European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

2 euro piemiņas monētas – 2013. gads

Monētu apraksti šajā lapā pārpublicēti no "Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša", tāpēc var nedaudz atšķirties no citiem šajā interneta vietnē publicētajiem materiāliem.

Nīderlande

Motīvs: Nīderlandes Karalistes 200 gadu jubileja

Apraksts. Monētas iekšējā daļā attēlota nepārtraukta lente, kas sākas ārpusē un veido karaļa Vilema Aleksandra attēlu, bet turpinājumā – sešu viņa priekšgājēju ģīmetnes: karalieni Beatriksi, karalieni Juliānu, karalieni Vilhelmīni, karali Vilemu III, karali Vilemu II un karali Vilemu I. Attēlus iekļauj uzraksts "Willem-Alexander Koning der Nederlanden", Nīderlandes Karaliskās monētu kaltuves zīme, kaltuves vadītāja zīme, gadskaitlis "2013", mākslinieka iniciāļi un pa kreisi no attēliem uzraksts "200 jaar Koninkrijk der Nederlanden". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 3.5 milj. monētu

Emisijas datums: 2013. gada novembris

Somija

Motīvs: 125 gadi kopš Nobela prēmijas ieguvēja rakstnieka F. Ē. Sillanpē (F. E. Sillanpää) dzimšanas

Apraksts. Monētas iekšējā daļā attēlots Sillanpē portrets. Augšpusē puslokā iekalts uzraksts "F. E. SILLANPÄÄ". Kreisajā pusē redzams gadskaitlis "1888" un monētu kaltuves zīme. Labajā pusē gadskaitlis "1964", burti "FI", kas norāda uz emitentvalsti, un emisijas gads "2013". Šī ir īpaša monēta visas nācijas vectēva piemiņai. F. E. Sillanpē bija stila meistars somu literatūrā, kurš dziļi ieskatījies cilvēku un dabas attiecībās. 1939. gadā viņam piešķīra Nobela prēmiju, it īpaši par darbiem "Lēnprātīgā nabadzība" ("Hurskas kurjuus") un "Jauna iemigusi" ("Nuorena nukkunut", latviešu valodā "Kalpone Silja", "Silja"). Izcilais prozaiķis ieguva vēl vairāk tautas atzinības ar iecienīto uzstāšanos radio un atmiņā paliekošajām Ziemassvētku slejām. Pēckara gados meistarīgais rakstnieks kļuva par Taata – vecu vīru ar garu bārdu un neoficiālo visas valsts vectētiņu. No viņa bērnības atmiņām par Ziemassvētkiem izveidojās iecienīta tradīcija – vectēva stāsti pulcināja visu nāciju pie radio klausīties jaukos Ziemassvētku stāstus. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1.5 milj. monētu

Emisijas datums: 2013. gada novembris

Мalta

Motīvs: 1921. gadā pieņemtā pašnoteikšanās konstitūcija

Apraksts. Uz monētas attēlota Maltas salu karte un iedzīvotāju pārstāvji. Zem attēla redzams gadskaitlis "2013". Augšpusē puslokā redzams uzraksts "MALTA – Self-government 1921". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 500 000 monētu

Emisijas datums: 2013. gada oktobris

Vatikāns

Motīvs: 28. Pasaules jaunatnes diena

Apraksts. Uz monētas attēlots pazīstamākais Riodežaneiro piemineklis – Kristus statuja Korkovado kalnā – un vairāki jaunieši ap statuju. Augšpusē puslokā redzams uzraksts "XXVIII G.M.G. CITTÀ DEL VATICANO RIO 2013". Labajā pusē kaltuves zīme "R" un mākslinieka vārds "P DANIELE". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 115 000 monētu

Emisijas datums: 2013. gada oktobris

Grieķija

Motīvs: Krētas un Grieķijas savienības 100. gadadiena

Apraksts. Monētas iekšējā daļā attēloti Krētas nemiernieki, kas paceļ Grieķijas karogu, simbolizējot Krētas cīņu par pievienošanos Grieķijai. Augšpusē lieliem burtiem puslokā grieķu valodā rakstīts emitentvalsts nosaukums "Grieķijas Republika". Apakšpusē uzraksts grieķu valodā "Krētas un Grieķijas savienībai – 100 gadu". Labajā pusē uzraksts "1913–2013" un Grieķijas monētu kaltuves monogramma. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 750 000 monētu

Emisijas datums: 2013. gada oktobris

Grieķija

Motīvs: Platona Akadēmijas dibināšanas 2400. gadadiena

Apraksts. Platona portrets (profilā). Kreisajā pusē uzraksti "2400 gadi kopš Platona Akadēmijas dibināšanas" un "Grieķijas Republika" sengrieķu rakstībā. Labajā pusē uzraksts "2013" un Grieķijas monētu kaltuves monogramma. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 750 000 monētu

Emisijas datums: 2013. gada oktobris

Sanmarīno

Motīvs: itāļu gleznotāja Pinturičo (Pinturicchio) nāves 500. gadadiena

Apraksts. Priekšplānā attēlota freska "Jēzus sarunājas ar mācītājiem". Apakšējā daļā puslokā izvietots uzraksts "SAN MARINO", kreisajā pusē burts "R" – Itālijas monētu kaltuves zīme, savukārt freskas apakšā autora vārds "MOMONI". Freskas augšējā daļā puslokā izvietots uzraksts "PINTURICCHIO", zem tā gadskaitļi "1513" un "2013". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 115 000 monētu

Emisijas datums: 2013. gada septembris

Beļģija

Motīvs: Karaliskā Meteoroloģijas institūta (Koninklijk Meteorologisch Instituut/Institut Royal Météorologique) izveidošanas 100. gadadiena

Apraksts. Monētas iekšējās daļas centrā redzams skaitlis "100", kura pirmā nulle aptver saīsinājumus "KMI" un "IRM", bet otrā nulle atveidota kā saule. Pa kreisi no saules redzamas izobāras, lietus lāses un sniegpārslas. Saules augšējos staros ietverts gadskaitlis "2013" un apakšējos staros – emitentvalsts apzīmējums "BE". Zem skaitļa "100" cipara "1" redzama monētu kaltuves kontroliera zīme un Briseles kaltuves zīme – ercenģeļa Mihaēla galva profilā ar bruņucepuri. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 2 milj. monētu

Emisijas datums: 2013. gada septembris

Somija

Motīvs: 150 gadu kopš regulāras parlamenta darbības sākuma Somijā 1863. gadā

Apraksts. Uz divu euro piemiņas monētas attēlots gadskaitlis "1863" un dzinums, kas izaug no tā, šādi simbolizējot demokrātijas pirmsākumus un Somijas attīstību. Apakšā puslokā ir emitentvalsts nosaukums "SUOMI FINLAND", kura abus vārdus atdala monētu kaltuves zīme un gadskaitlis "2013". Ar 1863. gada parlamentu sākās atmodas laikmets. Somijā 1863. gads bija īstenas demokrātijas un atklātas preses darbības sākums, un tas bija arī pirmsākums tiesībām lietot somu valodu. Līdz ar sistemātiskas parlamenta darbības aizsākumu nepieredzēti uzlabojās somu iespējas ietekmēt norises pašiem savā valstī. Šis gads iezīmēja Somijas demokrātijas atmodas laikmeta sākumu. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1 milj. monētu

Emisijas datums: 2013. gada septembris

Luksemburga

Motīvs: Luksemburgas Lielhercogistes valsts himna

Apraksts. Monētas iekšējās daļas labajā pusē ir atainota Viņa Karaliskās Augstības Lielhercoga Anrī ģīmetne ar skatu uz kreiso pusi, bet monētas iekšējās daļas kreisajā pusē attēlots valsts himnas nošu raksts un teksts. Monētas iekšējās daļas augšpusē redzams uzraksts "Ons Heemecht" (mūsu tēvzeme) un emitentvalsts nosaukums "LËTZEBUERG" (Luksemburga), bet monētas iekšējās daļas apakšpusē attēlots gadskaitlis "2013", kam abās pusēs ir monētu kaltuves zīme un kaltuves meistara zīme. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1.4 milj. monētu

Emisijas datums: 2013. gada septembris

Slovākija

Motīvs: 1150. gadadiena kopš Konstantīna un Metodija misijas sākuma Lielmorāvijā

Apraksts. Monētas iekšējā daļā attēloti brāļi no Salonikiem Konstantīns un Metodijs līdzās simboliskam divkāršam krustam, kas stāv uz trim pakalniem. Krusts vienlaikus tiek turēts kā bīskapa gana zizlis, tādējādi sasaistot kopā valstiskuma un kristietības simbolus un uzsverot, cik liela nozīme bijusi brāļu misijai, kas palīdzēja nodrošināt pilnīgu Lielmorāvijas – pirmās slāvu valsts Viduseiropā – suverenitāti un leģitimitāti. Konstantīns tur rokās grāmatu, kas ir izglītības un ticības simbols, savukārt Metodijs attēlots ar baznīcu rokā, simbolizējot ticību un institucionalizēto kristietību. Gar monētas iekšējās daļas apakšpusi ir emitentvalsts nosaukums "SLOVENSKO" un gadskaitļi "863" un "2013", starp kuriem ir domuzīme. Monētas iekšējās daļas augšpusē uzraksti "KONŠTANTÍN" un "METOD". Pa kreisi no brāļu portretiem izvietoti stilizēti burti "mh" (monētas dizainera Miroslava Hriča (Miroslav Hric) iniciāļi), bet pa labi – Kremnicas monētu kaltuves zīme, kuru veido burti "MK" starp divām presformām. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1 milj. monētu

Emisijas datums: 2013. gada jūlijs

Monako

Motīvs: 20. gadi kopš pievienošanās ANO

Apraksts. Uz monētas loka vidū attēlots balodis ar olīvzaru, kreisajā pusē attēlots pārpilnības rags, labajā – perforators, kas ir Parīzes monētu kaltuves zīme. Augšpusē puslokā emitentvalsts nosaukums "MONACO", bet apakšpusē puslokā uzraksts "1993 ADMISSION À L'ONU 2013". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1.2 milj. monētu

Emisijas datums: 2013. gada jūlijs

Itālija

Motīvs: Džovanni Bokačo dzimšanas 700. gadadiena

Apraksts. Uz monētas attēlota Džovanni Bokačo (Giovanni Boccaccion) galva trīs ceturtdaļu pagriezienā pa labi, attēls ņemts no aptuveni 1450. gadā tapušās Andrea del Kastaņo (Andrea del Castagno) freskas (Florence, Ufici galerija), ap to apakšpusē uzraksts "BOCCACCIO 1313 2013", labajā pusē viens virs otra uzraksti "R" (Romas monētu kaltuves monogramma), "RI" (Itālijas Republikas monogramma) un "m" (autora Roberto Mauri (Roberto Mauri) monogramma). Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 10 milj. monētu

Emisijas datums: 2013. gada jūlijs

Portugāle

Motīvs: torņa Torre dos Clérigos celšanas 250. gadadiena

Apraksts. Tornis attēlots tāds, kādu to redz cilvēki, stāvot uz ielas netālu no torņa. Blakus attēlota tipiska Porto pilsētas panorāma, skatoties no Duru upes dienvidu krasta. Augšpusē puslokā uzraksts "250 ANOS TORRE DOS CLÉRIGOS – 2013". Monētas apakšpusē pa labi redzams Portugāles ģerbonis un zem tā – emitentvalsts nosaukums "PORTUGAL". Pa kreisi redzama monētu kaltuves zīme un mākslinieka vārds "INCM – HUGO MACIEL". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 525 000 monētu

Emisijas datums: 2013. gada jūnijs

Francija

Motīvs: olimpisko spēļu atjaunošanas iniciatora un Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibinātāja un prezidenta Pjēra de Kubertēna (Pierre de Coubertin) dzimšanas 150. gadadiena

Apraksts. Monētas iekšējā daļā nedaudz pa labi izvietots Pjēra de Kubertēna jaunības gadu portrets. Fonā redzami stilizēti olimpiskie apļi. Tie apvij siluetus, kas simbolizē olimpiskos sporta veidus. Pa kreisi no portreta redzami burti "RF", kas apzīmē eminentvalsti, bet zem tiem – emisijas gads "2013". Monētās iekšējās daļas augšmalā uzraksts "PIERRE DE COUBERTIN". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1 milj. monētu

Emisijas datums: 2013. gada jūnijs

Vatikāns

Motīvs: Sede Vacante (brīvais krēsls) 2013. gadā

Apraksts. Attēlā redzams kardināla kamerlenga ģerbonis, un virs tā divi nelieli krusti, kas ir Apustuliskās kameras simbols, un uzraksts "CITTÀ DEL VATICANO" kreisajā pusē un "SEDE VACANTE MMXIII" labajā pusē. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 125 000 monētu

Emisijas datums: 2013. gada maijs

Itālija

Motīvs: Džuzepes Verdi dzimšanas 200. gadadiena

Apraksts. Uz monētas attēlots Džuzepes Verdi krūšutēls trīs ceturtdaļu pagriezienā pa kreisi, kreisajā pusē viens virs otra uzraksti "RI" (Itālijas Republikas monogramma) un "1813", labajā pusē viens virs otra uzraksti "R" (Romas monētu kaltuves monogramma) un "2013", apakšā uzraksts "MCC" (autores Marijas Karmelas Kolaneri (Maria Carmela Colaneri) monogramma) un uzraksts "G. VERDI". Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 10 milj. monētu

Emisijas datums: 2013. gada marts

Nīderlande

Motīvs: Viņas Majestātes Karalienes Beatrises paziņojums par atteikšanos no troņa

Apraksts. Priekšplānā attēlots karalienes Beatrises portrets, bet aiz tā – Nīderlandes kroņprinča portrets, kuru daļēji pārklāj Karalienes attēls. Apkārt abiem portretiem uzraksts "WILLEM-ALEXANDER PRINS VAN ORANJE", kroņa simbols, uzraksts "BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN", kaltuves zīme, uzraksts "28 januari 2013" un monētu kaltuves meistara zīme. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 20 milj. monētu

Emisijas datums: 2013. gada februāris

Vācija

Motīvs: Bādene-Virtemberga no sērijas "Federālās zemes"

Apraksts. Monētas iekšējā daļā attēlots Maulbronnas klosteris, kas ir vislabāk saglabājies viduslaiku klostera komplekss uz ziemeļiem no Alpiem. Šis 1147. gadā dibinātais komplekss kopš 1993. gada ir iekļauts UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Augšpusē emisijas gads "2013". Monētas apakšpusē redzams uzraksts "BADEN-WÜRTTEMBERG" un zem tā – emitentvalsts norāde "D". Labajā pusē monētu kaltuves zīme – burts "A", "D", "F", "G" vai "J". Apakšā pa kreisi mākslinieka iniciāļi. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 30 milj. monētu

Emisijas datums: 2013. gada februāris

Slovēnija

Motīvs: Postojnas alas apmeklējumu 800. gadadiena

Apraksts. Uz monētas attēlota stilizēta spirāle, kas sākas monētas iekšējās daļas kreisajā pusē. Tās sākumā redzams uzraksts "POSTOJNSKA JAMA • 1213–2013 • SLOVENIJA", beigās – divu stilizētu stalagmītu attēls. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1 milj. monētu

Emisijas datums: 2013. gada februāris

Spānija

Motīvs: UNESCO Pasaules dabas un kultūras mantojuma vietas – San Lorenzo de El Escorial klosteris

Apraksts. Monētas iekšējā daļā redzams skats uz San Lorenzo del Escorial klosteri. Gar augšējo malu lieliem burtiem puslokā attēlots emitentvalsts nosaukums "ESPAÑA", bet emisijas gads "2013" attēlots pa labi virs naudas kaltuves zīmes. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 8 milj. monētu

Emisijas datums: 2013. gada februāris

Francija

Motīvs: Elizejas līguma parakstīšanas 50. gadadiena

Apraksts. Uz monētas, kuras dizainu veidojis Īvs Sampo (Yves Sampo; Monnaie de Paris), Štefānija Lindnere (Stefanie Lindner; Berlīnes Valsts monētu kaltuve) un Sņežana Ruseva-Hoijere (Sneschana Russewa-Hoyer; Berlīne), attēloti Elizejas līguma parakstītāju (bijušā Vācijas Federatīvās Republikas kanclera Konrāda Adenauera un bijušā Francijas Republikas prezidenta Šarla de Golla) portreti, zem kuriem redzami viņu paraksti, kas izvietoti abās pusēs monētas vidū esošajam uzrakstam "50 ANS JAHRE" un gadskaitlim "2013". Monētas iekšējā daļā augšpusē vidū atrodas uzraksts "TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE" un apakšpusē vidū – uzraksts "ÉLYSÉE-VERTRAG". Labajā pusē monētas iekšējās daļas malā zem Adenauera portreta redzams arī gravēšanas darbnīcas simbols "fleurette" un burti "RF", kas apzīmē emitentvalsti, bet naudas kaltuves zīme izvietota kreisajā pusē monētas iekšējās daļas malā zem de Golla portreta. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 10 milj. monētu

Emisijas datums: 2013. gada janvāris

Vācija

Motīvs: Elizejas līguma parakstīšanas 50. gadadiena

Apraksts. Uz monētas, kuras dizainu veidojis Īvs Sampo (Yves Sampo; Monnaie de Paris), Štefānija Lindnere (Stefanie Lindner; Berlīnes Valsts monētu kaltuve) un Sņežana Ruseva-Hoijere (Sneschana Russewa-Hoyer; Berlīne), attēloti Elizejas līguma parakstītāju (bijušā Vācijas Federatīvās Republikas kanclera Konrāda Adenauera un bijušā Francijas Republikas prezidenta Šarla de Golla) portreti, zem kuriem redzami viņu paraksti, kas izvietoti abās pusēs monētas vidū esošajam uzrakstam "50 ANS JAHRE" un gadskaitlim "2013". Monētas iekšējā daļā augšpusē vidū atrodas uzraksts "TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE" un apakšpusē vidū – uzraksts "ÉLYSÉE-VERTRAG". Labajā pusē monētas iekšējās daļas malā zem Adenauera portreta redzama arī naudas kaltuves zīme (atkarībā no izmantotās kaltuves attiecīgi "A", "D", "F", "G" vai "J"), kā arī burts "D", kas apzīmē emitentvalsti. Monētas ārējā gredzenā izvietotas 12 Eiropas Savienības zvaigznes.

Emisijas apjoms: 11 milj. monētu

Emisijas datums: 2013. gada janvāris