Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

2 eurós emlékérmék – 2013

Az itt olvasható leírások az Európai Unió Hivatalos Lapjából származnak, ezért kissé eltérhetnek a honlapunkon közzétett egyéb anyagoktól.

Hollandia

A megemlékezés tárgya: a Holland Királyság 200 éve

A rajzolat leírása: A belső gyűrű széléről induló folyamatos szalagból először Vilmos Sándor királynak, majd a király hat elődjének – Beatrix, Julianna és Vilma királynőnek, illetve III., II. és I. Vilmos királynak – a képmása rajzolódik ki. A képmások körül a „Willem-Alexander Koning der Nederlanden” felirat, a holland királyi verdejel, a mesterjegy, a 2013. év jelölése, a tervező nevének kezdőbetűi, a képmások bal oldalán pedig a „200 jaar Koninkrijk der Nederlanden” felirat látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 3,5 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2013. november

Finnország

A megemlékezés tárgya: F. E. SILLANPÄÄ Nobel-díjas író születésének 125. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme belső része Sillanpää portréját ábrázolja. Félköriratban fent a „F. E. SILLANPÄÄ” felirat olvasható. Bal oldalon az „1888” évszám és a verdejel látható. Jobb oldalon az „1964” évszám, a kibocsátó ország jele (FI) és a kibocsátás éve (2013) szerepel. Különleges érme, amely a nemzet nagyapjának állít emléket. A stílus mestereként számon tartott F. E. SILLANPÄÄ jóvoltából a finn irodalom az emberek és a természet közötti kapcsolat beható vizsgálatával gazdagodott. 1939-ben az írót, elsősorban Jámbor szegénység, valamint Silja című művei elismeréseként Nobel-díjjal jutalmazták. Népszerű rádiós szerepléseinek és emlékezetes karácsonyi rovatainak köszönhetően a kiváló író nevét egyre többen ismerték meg országszerte. A háborús éveket követően a jeles szerző az ország nem hivatalos, nagy szakállú „Taata”-jává vált. Gyermekkori karácsonyainak felidézésével közkedvelt hagyományt teremtett: az egész nemzet áhítattal gyűlt a rádiókészülékek köré, hogy meghallgassa a nagyapa könnyed karácsonyi történeteit. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 1,5 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2013. november

Málta

A megemlékezés tárgya: a független önkormányzatiságot megteremtő 1921-es alkotmány

A rajzolat leírása: A rajzolat a máltai szigetek térképét és a lakosságot szimbolizáló alakokat ábrázolja. Alján a „2013” évszám, félköriratban fent pedig a „MALTA – Self-government 1921” felirat olvasható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 500 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2013. október

Vatikán

A megemlékezés tárgya: a XXVIII. Ifjúsági Világtalálkozó

A rajzolat leírása: A rajzolat Rio de Janeiro legismertebb műemlékét, a Corcovado-hegyen álló Megváltó Krisztust ábrázolja, valamint a szobor körül levő fiatalokat. Felül, félkör alakban a „XXVIII G.M.G. CITTÀ DEL VATICANO RIO 2013” felirat látható. Jobbra az „R” verdejel, valamint a tervező neve, „P DANIELE” szerepel. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 115 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2013. október

Görögország

A megemlékezés tárgya: Kréta és Görögország egyesülésének 100. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme belső része a görög zászlót magasba emelő krétai lázadókat ábrázolja, ami a Görögországgal való egyesüléséért folytatott krétai küzdelem szimbolikus megjelenítése. A felső részen ív alakban, nagybetűkkel olvasható a kibocsátó ország neve, „Görög Köztársaság” görögül. Alatta görögül a „Kréta és Görögország egységének 100 éve” felirat, jobbra pedig az „1913–2013” évszámok és a görög verdejel látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 750 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2013. október

Görögország

A megemlékezés tárgya: Platón Akadémiája megalapításának 2400. évfordulója

A rajzolat leírása: Platón portréja (oldalnézetből). Balra látható a „2400 éve alapították Platón Akadémiáját” és a „Görög Köztársaság” felirat ógörög nyelven, jobbra pedig a „2013” évszám és a görög verdejel. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 750 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2013. október

San Marino

A megemlékezés tárgya: Pinturicchio olasz festőművész halálának 500. évfordulója

A rajzolat leírása: Az előtérben a „Jézus vitája a doktorokkal” című freskó, az érme alsó részén félkörben a „SAN MARINO” felirat, az érme bal oldalán az olasz pénzverde szimbólumát képező „R” betű, a freskó alsó részén az alkotó neve (MOMONI), a freskó felső részén félkörben az „1513” és „2013” évszámok felett pedig a „PINTURICCHIO” felirat látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 115 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2013. szeptember

Belgium

A megemlékezés tárgya: a Koninklijk Meteorologisch Instituut / Institut Royal Météorologique megalapításának 100. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme belső részének közepén a 100-as szám látható, melynek első nullája a „KMI” és az „IRM” rövidítéseket fogja körbe, a második nulla pedig egy napot ábrázol. A naptól balra izobár vonalak, esőcseppek és hópelyhek láthatók. A nap felső sugarai között a 2013-as évszám szerepel, az alsó sugarak között pedig a kibocsátó ország „BE” jelzése található. A 100-as szám 1-es számjegye alatt a mesterjegy, valamint Brüsszel verdejele, Mihály arkangyal sisakos feje látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 2 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2013. szeptember

Finnország

A megemlékezés tárgya: a rendszeresen ülésező finn parlament 1863. évi első ülésének 150. évfordulója

A rajzolat leírása: A kéteurós emlékérmén az 1863-as év ábrázolása, illetve az abból kinövő hajtás látható, melyek a demokrácia kezdetét és Finnország fejlődését jelképezik. Félköriratban alul a kibocsátó ország neve, „SUOMI FINLAND” szerepel, a két szó között a verdejel és a 2013-as évszám látható. Az 1863. évi országgyűlés a felvilágosodás korszakának kezdete. Finnországban az 1863-as évhez kötődik a valódi demokrácia megszületése, az átlátható sajtótevékenység kezdete és a finn nyelv használatának engedélyezése. A parlamenti ülések rendszeressé válásával a finnek minden addiginál nagyobb mértékben tudták befolyásolni országuk ügyeit. A finn demokrácia számára ez az év a felvilágosodás korszakának kezdetét testesíti meg. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 1 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2013. szeptember

Luxemburg

A megemlékezés tárgya: a Luxemburgi Nagyhercegség nemzeti himnusza

A rajzolat leírása: Az érme belső részének jobb oldalán őfelsége Henrik nagyherceg balra néző képmása, bal oldalán pedig a nemzeti himnusz kottája és szövege látható. Az „Ons Heemecht” felirat a belső rész tetején, a kibocsátó ország neve, „LËTZEBUERG”, valamint a verdejel és a mesterjegy között szereplő „2013” évszám az érme belső részén, alul található. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 1,4 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2013. szeptember

Szlovákia

A megemlékezés tárgya: az 1150. évfordulója annak, hogy Konstantin-Cirill és Metód megkezdte Nagy-Morvaország keresztény hitre térítését

A rajzolat leírása: Az érme belső részén a thesszalonikéi testvérpár, Konstantin-Cirill és Metód alakja tűnik fel a szimbolikus hármas dombon álló kettős kereszt két oldalán. A rajzolaton a kereszt egyben püspöki pásztorbot is, amelybe a két alak belekapaszkodik, összekapcsolva ezzel az államiság és a kereszténység jelképeit, továbbá hangsúlyozva a testvérpár missziójának jelentőségét, amely segített biztosítani Nagy-Morvaország, Közép-Európa első szláv állama szuverenitását és legitimitását. A Konstantin-Cirillt ábrázoló alak kezében könyvet tart, ami a nevelést és a hitet szimbolizálja, Metód alakja pedig a hitet és az intézményes kereszténységet jelképező templommal látható. A belső rész alsó széle mentén a kibocsátó ország neve (SLOVENSKO), valamint a „863” és a „2013” évszám látható, kötőjellel elválasztva egymástól. A belső rész felső széle mentén a „KONŠTANTÍN” és „METOD” nevek olvashatók. A testvérpártól közvetlenül balra az érme tervezőjének, Miroslav Hric-nek a stilizált monogramja (mh), közvetlenül jobbra pedig a körmöcbányai (kremnicai) pénzverde verdejele (két érmesajtoló között az „MK” felirat) látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 1 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2013. július

Monaco

A megemlékezés tárgya: az ENSZ-hez való csatlakozás 20. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme az ív közepén galambot ábrázol olajfaággal; balra a bőségszaru, jobbra pedig a beütő szerszám, a párizsi verdejel látható. Felül, félkör alakban a kibocsátó ország neve, „MONACO”, alul pedig félkör alakban az „1993 ADMISSION À L'ONU 2013” felirat. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 1,2 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2013. július

Olaszország

A megemlékezés tárgya: Giovanni Boccaccio születésének 700. évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolat Giovanni BOCCACCIO fejét ábrázolja jobbra fordulva, féloldalnézetben, Andrea del Castagno 1450 körül készített freskója alapján (Firenze, Uffizi Képtár); alul, ív alakban a „BOCCACCIO 1313 2013” felirat; jobbra egymás alatt „R” (a római verdejel), „RI” (az Olasz Köztársaság monogramja) és „m” (Roberto Mauri tervező monogramja) látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 10 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2013. július

Portugália

A megemlékezés tárgya: a „Torre dos Clérigos” építésének 250. évfordulója

A rajzolat leírása: A tornyot olyan perspektívából ábrázolták, ahogy azt az utcán a toronyhoz közel álló emberek láthatják, mellette Porto jellegzetes látképe, ahogy az a Douro folyó déli partjáról látható. Felül, félkörben a „250 ANOS TORRE DOS CLÉRIGOS – 2013” felirat olvasható. Alul jobbra a portugál címer, alatt a kibocsátó ország neve, „PORTUGAL” látható. Baloldalt a verdejel és a tervező neve „INCM – HUGO MACIEL” szerepel. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 525 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2013. június

Franciaország

A megemlékezés tárgya: 150 éve született Pierre de Coubertin, az újkori olimpiai játékok atyja, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság első elnöke

A rajzolat leírása: Az érme belső részén, kissé jobbra eltolva Pierre de Coubertin ifjúkori arcképe látható. A háttérben a stilizált olimpiai ötkarika látható, az egyes karikákban az olimpiai sportágakat jelképező alakokkal. Baloldalt a kibocsátó ország jele (RF) és a kibocsátási évszám (2013) olvasható. Az érme felső szélén félkörben a „PIERRE DE COUBERTIN” felirat helyezkedik el. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 1 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2013. június

Vatikán

A megemlékezés tárgya: a pápai szék 2013-as megüresedése (Sede Vacante)

A rajzolat leírása: A rajzolaton a bíboros kamarás (camerlengo) címere látható, felette az Apostoli Kamara jelképe, két kis kereszt, balra a „CITTÀ DEL VATICANO”, jobbra pedig a „SEDE VACANTE MMXIII” felirat. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 125 000 érme

A kibocsátás időpontja: 2013. május

Olaszország

A megemlékezés tárgya: Giuseppe VERDI születésének 200. évfordulója

A rajzolat leírása: A rajzolat Giuseppe VERDI mellképét ábrázolja balra fordulva, féloldalnézetben; balra, egymás alatt az Olasz Köztársaság „RI” monogramja és az „1813” évszám; jobbra „R” (a római verdejel) és a „2013” évszám; alul középen az „MCC” (Maria Carmela COLANERI tervező monogramja) és a „G. VERDI” felirat látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 10 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2013. március

Hollandia

A megemlékezés tárgya: Őfelsége Beatrix királynő trónról való lemondásának bejelentése

A rajzolat leírása: Az érme belső része az előtérben Beatrix királynő képmását ábrázolja, míg a háttérben – a királynő arcképe által részben takarva – Oránia hercegének képmása látható. A két képmást ábrázoló belső rész szélén a következő felirat olvasható kör alakban: WILLEM-ALEXANDER PRINS VAN ORANJE (korona szimbólum) BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN (verdejel) 28 JANUARI 2013 (mesterjegy). Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 20 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2013. február

Németország

A megemlékezés tárgya: Baden-Württemberg a „tartományok” sorozatból

A rajzolat leírása: Az érme belső oldala a Maulbronn kolostort ábrázolja, amely a legjobb állapotban fennmaradt középkori kolostoregyüttesnek ad otthont az Alpoktól északra. Az 1147-ben alapított együttes 1993 óta az UNESCO világörökség része. Felül a kibocsátás éve, „2013”, alul a „BADEN-WÜRTTEMBERG” felirat és alatta a kibocsátó ország „D” jelzése látható. Az A, D, F, G vagy J betűvel jelzett verdejel a jobb oldalon található. Lent bal oldalon a tervező kezdőbetűi olvashatók. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 30 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2013. február

Szlovénia

A megemlékezés tárgya: a Postojnai-barlang megnyitásának 800. évfordulója

A rajzolat leírása: Az érme központi eleme a bal oldalon olvasható „POSTOJNSKA JAMA • 1213 - 2013 • SLOVENIJA” feliratból kiinduló és két stilizált cseppkőben végződő spirál. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 1 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2013. február

Spanyolország

A megemlékezés tárgya: a San Lorenzo del Escorial-i kolostor – UNESCO Világörökség sorozat

A rajzolat leírása: Az érme belső részén a San Lorenzo del Escorial-i kolostor látképe látható. A belső részen felül, nagybetűvel, ív alakban a kibocsátó ország neve (ESPAÑA) szerepel, míg a kibocsátás éve, „2013” jobboldalt, a verdejel fölött látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 8 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2013. február

Franciaország

A megemlékezés tárgya: az Elysée-Szerződés aláírásának 50. évfordulója

A rajzolat leírása: Az Yves Sampo (Monnaie de Paris), Stefanie Lindner (Berlin State Mint), Alina Hoyer (Berlin) és Sneschana Russewa-Hoyer (Berlin) által tervezett érmén az Elysée-Szerződés aláíróinak (az egykori Német Szövetségi Köztársaság kancellárjának, Konrad Adenauernek és a Francia Köztársaság akkori elnökének, Charles de Gaulle-nak) a stilizált portréja, alatta aláírásuk és középen az „50 ANS JAHRE” szavak a „2013” évszámmal láthatók. Az érme belső részének tetején a „TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE” felirat, alján pedig az „ÉLYSÉE-VERTRAG” felirat olvasható. A belső rész jobb oldalán Adenauer portréja alatt a „fleurette” (a vésnökműhely jele) és a kibocsátó országot jelelő „RF” betűk, míg a belső rész bal oldalán De Gaulle portéja alatt a verdejel látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 10 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2013. január

Németország

A megemlékezés tárgya: az Elysée-Szerződés aláírásának 50. évfordulója

A rajzolat leírása: Az Yves Sampo (Monnaie de Paris), Stefanie Lindner (Berlin State Mint), Alina Hoyer (Berlin) és Sneschana Russewa-Hoyer (Berlin) által tervezett érmén az Elysée-Szerződés aláíróinak (az egykori Német Szövetségi Köztársaság kancellárjának, Konrad Adenauernek és a Francia Köztársaság akkori elnökének, Charles de Gaulle-nak) a stilizált portréja, alatta aláírásuk és középen az „50 ANS JAHRE” szavak a „2013” évszámmal láthatók. Az érme belső részének tetején a „TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE” felirat, alján pedig az „ÉLYSÉE-VERTRAG” felirat olvasható. A belső rész jobb oldalán Adenauer portréja alatt az adott pénzverde verdejele (A, D, F, G, illetve J) és a kibocsátó országot jelölő D betű látható. Az érme külső peremét az Európai Unió 12 csillaga díszíti.

A kibocsátás mennyisége: 11 millió érme

A kibocsátás időpontja: 2013. január