SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

2-euroerindringsmønter - 2013

Beskrivelserne på denne side stammer fra Den Europæiske Unions Tidende og kan derfor afvige en anelse fra andet materiale offentliggjort her på webstedet.

Holland

Anledning: 200-året for Kongeriget Nederlandene

Beskrivelse: Møntens indre del viser et løbende bånd, der starter udefra, danner et billede af kong Willem-Alexander og fortsætter med at afbilde hans seks forgængere: dronning Beatrix, dronning Juliana, dronning Wilhelmina, kong Willem III, kong Willem II og kong Willem I. Billederne er omgivet af inskriptionen "Willem-Alexander Koning der Nederlanden" efterfulgt af det kongelige hollandske møntmærke, møntmesterens mærke, årstallet "2013", møntdesignerens initialer og til venstre for billederne inskriptionen "200 jaar Koninkrijk der Nederlanden". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 3,5 mio. mønter

Udsendt: November 2013

Finland

Anledning: 125-året for den nobelprisvindende forfatter F. E. Sillanpääs fødsel

Beskrivelse: Møntens indre del viser et portræt af Sillanpää. Øverst i en halvcirkel ordene "F. E. Sillanpää". Til venstre årstallet "1888" og møntmærket. Til højre årstallet "1964", landebetegnelsen for det møntudstedende land "FI" og udstedelsesåret "2013". Dette er en særlig mønt til minde om en hel nations bedstefar. F. E. SILLANPÄÄ var en stilistisk mester, som i den finske litteratur bidrog med en dyb indsigt i forholdet mellem menneske og natur. Han modtog Nobelprisen i 1939 navnlig for værkerne "Den fromme elendighed" og "Silja". Denne fortællingens mester opnåede endnu større national berømmelse for sine populære radiooptrædener og mindeværdige juleklummer. Efter krigen udviklede mesterforfatteren sig til den langskæggede "Taata", landets uofficielle bedstefar. Frem fra hans erindringer om sin barndoms jul voksede der en elsket tradition, hvor bedstefar samlede hele nationen omkring radioen med sine muntre julefortællinger. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1,5 mio. mønter

Udsendt: November 2013

Μalta

Anledning: Selvstyreforfatningen af 1921

Beskrivelse: Designet forestiller et kort over de maltesiske øer og et billede af befolkningen. Nederst i designet ses årstallet "2013". Øverst i designet ses indskriften "MALTA – Self-government 1921" i en halvcirkel. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 500.000 mønter

Udsendt: Oktober 2013

Vatikanstaten

Anledning: Den 28. internationale ungdomsdag

Beskrivelse: Møntens motiv er Rio de Janeiros bedst kendte vartegn, kristusstatuen på Corcovado-bjerget omgivet af en gruppe unge mennesker. Øverst i en halvcirkel omkransende motivet inskriptionen "XXVIII G.M.G. CITTÀ DEL VATICANO RIO 2013". Til højre for motivet møntmærket "R" og kunstnerens navn "P DANIELE". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 115.000 mønter

Udsendt: Oktober 2013

Grækenland

Anledning: 100-året for Kretas forening med Grækenland

Beskrivelse: Møntens motiv viser kretiske oprørere, der rejser det græske flag som et symbol på Kretas kamp for forening med Grækenland. Øverst i en halvcirkel omkring motivet navnet på den udstedende stat "Den Hellenske Republik" på græsk. Nederst i en halvcirkel omkring motivet ordene "100-året for Kretas forening med Grækenland" på græsk. Til højre årstallene "1913-2013" og monogrammet for den græske mønt. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 750.000 mønter

Udsendt: Oktober 2013

Grækenland

Anledning: 2.400-året for grundlæggelsen af Platons akademi

Beskrivelse: Møntens motiv er et portræt af Platon i profil. Til venstre for motivet inskriptionen "2.400 år siden grundlæggelsen af Platons akademi" og "Den Hellenske Republik" skrevet med oldgræsk skrift. Til højre for motivet årstallet "2013" og monogrammet for den græske mønt. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 750.000 mønter

Udsendt: Oktober 2013

San Marino

Anledning: 500-året for den italienske kunstmaler Pinturicchios død

Beskrivelse: I forgrunden er afbildet freskoen "Jesus debatterer med de skriftkloge". Under freskoen inskriptionen "SAN MARINO" i en halvcirkel, til venstre bogstavet "R", symbolet for den italienske mønt, i den nederste del af freskoen navnet på møntdesigneren, "MOMONI", over freskoen inskriptionen "PINTURICCHIO" i en halvcirkel og herunder årstallene "1513" og "2013". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 115.000 mønter

Udsendt: September 2013

Belgien

Anledning: 100-året for oprettelsen af Institut Royal Météorologique

Beskrivelse: Møntens indre del bærer tallet "100", hvor det første nul omgiver forkortelserne "KMI" og "IRM", og det andet nul repræsenterer en sol. Til venstre for solen er der isobarer, regndråber og snefnug. I solens øverste stråler er placeret årstallet "2013", mens nationalitetsforkortelsen "BE" er placeret i de nederste stråler. Møntmestermærket og Bruxelles' møntmærke, ærkeenglen Michaels hjelmklædte hoved, optræder under cifret "1" i tallet "100". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 2 mio. mønter

Udsendt: September 2013

Finland

Anledning: 150-året for den lovgivende forsamling af 1863, hvor de første møder i Finland blev afholdt

Beskrivelse: På 2-euroerindringsmønten er årstallet "1863" afbildet med et planteskud, der vokser ud af det som symbol på demokratiets fremvækst og Finlands udvikling. Nederst i en halvcirkel navnet på den udstedende stat "SUOMI FINLAND", hvor de to ord adskilles af møntmærket, og årstallet "2013". Den lovgivende forsamling af 1863 er starten på den oplyste periode. I Finland markerede året 1863 begyndelsen på et ægte demokrati, pressefrihed og retten til at tale det finske sprog. Med afholdelsen af regelmæssige møder i den lovgivende forsamling blev finnernes muligheder for at påvirke anliggender i deres eget land på hidtil uset vis forbedret. Året markerede starten på en periode med oplysning for det finske demokrati. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1 mio. mønter

Udsendt: September 2013

Luxembourg

Anledning: Storhertugdømmet Luxembourgs nationalsang

Beskrivelse: I højre side af møntens indre del er afbildet Hans Kongelige Højhed Storhertug Henri, der kigger til venstre, og på venstre side af den indre del er gengivet noder og tekst til nationalsangen. Teksten til "Ons Heemecht" er gengivet øverst i møntens indre del, og nederst i møntens indre del er placeret navnet på den udstedende stat ("LËTZEBUERG") sammen med årstallet "2013", møntmærket og møntmesterens initialer. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1,4 mio. mønter

Udsendt: September 2013

Slovakiet

Anledning: 1150-året for de to missionærer Konstantinos' og Methodios' ankomst til Det Stormæhriske Rige

Beskrivelse: Møntens indre del viser de to brødre Konstantinos og Methodios fra Thessaloniki på hver side af det symbolske dobbeltkors, der står på tre høje. Desuden holdes korset som en bispestav, hvorved symbolerne for stat og kristendom kædes sammen, og vigtigheden af brødrenes mission, der var med til at sikre Det Stormæhriske Riges fulde suverænitet og legitimitet som den første slaviske stat i Centraleuropa, fremhæves. Konstantinos afbildes med en bog i hånden, der repræsenterer uddannelse og tro, mens Methodios afbildes med en kirke, som symboliserer tro og institutionaliseret kristendom. Nederst langs kanten af møntens indre del står navnet på udstedelseslandet, "SLOVENSKO", og årstallene "863" og "2013" med et mærke imellem. Øverst langs kanten af møntens indre del står navnene "KONŠTANTÍN" og "METOD". Umiddelbart til venstre for brødrene står de stiliserede bogstaver "mh" (møntdesigneren Miroslav Hric's initialer), og til højre ses Kremnicas møntmærke (bogstaverne "MK" placeret mellem to møntstempler). På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1 mio. mønter

Udsendt: Juli 2013

Monaco

Anledning: 20-året for optagelse i FN

Beskrivelse: Møntens motiv viser en due med en olivengren i næbbet. Til venstre for motivet et overflødighedshorn og til højre for motivet møntmærket for den franske mønt. Øverst i en halvcirkel omkring motivet navnet på den udstedende stat "MONACO" og nederst i en halvcirkel omkring motivet inskriptionen "1993 ADMISSION À L'ONU 2013". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1,2 mio. mønter

Udsendt: Juli 2013

Italien

Anledning: 700-året for Giovanni Boccaccios fødsel

Beskrivelse: Møntens motiv er Giovanni Boccaccios hoved i trekvart profil med ansigtet vendt mod højre, hentet fra Andrea del Castagnos fresko fra ca.1450 (Galleria degli Uffizi, Firenze). Nederst i en halvcirkel omkring motivet inskriptionen "BOCCACCIO 1313 2013", til højre for motivet de overlappende monogrammer "R" for den romerske mønt, "RI" for Den Italienske Republik og "m" for møntdesigneren Mauri. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 10 mio. mønter

Udsendt: Juli 2013

Portugal

Anledning: 250-året for opførelsen af "Torre dos Clérigos"

Beskrivelse: Tårnet er gengivet, som det tager sig ud, når folk på gaden betragter det fra kort afstand, side om side med et typisk vue over Porto set fra Duoros sydlige bred. Øverst i en halvcirkel står der "250 ANOS TORRE DOS CLÉRIGOS – 2013". Nederst til højre optræder det portugisiske våbenskjold og navnet på den udstedende stat ("PORTUGAL"). Til venstre ses møntmærket og navnet på kunstneren, "INCM – HUGO MACIEL". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 525.000 mønter

Udsendt: Juni 2013

Frankrig

Anledning: 150-året for Pierre de Coubertins fødsel. Han var initiativtager til genoptagelsen af De Olympiske Lege og den første præsident for Den Internationale Olympiske Komité

Beskrivelse: På den indre del af mønten, placeret lidt til højre for midten, vises et portræt af en ung Pierre de Coubertin med stiliserede olympiske ringe i baggrunden. De danner ramme om silhuetter, der symboliserer de olympiske sportsgrene. Til venstre for portrættet står bogstaverne "RF", der angiver udstedelseslandet, og under disse står udstedelsesåret "2013". Langs den øverste kant af møntens indre del står inskriptionen "PIERRE DE COUBERTIN". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1 mio. mønter

Udsendt: Juni 2013

Vatikanstaten

Anledning: Sede Vacante 2013

Beskrivelse: Møntens motiv er kardinalkammerherrens våbenskjold og over dette symbolet på det apostoliske kontor. Øverst og nederst to små kors. Til venstre for motivet inskriptionen "CITTÀ DEL VATICANO". Til højre for motivet inskriptionen "SEDE VACANTE MMXIII". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 125.000 mønter

Udsendt: Maj 2013

Italien

Anledning: 200-året for Giuseppe Verdis fødsel

Beskrivelse: Møntens motiv er en buste af Giuseppe Verdi i trekvart profil med ansigtet vendt mod venstre. Til venstre landebetegnelsen for Den Italienske Republik, de overlappende bogstaver "RI", og årstallet 1813, til højre monogrammet for den romerske mønt, "R", og årstallet 2013. Under møntens motiv monogrammet for møntdesigneren Maria Carmela Colaneri, "MCC", samt navnet på den afbillede person, "G. Verdi". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 10 mio. mønter

Udsendt: Marts 2013

Holland

Anledning: Meddelelsen om Hendes Majestæt Dronning Beatrix' abdikation

Beskrivelse: Designet afbilder i forgrunden dronning Beatrix og i baggrunden, delvist dækket af dronningen, Prinsen af Oranje. Påskriften omkring de to portrætter lyder således: "WILLEM-ALEXANDER PRINS VAN ORANJE" (krone) "BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN" (møntmærke) "28 januari 2013" (møntmesterens mærke). På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 20 mio. mønter

Udsendt: Februar 2013

Tyskland

Anledning: Baden-Württemberg fra "Bundesländer"-serien

Beskrivelse: Designet viser Maulbronn-klosteret, som er et af de bedst bevarede middelalderklosterkomplekser nord for Alperne. Klosteret blev grundlagt i 1147 og har siden 1993 været klassificeret som UNESCO-verdenskulturarv. Øverst i designet ses udstedelsesåret "2013". Nederst i designet ses indskriften "BADEN-WÜRTTEMBERG" og derunder angivelsen af den udstedende stat "D". Møntmærket ("A", "D", "F", "G" eller "J") findes i højre side. Nederst i venstre side ses kunstnerens initialer. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 30 mio. mønter

Udsendt: Februar 2013

Slovenien

Anledning: 800-året for besøg i Postojna-hulen

Beskrivelse: På møntens centrale del er afbilledet en stiliseret spiral, der til venstre på møntens indre del begynder med inskriptionen "POSTOJNSKA JAMA • 1213 - 2013 • SLOVENIJA" og ender med to stiliserede drypsten. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 1 mio. mønter

Udsendt: Februar 2013

Spanien

Anledning: Klostret San Lorenzo de El Escorial – UNESCO-verdensarvsserien

Beskrivelse: På møntens indre del vises et billede af klostret San Lorenzo de El Escorial. Langs den øverste kant står navnet på udstedelseslandet, "ESPAÑA", med blokbogstaver, og til højre ses møntmærket under udstedelsesåret "2013". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 8 mio. mønter

Udsendt: Februar 2013

Frankrig

Anledning: 50-årsdagen for undertegnelsen af Élysée-traktaten

Beskrivelse: Mønten, som er designet af Yves Sampo fra Monnaie de Paris, Stefanie Lindner fra Staatliche Münze Berlin, Alina Hoyer (Berlin) og Sneschana Russwa-Hoyer (Berlin), gengiver stiliserede portrætter af Élysée-traktatens underskrivere (den daværende kansler for Den Tyske Forbundsrepublik Konrad Adenauer og tidligere præsident for Den Franske Republik Charles de Gaulle), deres underskrifter og ordene "50 ANS JAHRE" med året "2013" i midten. Ordene "TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE" og "ÉLYSÉE-VERTRAG" står centreret i møntens indre del, henholdsvis langs den øverste kant og i bunden. På højre side af møntens indre kant under Adenauers portræt ses møntmesterens møntmærke og bogstaverne "RF", som står for den møntudstedende stat, også på møntens indre kant, mens møntmærket befinder sig til venstre på møntens indre kant under portrættet af de Gaulle. På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 10 mio. mønter

Udsendt: Januar 2013

Tyskland

Anledning: 50-årsdagen for undertegnelsen af Élysée-traktaten

Beskrivelse: Mønten, som er designet af Yves Sampo fra Monnaie de Paris, Stefanie Lindner fra Staatliche Münze Berlin, Alina Hoyer (Berlin) og Sneschana Russwa-Hoyer (Berlin), gengiver stiliserede portrætter af Élysée-traktatens underskrivere (den daværende kansler for Den Tyske Forbundsrepublik Konrad Adenauer og tidligere præsident for Den Franske Republik Charles de Gaulle), deres underskrifter og ordene "50 ANS JAHRE" med året "2013" i midten. Ordene "TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE" og "ÉLYSÉE-VERTRAG" står centreret i møntens indre del, henholdsvis langs den øverste kant og i bunden. Til højre på den indre kant under Adenauers portræt ses møntmesterens mærke ("A", "D", "F", "G" eller "J") og den møntudstedende stats landekode "D". På møntens ydre ring ses EU-flagets 12 stjerner.

Antal: 11 mio. mønter

Udsendt: Januar 2013