése található. A 100-as szám 1-es számjegye alatt a mesterjegy, valamint Brüsszel verdejele, Mihály arkangyal sisakos feje látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 2 millió

Kibocsátási dátum: 2013. szeptember


Finnország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a rendszeresen ülésező finn parlament 1863. évi első ülésének 150. évfordulója

Leírás: A kéteurós emlékérmén az 1863-as év ábrázolása, illetve az abból kinövő hajtás látható, melyek a demokrácia kezdetét és Finnország fejlődését jelképezik. Félköriratban alul a kibocsátó ország neve, „SUOMI FINLAND” szerepel, a két szó között a verdejel és a „2013”-as évszám látható. Az 1863. évi országgyűlés a felvilágosodás korszakának kezdete. Finnországban az 1863-as évhez kötődik a valódi demokrácia megszületése, a transzparens sajtótevékenység kezdete és a finn nyelv használatának engedélyezése. A parlamenti ülések rendszeressé válásával a finnek minden addiginál nagyobb mértékben tudták befolyásolni országuk ügyeit. A finn demokrácia számára ez az év a felvilágosodás korszakának kezdetét testesíti meg. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 1 millió

Kibocsátási dátum: 2013. szeptember


Luxemburg

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a Luxemburgi Nagyhercegség nemzeti himnusza

Leírás: Az érme belső részének jobb oldalán őfelsége Henri nagyherceg balra néző képmása, bal oldalán pedig a nemzeti himnusz kottája és szövege látható. Az „Ons Heemecht” felirat a belső rész tetején, a kibocsátó ország neve „LËTZEBUERG”, valamint a verdejel és a mesterjegy között szereplő „2013” évszám az érme belső részén, alul található. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 1,4 millió

Kibocsátási dátum: 2013. szeptember


Szlovákia

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: az 1150. évfordulója annak, hogy Konstantin-Cirill és Metód megkezdte Nagy-Morvaország keresztény hitre térítését

Leírás: Az érme belső részén a theszaloníki testvérpár, Konstantin-Cirill és Metód alakja tűnik fel a szimbolikus hármas dombon álló kettős kereszt két oldalán. A rajzolaton a kereszt egyben püspöki pásztorbot is, amelybe a két alak belekapaszkodik, összekapcsolva ezzel az államiság és a kereszténység jelképeit, továbbá hangsúlyozva a testvérpár missziójának jelentőségét, amely segített biztosítani Nagy-Morvaország, Közép-Európa első szláv állama szuverenitását és legitimitását. A Konstantin-Cirillt ábrázoló alak kezében könyvet tart, ami a nevelést és a hitet szimbolizálja, Metód alakja pedig a hitet és az intézményes kereszténységet jelképező templommal látható. A belső rész alsó széle mentén a kibocsátó ország neve („SLOVENSKO”), valamint a „862” és a „2013” évszám látható kötőjellel elválasztva egymástól. A belső rész felső széle mentén a „KONŠTANTÍN” és „METOD” nevek olvashatók. A testvérpártól közvetlenül balra az érme tervezőjének, Miroslav Hric-nek a stilizált monogramja („mh”), jobbra pedig a körmöcbányai (kremnicai) pénzverde jele („MK”) látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 1 millió

Kibocsátási dátum: 2013. július


Monaco

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: az ENSZ-hez való csatlakozás 20. évfordulója

Leírás: Az érme az ív közepén galambot ábrázol olajfaággal; balra a bőségszaru, jobbra pedig a Paris műhely verdejele látható. Felül, félkör alakban a kibocsátó ország: „MONACO”, alul pedig, félkör alakban az „1993 ADMISSION À L'ONU 2013” felirat. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 1,2 millió

Kibocsátási dátum: 2013. július


Olaszország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Giovanni Boccaccio születésének 700. évfordulója

Leírás: A rajzolat Giovanni BOCCACCIO fejét ábrázolja jobbra fordulva, féloldalnézetben, Andrea del Castagno 1450 körül készített freskója alapján (Firenze, Uffizi Képtár); alul, ív alakban: a „BOCCACCIO 1313 2013” felirat; jobbra egymás alatt: „R” (a római verdejel), „RI” (az Olasz Köztársaság monogramja) és „m” (Roberto Mauri tervező monogramja) látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 10 millió

Kibocsátási dátum: 2013. július


Portugália

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a „Torre dos Clérigos” építésének 250. évfordulója

Leírás: A tornyot olyan perspektívából ábrázolták, ahogy azt az utcán a toronyhoz közel álló emberek láthatják, mellette Porto jellegzetes látképe, ahogy az a Douro folyó déli partjáról látható. Felül, félkörben a „250 ANOS TORRE DOS CLÉRIGOS — 2013” felirat olvasható. Alul jobbra a portugál címer, alatt a kibocsátó ország neve „PORTUGAL” látható. Baloldalt a verdejel és a művész neve „INCM — HUGO MACIEL” szerepel. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 525 000

Kibocsátási dátum: 2013. június


Franciaország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: 150 éve született Pierre de Coubertin, az újkori olimpiai játékok atyja, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság első elnöke

Leírás: Az érme belső részén, kissé jobbra eltolva Pierre de Coubertin ifjúkori arcképe látható. A háttérben a stilizált olimpiai ötkarika látható, az egyes karikákban az olimpiai sportágakat jelképező alakokkal. Baloldalt a kibocsátó ország jele („RF”) és a kibocsátási évszám („2013”) olvasható. Az érme felső szélén félkörben a „PIERRE DE COUBERTIN” felirat helyezkedik el. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 1 millió

Kibocsátási dátum: 2013. június


Vatikánváros

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a pápai szék 2013-as megüresedése (Sede Vacante)

Leírás: A rajzolaton a bíboros kamarás (camerlengo) címere látható, felette az Apostoli Kamara jelképe, két kis kereszt, balra a „CITTÀ DEL VATICANO”, jobbra pedig a „SEDE VACANTE MMXIII” felirat. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 125 000

Kibocsátási dátum: 2013. május


Olaszország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Giuseppe VERDI születésének 200. évfordulója

Leírás: A rajzolat Giuseppe VERDI mellképét ábrázolja balra fordulva, féloldalnézetben; balra, egymás alatt az Olasz Köztársaság „RI” monogramja és az „1813” évszám; jobbra: „R” (a római verdejel) és a „2013” évszám; alul középen: „MCC” (Maria Carmela COLANERI szerző monogramja) és a „G. VERDI” felirat látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 10 millió

Kibocsátási dátum: 2013. március


Hollandia

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Őfelsége Beatrix királynő trónról való leköszönésének bejelentése

Leírás: Az érme belső része az előtérben Beatrix királynő képmását ábrázolja, míg a háttérben – a királynő arcképe által részben takarva – Oránia hercegének képmása látható. A két képmást ábrázoló belső rész szélén a következő felirat olvasható kör alakban: WILLEM-ALEXANDER PRINS VAN ORANJE (korona szimbólum) BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN (verdejel) 28 januari 2013 (mesterjegy). Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 20 millió

Kibocsátási dátum: 2013. február


Németország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: Baden-Württemberg a „tartományok” sorozatból

Leírás: Az érme belső oldala a Maulbronn kolostort ábrázolja, amely a legjobb állapotban fennmaradt középkori kolostoregyüttesnek ad otthont az Alpoktól északra. Az 1147-ben alapított együttes 1993 óta az UNESCO világörökség része. Felül a kibocsátás éve „2013”. Alul a „BADEN-WÜRTTEMBERG” felirat és alatta a kibocsátó ország „D” jelzése látható. Az A, D, F, G vagy J betűvel jelzett verdejel a jobb oldalon található. Lent bal oldalon a művész kezdőbetűi olvashatók. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 30 millió

Kibocsátási dátum: 2013. február


Szlovénia

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a Postojna-barlang megnyitásának 800. évfordulója

Leírás: Az érme központi eleme a bal oldalon olvasható “POSTOJNSKA JAMA • 1213 - 2013 • SLOVENIJA” feliratból kiinduló és két stilizált cseppkőben végződő spirál. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 1 millió

Kibocsátási dátum: 2013. február


Spanyolország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: a San Lorenzo del Escorial-i kolostor – UNESCO Világörökség sorozat

Leírás: Az érme belső részén a San Lorenzo del Escorial-i kolostor látképe látható. A belső részen felül, nagybetűvel, ív alakban a kibocsátó ország neve („ESPAÑA”) szerepel, míg a kibocsátás éve, „2013” jobboldalt, a verdejel fölött látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 8 millió

Kibocsátási dátum: 2013. február


Franciaország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: az Elysée Szerződés aláírásának 50. évfordulója

Leírás: Az Yves Sampo (Monnaie de Paris), Stefanie Lindner (Berlin State Mint), Alina Hoyer (Berlin) és Sneschana Russewa-Hoyer (Berlin) által tervezett érmén az Elysée Szerződés aláíróinak (az egykori Német Szövetségi Köztársaság kancellárjának, Konrad Adenauernek és a Francia Köztársaság akkori elnökének, Charles de Gaulle-nak) stilizált portréja, alatta aláírásuk és középen a „50 ANS JAHRE” szavak a „2013” évszámmal látható. Az érme belső részének tetején a „TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE” felirat, alján pedig az „ÉLYSÉE-VERTRAG” felirat olvasható. A belső rész jobb oldalán Adenauer portréja alatt a „fleurette” (a vésnökműhely jele) és a kibocsátó országot jelelő "RF" betűk, míg a belső rész bal oldalán de Gaulle portéja alatt a verdejel látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 10 millió

Kibocsátási dátum: 2013. január


Németország

2 € emlékérme nemzeti előlapja

Téma: az Elysée Szerződés aláírásának 50. évfordulója

Leírás: Az Yves Sampo (Monnaie de Paris), Stefanie Lindner (Berlin State Mint), Alina Hoyer (Berlin) és Sneschana Russewa-Hoyer (Berlin) által tervezett érmén az Elysée Szerződés aláíróinak (az egykori Német Szövetségi Köztársaság kancellárjának, Konrad Adenauernek és a Francia Köztársaság akkori elnökének, Charles de Gaulle-nak) stilizált portréja, alatta aláírásuk és középen a „50 ANS JAHRE” szavak a „2013” évszámmal látható. Az érme belső oldalának tetején a „TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE” felirat, alján pedig az „ÉLYSÉE-VERTRAG” felirat olvasható. A belső rész jobb oldalán Adenauer portréja alatt az adott pénzverde verdejele (“A”, “D”, “F”, “G”, illetve “J”) és a kibocsátó országot jelölő „D” betű látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

Kibocsátott darabszám: 11 millió

Kibocsátási dátum: 2013. január