Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Oběžné pamětní mince 2 € – 2013

Uvedené popisy byly převzaty z Úředního věstníku Evropské unie, a mohou se proto mírně lišit od materiálů běžně publikovaných na těchto stránkách.

Nizozemsko

Motiv: 200 let Nizozemského království

Popis: Vnitřní část návrhu představuje souvislou stuhu, která začíná na okraji portrétem krále Viléma Alexandra a pokračuje portréty jeho šesti předchůdců: královny Beatrix, královny Juliany, královny Vilemíny, krále Viléma III., krále Viléma II. a krále Viléma I. Kolem portrétů je nápis „Willem-Alexander Koning der Nederlanden“, za kterým následuje značka Královské nizozemské mincovny, značka mincmistra, letopočet 2013, iniciály autora návrhu a na levé straně portrétů nápis „200 jaar Koninkrijk der Nederlanden“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 3,5 milionu mincí

Datum emise: listopad 2013

Finsko

Motiv: 125. výročí narození nositele Nobelovy ceny za literaturu F. E. SILLANPÄÄHO

Popis: Ve vnitřní části mincovního pole je vyobrazen portrét spisovatele Sillanpääho. V horní části jsou v půlkruhu vyražena slova „F. E. SILLANPÄÄ“. Na levé straně se nachází letopočet „1888“ a značka mincovny. Na pravé straně se nachází letopočet „1964“, označení vydávající země „FI“ a letopočet emise „2013“. Jedná se o zvláštní minci k oslavě otce celého finského národa. F. E. SILLANPÄÄ byl mistrem stylu a vnesl do finské literatury zasvěcený pohled na vztah lidí a přírody. Nobelova cena za literaturu mu byla udělena v roce 1939, zejména za díla Zbožná bída a Umírala mladičká. K národní proslulosti tohoto vynikajícího spisovatele významně přispěla jeho populární rozhlasová vystoupení a nezapomenutelné vánoční fejetony. Po skončení druhé světové války získal slavný spisovatel s dlouhým plnovousem postupně přízvisko „Taata“ a stal se neoficiálním otcem vlasti. Z jeho vzpomínek na Vánoce prožívané v dětství se zrodila oblíbená tradice, kdy se celý národ oddaně scházel u rádia, aby poslouchal dědečkovo pohodové vánoční „povídání“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,5 milionu mincí

Datum emise: listopad 2013

Malta

Motiv: ústava z roku 1921, kterou byla Maltě přiznána samospráva

Popis: Návrh zobrazuje mapu maltských ostrovů a zástupce obyvatel. V dolní části návrhu je rok „2013“. V horní části se v půlkruhu nachází nápis „MALTA — Self-government 1921“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 500 000 mincí

Datum emise: říjen 2013

Vatikánský městský stát

Motiv: 28. světový den mládeže

Popis: Návrh zobrazuje nejznámější památku Rio de Janeira, sochu Krista Spasitele, obklopenou skupinou mladých lidí. Nad ní je nápis „XXVIII G.M.G. CITTÀ DEL VATICANO RIO 2013“. Na pravé straně je mincovní značka „R“ a jméno umělce „P DANIELE“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 115 000 mincí

Datum emise: říjen 2013

Řecko

Motiv: 100. výročí sjednocení Kréty s Řeckem

Popis: Vnitřní část mince zobrazuje krétské povstalce vztyčující řeckou vlajku, symbol boje Kréty za sjednocení s Řeckem. V horní části je v řeckém jazyce do kruhu a velkými písmeny zapsán název vydávající země „Řecká republika“. Pod ním je řecky uvedeno „100 let sjednocení Kréty s Řeckem“. Vpravo je uveden letopočet „1913-2013“ a monogram řecké mincovny. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 750 000 mincí

Datum emise: říjen 2013

Řecko

Motiv: 2400. výročí založení Platónovy Akademie

Popis: Platónův portrét (z profilu). Vlevo: slova „2 400 let od založení Platónovy Akademie“ a „Řecká republika“ ve starořečtině. Vpravo: letopočet „2013“ a monogram řecké mincovny. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 750 000 mincí

Datum emise: říjen 2013

San Marino

Motiv: 500. výročí úmrtí italského malíře Pinturicchia

Popis: V popředí se nachází freska „Ježíš rozmlouvá s učenci“; ve spodní části je ve formě půlkruhu uveden nápis „SAN MARINO“; vlevo se nachází písmeno „R“, symbol italské mincovny; pod freskou je uvedeno jméno autora „MOMONI“; nad freskou je ve formě půlkruhu uveden nápis „PINTURICCHIO“ a pod ním letopočty „1513“ a „2013“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 115 000 mincí

Datum emise: září 2013

Belgie

Motiv: 100. výročí založení Královského meteorologického ústavu

Popis: Ve středu vnitřního pole mince je číslovka 100, v jejíž první nule se nalézají zkratky „KMI“ a „IRM“, zatímco druhá nula znázorňuje Slunce. Nalevo od slunce jsou znázorněny isobary, kapky deště a sněhové vločky. Mezi horními paprsky Slunce je uveden rok 2013 a mezi spodními paprsky je uvedeno označení vydávající země „BE“. Značka mincmistra a bruselská mincovní značka (hlava archanděla Michaela s přilbicí) jsou vyraženy pod číslicí 1 číslovky 100. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 2 miliony mincí

Datum emise: září 2013

Finsko

Motiv: 150. výročí parlamentu z roku 1863, kdy byla ve Finsku zahájena pravidelná parlamentní zasedání

Popis: Na této dvoueurové oběžné pamětní minci je zobrazen letopočet 1863, z něhož raší výhonek symbolizující počátky demokracie a rozvoje Finska. Ve spodní části je do půlkruhu vyryt název vydávající země „SUOMI FINLAND“, mezi oběma slovy se nachází značka mincovny a po nich následuje letopočet „2013“. Ustavení sněmovny v roce 1863 zahájilo osvícené období. Ve Finsku je rok 1863 považován za počátek skutečné demokracie, transparentního fungování tisku a práva na používání finského jazyka. Jakmile byla zahájena pravidelná zasedání sněmovny, získali Finové více než kdy předtím možnost ovlivňovat dění ve své vlastní zemi. Tento rok znamenal pro finskou demokracii počátek osvíceného vývoje. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: září 2013

Lucembursko

Motiv: národní hymna Lucemburského velkovévodství

Popis: Na pravé straně vnitřní části mincovního pole je podobizna Jeho Královské Výsosti velkovévody Henriho dívajícího se doleva a na levé straně vnitřní části mincovního pole notový záznam a znění národní hymny. V horní polovině vnitřní části mincovního pole je vyražen nápis „Ons Heemecht“, zatímco v dolní polovině je uveden název vydávající země „LËTZEBUERG“, letopočet „2013“ a po jeho stranách značka mincovny a iniciály rytce. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,4 milionu mincí

Datum emise: září 2013

Slovensko

Motiv: 1150. výročí příchodu misie Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

Popis: Na vnitřní části mincovního pole jsou zobrazeni soluňští bratři Cyril a Metoděj a mezi nimi symbolický dvojitý kříž na třech pahorcích. Kříž je současně držen jako biskupská berla, a spojuje tak symboly státnosti a křesťanství a zdůrazňuje význam misie soluňských bratří, která pomohla zajistit plnou suverenitu a legitimitu Velké Moravy – prvního slovanského státního útvaru ve střední Evropě. Postava znázorňující Cyrila drží knihu, jež symbolizuje vzdělání a víru, zatímco Metoděj je vyobrazen s chrámem symbolizujícím víru a institucionální křesťanství. Podél spodního okraje vnitřní části mincovního pole je název vydávající země „SLOVENSKO“ a letopočty „863“ a „2013“ oddělené rozdělovacím znakem. Podél horního okraje vnitřní části mincovního pole jsou jména „KONŠTANTÍN“ a „METOD“. Těsně vlevo od bratří jsou stylizovaná písmena „mh“, iniciály autora návrhu mince Miroslava Hrice, a těsně vpravo je vyznačena mincovní značka kremnické mincovny obsahující písmena „MK“ umístěná mezi dvěma razidly. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: červenec 2013

Monako

Motiv: 20. výročí členství v OSN

Popis: Mince zobrazuje holubici s olivovou větvičkou ve středu oblouku, na levé straně je roh hojnosti a na pravé straně značka pařížské mincovny. V horní části je do kruhu zapsán název vydávající země „MONACO“ a ve spodní části je v půlkruhu uvedeno „1993 ADMISSION À L'ONU 2013“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1,2 milionu mincí

Datum emise: červenec 2013

Itálie

Motiv: 700. výročí narození Giovanniho BOCCACCIA

Popis: Na minci je portrét Giovanniho BOCCACCIA ve tříčtvrtečním profilu směřujícím vpravo, zobrazený podle fresky Andrey del Castagna zhruba z roku 1450 (Florencie, Galleria degli Uffizi); na spodní straně je do kruhu vyrytý nápis „BOCCACCIO 1313 2013“; na pravé straně jsou shora dolů uvedena písmena „R“ (značka římské mincovny), překrývající se písmena „RI“ (iniciály Italské republiky) a písmeno „m“ (monogram autora Roberta Mauriho). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 10 milionů mincí

Datum emise: červenec 2013

Portugalsko

Motiv: 250. výročí stavby „Torre dos Clérigos“

Popis: Věž je zobrazena tak, jak je vidět z ulice v její blízkosti, a vedle ní je znázorněno typické panorama města Porta při pohledu z jižního břehu řeky Douro. V horní části se v půlkruhu nachází nápis „250 ANOS TORRE DOS CLÉRIGOS — 2013“. V pravé spodní části je portugalský státní znak a pod ním jméno vydávající země „PORTUGAL“. Na levé straně je vyražena značka mincovny a jméno umělce „INCM — HUGO MACIEL“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 525 000 mincí

Datum emise: červen 2013

Francie

Motiv: 150. výročí narození Pierra de Coubertina, iniciátora novodobých olympijských her a prvního předsedy Mezinárodního olympijského výboru

Popis: Na vnitřní části mincovního pole je mírně od středu směrem napravo zobrazena podobizna mladého Pierra de Coubertina. Pozadí tvoří stylizované olympijské kruhy, které vytvářejí rámec pro siluety postav symbolizujících olympijské disciplíny. Vedle portrétu nalevo se nachází označení vydávající země „RF“, pod nímž je rok emise „2013“. Ve vnitřní části mincovního pole nahoře je v půlkruhu umístěn nápis „PIERRE DE COUBERTIN“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: červen 2013

Vatikánský městský stát

Motiv: Sede Vacante 2013

Popis: Motiv znázorňuje erb kardinála komořího a nad ním znak Apoštolské komory, dva malé kříže, na levé straně slova „CITTÀ DEL VATICANO“ a na pravé straně slova „SEDE VACANTE MMXIII“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 125 000 mincí

Datum emise: květen 2013

Itálie

Motiv: 200. výročí narození Giuseppe VERDIHO

Popis: Motiv znázorňuje bustu Giuseppe VERDIHO ve tříčtvrtečním profilu směřujícím vlevo; na levé straně jsou uvedena překrývající se písmena iniciál Italské republiky „RI“, pod nimi letopočet 1813; vpravo je písmeno R (značka mincovny v Římě) a letopočet 2013; na zadní straně jsou vyražena písmena MCC (monogram autorky Marie Carmely COLANERIOVÉ) a G. VERDI. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 10 milionů mincí

Datum emise: březen 2013

Nizozemsko

Motiv: oznámení Jejího Veličenstva královny Beatrix o odstoupení z trůnu

Popis: V popředí návrhu je podobizna královny Beatrix a v pozadí, částečně kryta podobiznou královny, se nachází podobizna prince oranžského. Po obvodu mince okolo obou podobizen je uveden nápis: WILLEM- ALEXANDER PRINS VAN ORANJE (symbol koruny) BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN (značka mincovny) 28 januari 2013 (značka rytce). V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 20 milionů mincí

Datum emise: únor 2013

Německo

Motiv: Bádensko-Württembersko ze série „Länder“

Popis: Ve vnitřní části mince je vyobrazen klášter Maulbronn, jenž je nejlépe zachovaným středověkým klášterním komplexem na sever od Alp. Komplex byl založen v roce 1147 a od roku 1993 je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. V horní části je rok vydání „2013“. V dolní části je nápis „BADEN-WÜRTTEMBERG“ a pod ním označení vydávající země „D“. Mincovní značka, zastoupená písmenem „A“, „D“, „F“, „G“ nebo „J“, je umístěna na pravé straně. V dolní části vlevo jsou iniciály umělce. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 30 milionů mincí

Datum emise: únor 2013

Slovinsko

Motiv: 800 let od první návštěvy Postojnských jeskyň

Popis: Ústředním motivem mince je stylizovaná spirála, která na levé straně mince začíná nápisem „POSTOJNSKA JAMA • 1213 - 2013 • SLOVENIJA” a je ukončena dvěma stylizovanými krápníky. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 1 milion mincí

Datum emise: únor 2013

Španělsko

Motiv: památky světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO – klášter San Lorenzo de El Escorial

Popis: Na vnitřní části mincovního pole je zobrazen pohled na klášter San Lorenzo de El Escorial. Podél mezikruží je v horní části velkými písmeny zapsán název vydávajícího státu „ESPAÑA“. Na pravé straně je nad značkou mincovny uveden rok vydání „2013“. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 8 milionů mincí

Datum emise: únor 2013

Francie

Motiv: 50. výročí podpisu Elysejské smlouvy

Popis: Na minci, kterou navrhli Yves Sampo z pařížské mincovny (Monnaie de Paris), Stefanie Lindnerová z berlínské státní mincovny, Alina Hoyerová (Berlín) a Sneschana Russewa-Hoyerová (Berlín), jsou vyobrazeny stylizované portréty signatářů Elysejské smlouvy (tehdejšího kancléře Spolkové republiky Německo Konrada Adenauera a bývalého prezidenta Francouzské republiky Charlese de Gaulla). Pod nimi jsou vyznačeny jejich podpisy a ve středu mezi nimi slova „50 ANS JAHRE“ s letopočtem „2013“. Při horním okraji vnitřní části mincovního pole jsou umístěna slova „TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE“, při spodním okraji pak slova „ÉLYSÉE-VERTRAG“. Při pravém okraji vnitřní části je pod portrétem Konrada Adenauera umístěn také kvítek (značka rytecké dílny) a písmena „RF“ označující vydávající zemi, při levém okraji je pod portrétem Charlese de Gaulla umístěna značka mincovny. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 10 milionů mincí

Datum emise: leden 2013

Německo

Motiv: 50. výročí podpisu Elysejské smlouvy

Popis: Na minci, kterou navrhli Yves Sampo z pařížské mincovny (Monnaie de Paris), Stefanie Lindnerová z berlínské státní mincovny, Alina Hoyerová (Berlín) a Sneschana Russewa-Hoyerová (Berlín), jsou vyobrazeny stylizované portréty signatářů Elysejské smlouvy (tehdejšího kancléře Spolkové republiky Německo Konrada Adenauera a bývalého prezidenta Francouzské republiky Charlese de Gaulla). Pod nimi jsou vyznačeny jejich podpisy a ve středu mezi nimi slova „50 ANS JAHRE“ s letopočtem „2013“. Při horním okraji vnitřní části mincovního pole jsou umístěna slova „TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE“, při spodním okraji pak slova „ÉLYSÉE-VERTRAG“. Na pravé straně vnitřní části se pod portrétem Konrada Adenauera nachází také mincovní značka („A“, „D“, „F“, „G“ nebo „J“ podle mincovny, která minci vyrobila) a písmeno „D“, které označuje vydávající zemi. V mezikruží je rozmístěno 12 hvězd Evropské unie.

Objem emise: 11 milionů mincí

Datum emise: leden 2013