Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Възпоменателни монети от 2 € – 2013 г.

Описанията на тази страница са взети от Официален вестник на Европейския съюз и поради това е възможно да се различават в известна степен от други публикувани на този уебсайт материали.

Нидерландия

Тема: 200 години Кралство Нидерландия

Описание: Във вътрешната част на изображението се вие непрекъсната лента, която започва от външната част, очертавайки образа на крал Вилем-Александър, и продължава нататък, рисувайки ликовете на шестимата му предшественици: кралица Беатрикс, кралица Юлиана, кралица Вилхелмина, крал Вилем III, крал Вилем II и крал Вилем I. Около образите им е разположен надпис „WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN“, последван от знака на нидерландския кралски монетен двор, знака на управителя на монетния двор, годината „2013“ и инициалите на автора на изображението, а вляво от тези образи има надпис „200 JAAR KONINKRIJK DER NEDERLANDEN“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 3,5 милиона монети

Дата на емисия: ноември 2013 г.

Финландия

Тема: 125 години от рождението на писателя Фр. Е. Силанпя (F. E. SILLANPÄÄ), носител на Нобеловата награда за литература

Описание: Вътрешната част на монетата съдържа портрет на Силанпя. В горната част в полукръг е изписано името „F. E. SILLANPÄÄ“. Вляво се намират годината „1888“ и знакът на монетния двор. Вдясно са изписани годината „1964“, обозначението на емитиращата държава „FI“ и годината на емитиране „2013“. Това е специална монета, емитирана в чест на бащата на цяла нация. Фр. Е. Силанпя е майстор на художествените похвати и обогатява финландската литература със задълбочено виждане за отношенията между хората и природата. Той получава Нобеловата награда през 1939 г., специално за произведенията си „Свещена нищета“ и „Силя, или една кратка съдба“. Този изкусен писател става още по-прочут в страната си благодарение на популярните си участия в радиопредавания и незабравимите си рубрики за Коледа в периодичния печат. След Втората световна война той се превръща в дългобрадия „Taata“ – неофициалния баща на народа. От спомените му за прекараните в детството коледни празници се ражда една обичана от всички традиция: всички финландци се събират неизменно около радиоприемниците си, за да слушат безметежните му разкази за Коледа. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1,5 милиона монети

Дата на емисия: ноември 2013 г.

Малта

Тема: Приемането на Конституцията на самоуправлението през 1921 г.

Описание: На изображението се виждат карта на Малтийските острови и техни жители. В долната част е изписана годината „2013“. В горната част фигурира текстът „MALTA – Self-government 1921“ в полукръг. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 500 000 монети

Дата на емисия: октомври 2013 г.

Ватикан

Тема: 28-и Световен ден на младежта

Описание: Изобразен е най-известният паметник в Рио де Жанейро – статуята „Христос Спасител“ на хълма Корковаду, и няколко младежи около него. В горната част в полукръг е изписано „XXVIII G.M.G. CITTÀ DEL VATICANO RIO 2013“. Вдясно са отбелязани знакът на монетния двор „R“ и името на художника „P DANIELE“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 115 000 монети

Дата на емисия: октомври 2013 г.

Гърция

Тема: 100 години от съюза между Крит и Гърция

Описание: Вътрешната страна на монетата изобразява критски бунтовници, развяващи гръцкото знаме – символично представяне на борбата на Крит за съюз с Гърция. Горе в полудъга и с главни букви е изписано името на емитиращата държава „Република Гърция“ на гръцки език. Под него стоят думите: „100 години от съюза между остров Крит и Гърция“ на гръцки език. Отдясно: „1913–2013“ и монограмът на гръцкия монетен двор. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 750 000 монети

Дата на емисия: октомври 2013 г.

Гърция

Тема: 2400-ната годишнина от основаването на Платоновата академия

Описание: Портрет на Платон (профил). вляво думите „2400 години от основаването на Платоновата академия“ и „Република Гърция“, изписани с древногръцки букви. Вдясно: „2013“ и монограмът на гръцкия монетен двор. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 750 000 монети

Дата на емисия: октомври 2013 г.

Сан Марино

Тема: Петстотната годишнина от смъртта на италианския художник Пинтурикио

Описание: На преден план е фреската „Спор на Исус с учените“, от вътрешната страна стои надписът „SAN MARINO“ в полукръг; вляво е буквата „R“ – символ на италианския монетен двор; в основата на фреската е името на автора „MOMONI“, в горната част – надписът „PINTURICCHIO“ в полукръг, а под него – годините „1513“ и „2013“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 115 000 монети

Дата на емисия: септември 2013 г.

Белгия

Тема: 100-годишнина от създаването на Кралския метеорологически институт (Koninklijk Meteorologisch Instituut/Institut Royal Météorologique)

Описание: В центъра на вътрешния кръг на монетата е изобразено числото 100, като първата нула обгражда съкращенията „KMI“ и „IRM“, а втората изобразява слънце. Вляво от слънцето са изобразени изобари, дъждовни капки и снежинки. В горните лъчи на слънцето е изобразена годината – „2013“, а в долните лъчи е обозначена белгийската националност – „BE“. Знакът на управителя на монетния двор и знакът на монетния двор на Брюксел – главата на архангел Михаил с шлем – са изобразени под единицата в числото 100. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 2 милиона монети

Дата на емисия: септември 2013 г.

Финландия

Тема: 150 години от началото на редовните заседания на парламента във Финландия, започнали през 1863 г.

Описание: На възпоменателната монета от 2 евро има стилизиран надпис на годината „1863“ и изображение на израстваща от него издънка на растение, символизираща началото на демокрацията и развитието на Финландия. В долната част в полукръг е наименованието на емитиращата държава – „SUOMI FINLAND“, като двете думи са отделени със знака на монетния двор, и годината „2013“. Свикването на финландския парламент през 1863 г. отбелязва началото на периода на просвещение. Във Финландия през 1863 г. започва развитието на истинската демокрация, прозрачността на печата и правото на употреба на фински език. Откакто парламентът започва да провежда редовни заседания, възможностите на финландците да влияят върху процесите в собствената им страна нарастват безпрецедентно. Тази година отбелязва началото на просвещението в демократичното управление на Финландия. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: септември 2013 г.

Люксембург

Тема: Национален химн на Великото херцогство Люксембург

Описание: В дясната част на вътрешния кръг на монетата е изобразен ликът на Негово Кралско Височество Великия херцог Анри в ляв профил, а в лявата част на вътрешния кръг – нотите и текстът на националния химн. Текстът „Ons Heemecht“ е изписан в горната част на вътрешния кръг, а името на емитиращата държава „LËTZEBUERG“ и годината „2013“, оградени от знака на монетния двор и инициалите на главния гравьор, се намират в долната част на вътрешния кръг. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1,4 милиона монети

Дата на емисия: септември 2013 г.

Словакия

Тема: 1150-ата годишнина от началото на мисията на Кирил и Методий във Великоморавия

Описание: Във вътрешния кръг на монетата са изобразени Солунските братя Кирил и Методий от двете страни на символичния двоен кръст, разположен върху три възвишения. Нещо повече, кръстът е държан като владишки жезъл, свързвайки символите на държавността и християнството и подчертавайки значимостта на мисията на братята, която спомага да се утвърдят пълният суверенитет и легитимността на Великоморавия – първата славянска държава в Централна Европа. В изображението Кирил държи книга, символизираща образованието и вярата, а Методий е изобразен с църква, символизираща вярата и институционалното християнство. По долния край на вътрешния кръг на монетата са изписани името на емитиращата държава „SLOVENSKO“ и годините „863“ и „2013“, разделени с тирета. По горния край на вътрешния кръг са изписани имената „KONŠTANTÍN“ и „METOD“. Непосредствено вляво от изображението на братята са разположени стилизираните букви „mh“ (инициалите на дизайнера Miroslav Hric), а непосредствено вдясно е знакът на монетния двор Кремница (буквите „MK“ между два щемпела). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: юли 2013 г.

Монако

Тема: 20 години от присъединяването към ООН

Описание: Върху монетата е изобразен гълъб с маслинова клонка, разположен в средата на дъгата; отляво е изобразен рогът на изобилието, а отдясно – знакът на парижкия монетен двор. В полукръг в горната част стои обозначението на емитиращата държава „MONACO“, а в полукръг в долната част – надписът „1993 ADMISSION À L'ONU 2013“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1,2 милиона монети

Дата на емисия: юли 2013 г.

Италия

Тема: Седемстотин години от рождението на Джовани Бокачо

Описание: На изображението е показана главата на Джовани Бокачо, обърната три четвърти надясно, по фреската на Андреа дел Кастаньо (ок. 1450 г. (галерия „Уфици“, Флоренция); под нея в полукръг – „BOCCACCIO 1313 2013“; вдясно – наложени буквите „R“ (монограм на монетния двор на Рим)/„RI“ (монограм на Италианската република)/„M“ (монограм на автора Роберто Маури). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 10 милиона монети

Дата на емисия: юли 2013 г.

Португалия

Тема: 250-ата годишнина от построяването на „Torre dos Clérigos“

Описание: Кулата е изобразена от перспективата на хората, когато са на улицата близо до нея, непосредствено до типичния силует на Порто, както изглежда той, видян от южния бряг на река Дуеро. В горната част се намира надписът „250 ANOS TORRE DOS CLÉRIGOS – 2013“ в полукръг. Долу вдясно е изобразен португалският герб, а под него е изписана емитиращата държава – „PORTUGAL“. Отляво са изписани знакът на монетния двор и името на автора „INCM – HUGO MACIEL“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 525 000 монети

Дата на емисия: юни 2013 г.

Франция

Тема: 150 години от рождението на Пиер дьо Кубертен, инициатор на възраждането на Олимпийските игри и първи председател на Международния олимпийски комитет

Описание: Във вътрешния кръг на монетата е ликът на младия Пиер дьо Кубертен, разположен малко вдясно от центъра, на фона на стилизирани олимпийски кръгове. Те представляват рамка за силуети, символизиращи олимпийските спортове. Вляво от портрета буквите „RF“, обозначаващи емитиращата държава, са разположени над годината на емитиране „2013“. По горния край на вътрешния кръг на монетата е изписано името „PIERRE DE COUBERTIN“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: юни 2013 г.

Ватикан

Тема: Sede Vacante 2013

Описание: Изобразен е гербът на кардинал-камерлинга, над който стои символът на Апостолическата камера, два малки кръста, както и надписите „CITTÀ DEL VATICANO“ вляво и „SEDE VACANTE MMXIII“ вдясно. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 125 000 монети

Дата на емисия: май 2013 г.

Италия

Тема: Двеста години от рождението на Джузепе Верди

Описание: На изображението е показан бюстът на Джузепе Верди в размер три четвърти, обърнат наляво; от лявата страна – наложени буквите на Италианската република: монограм „RI“/1813; от дясната – „R“ (монограм на монетния двор на Рим)/2013; под бюста – „МСС“ (монограм на авторката Мария Кармела Коланери)/„G. VERDI“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 10 милиона монети

Дата на емисия: март 2013 г.

Нидерландия

Тема: Обявяване на абдикацията от трона на Нейно Величество кралица Беатрикс

Описание: На преден план е изобразен ликът на кралица Беатрикс, а на заден план, частично припокрит от лика на кралицата, е изобразен ликът на принц Вилем-Александър Орански. Надписът около двете изображения гласи следното: WILLEM-ALEXANDER PRINS VAN ORANJE (символ на корона) BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN (знак на монетния двор) 28 januari 2013 (знак на управителя на монетния двор). По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 20 милиона монети

Дата на емисия: февруари 2013 г.

Германия

Тема: Провинция Баден-Вюртемберг – част от поредицата за федералните провинции на Германия

Описание: Във вътрешната част на изображението се вижда манастирът Маулброн, който представлява най-добре запазеният средновековен манастирски комплекс на север от Алпите. Основаният през 1147 г. манастир е включен в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО от 1993 г. В горната част е изписана годината на емисията – „1993“. В долната част има надпис „BADEN-WÜRTTEMBERG“, а под него е обозначението на емитиращата държава – „D“. Знакът на монетния двор, представляващ буквата „A“, „D“, „F“, „G“ или „J“, се намира от дясната страна. В долната лява част са поставени инициалите на автора на изображението. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 30 милиона монети

Дата на емисия: февруари 2013 г.

Словения

Тема: 800 години човешко присъствие в пещерата Постойна

Описание: Централното изображение на монетата е стилизирана спирала, която започва в лявата част на вътрешния кръг с надписа „POSTOJNSKA JAMA • 1213 - 2013 • SLOVENIJA“ и завършва с два стилизирани спелеотема. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 1 милион монети

Дата на емисия: февруари 2013 г.

Испания

Тема: Манастирът „Сан Лоренсо де ел Ескориал“ – серия „Световно наследство“ на ЮНЕСКО

Описание: Във вътрешния кръг на монетата е представен изглед от манастира „Сан Лоренсо де ел Ескориал“. По горния край с главни букви е изписано названието на емитиращата държава „ESPAÑA“, а вдясно над знака на монетния двор е разположена годината на емитиране „2013“. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 8 милиона монети

Дата на емисия: февруари 2013 г.

Франция

Тема: 50 години от подписването на Елисейския договор

Описание: Монетата, чийто дизайн е дело на Ив Сампо от Парижкия монетен двор, Щефани Линднер от Държавния монетен двор в Берлин, Алина Хойер от Берлн и Снешана Русева-Хойер от Берлин, представя стилизирани портрети на подписалите Елисейския договор - Конрад Аденауер, тогава канцлер на Федерална република Германия, и Шарл дьо Гол, бивш президент на Френската република, от двете страни на надписа „50 ANS JAHRE“, със съответните подписи под тях и годината „2013“ в средата. В средата по горния и долния ръб на вътрешния кръг на монетата са разположени надписите „TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE“ и „ÉLYSÉE-VERTRAG“. Вдясно по вътрешния ръб под портрета на Аденауер във вътрешния кръг се намират гравьорският знак – „fleurette“ – и буквите „RF“, обозначаващи емитиращата държава, а знакът на монетния двор е разположен вляво по вътрешния ръб под портрета на Дьо Гол. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 10 милиона монети

Дата на емисия: януари 2013 г.

Германия

Тема: 50 години от подписването на Елисейския договор

Описание: Монетата, чийто дизайн е дело на Ив Сампо от Парижкия монетен двор, Щефани Линднер от Държавния монетен двор в Берлин, Алина Хойер от Берлн и Снешана Русева-Хойер от Берлин, представя стилизирани портрети на подписалите Елисейския договор - Конрад Аденауер, тогава канцлер на Федерална република Германия, и Шарл дьо Гол, бивш президент на Френската република, от двете страни на надписа „50 ANS JAHRE“, със съответните подписи под тях и годината „2013“ в средата. В средата по горния и долния ръб на вътрешния кръг на монетата са разположени надписите „TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE“ и „ÉLYSÉE-VERTRAG“. Вдясно по вътрешния ръб под портрета на Аденауер, във вътрешния кръг на монетата е разположен и знакът на монетния двор („A“, „D“, „F“, „G“ или „J“, според съответния монетен двор), както и буквата „D“, обозначаваща емитиращата държава. По външния пръстен на монетата са изобразени 12-те звезди на Европейския съюз.

Тираж: 11 милиона монети

Дата на емисия: януари 2013 г.