Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

2-euro minnesmynt – 2013

Dessa beskrivningar har tagits från Europeiska unionens officiella tidning och kan därför skilja sig lite från annat material som publicerats på denna webbplats.

Nederländerna

Motiv: Konungariket Nederländerna 200 år

Beskrivning: I det inre fältet finns ett böljande band som avbildar kung Willem-Alexander och hans sex företrädare på tronen: drottningarna Beatrix, Juliana och Wilhelmina samt kungarna Willem III, Willem II och Willem I. Bilderna omgärdas av inskriptionen ”Willem-Alexander Koning der Nederlanden” följt av det kungliga nederländska myntmärket, myntmästarmärket, året 2013 och formgivarens initialer. Till vänster står ”200 jaar Koninkrijk”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 3,5 miljoner mynt

Utgivningsdatum: November 2013

Finland

Motiv: 125-årsdagen av Nobelpristagaren och författaren F. E. SILLANPÄÄS födelse

Beskrivning: I det inre fältet finns ett porträtt av F.E. SILLANPÄÄ. I det övre fältet finns namnet ”F. E. SILLANPÄÄ” format som en halvcirkel. Till vänster anges årtalet ”1888” och myntmärket. Till höger anges årtalet ”1964” och det utgivande landet ”FI”, samt utgivningsåret ”2013”. Myntet hedrar minnet av F.E. SILLANPÄÄ som hela nationens farfar. F. E. SILLANPÄÄ var en stilistisk mästare och berikade den finska litteraturen genom sina djupa insikter om förhållandet mellan människan och naturen. Han fick Nobelpriset 1939, huvudsakligen för två verk, Det fromma eländet och Silja. Sillanpää var en framstående författare som blev ännu mer känd i det egna landet genom populära radioframträdanden och julkåserier. Efter krigsåren blev Sillanpää, med sitt långa skägg, inofficiell farfar för hela nationen. Sillanpääs berättelser om sin barndoms jular gav upphov till en älskad jultradition i Finland – han fick hela det finska folket att andäktigt samlas kring radion för att lyssna på hans julkåserier. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1,5 miljoner mynt

Utgivningsdatum: November 2013

Malta

Motiv: 1921 års författning om självstyre

Beskrivning:Motivet är en karta över de maltesiska öarna och företrädare för befolkningen. Längst ner står året ”2013”. Längst upp står i en halvcirkel ”MALTA – Self-government 1921”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 500 000 mynt

Utgivningsdatum: Oktober 2013

Vatikanstaten

Motiv: 28:e världsungdomsdagen

Beskrivning: Åtsidan visar Rio de Janeiros mest kända monument, Kristusstatyn på berget Corcovado, med några ungdomar kring statyn. Omskriften upptill i det inre fältet lyder: XXVIII G.M.G. CITTÀ DEL VATICANO RIO 2013. Till höger myntortsmärket ”R” (Rom) och konstnärens namn ”P DANIELE”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 115 000 mynt

Utgivningsdatum: Oktober 2013

Grekland

Motiv: 100-årsjubileet av Kretas anslutning till Grekland

Beskrivning:I det inre fältet en bild av kretensiska rebeller som reser den grekiska flaggan, en symbol för Kretas kamp för anslutning till Grekland. Omskrift ovan i det inre fältet på grekiska: ”Hellenska republiken”, och nedanför orden: ”Kreta förenat med Grekland i 100 år”, också på grekiska. Till höger: ”1913–2013” samt grekiska myntverkets myntmärke. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 750 000 mynt

Utgivningsdatum: Oktober 2013

Grekland

Motiv: 2 400-årsjubileet av Platons grundande av sin Akademi

Beskrivning:Bröstbild av Platon i profil. Till vänster orden: ”2 400 år sedan grundandet av Platons Akademi” samt ”Hellenska republiken” på klassisk grekiska. Till höger: ”2013” och grekiska myntverkets myntmärke. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 750 000 mynt

Utgivningsdatum: Oktober 2013

San Marino

Motiv: 500-årsdagen av den italienska målaren Pinturicchios död

Beskrivning:I förgrunden en fresk föreställande Jesus bland de skriftlärda, nederst texten ”SAN MARINO” i en halvcirkel, till vänster bokstaven ”R”, Italiens myntmärke, under fresken tillverkarens namn ”MOMONI”, över fresken texten ”PINTURICCHIO” i halvcirkel och därunder årtalen ”1513” och ”2013”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 115 000 mynt

Utgivningsdatum: September 2013

Belgien

Motiv: 100-årsjubileet av inrättandet av Kungliga meteorologiska institutet

Beskrivning:I mitten av myntets inre fält finns siffran 100, vars första nolla omger förkortningarna ”KMI” och ”IRM” (Koninklijk Meteorologisch Instituut/Institut Royal Météorologique), medan den andra föreställer en sol. Isobarer, regndroppar och snöflingor återfinns till vänster om solen. Bland solens övre strålar återges årtalet 2013 och bland de nedre finns den nationella beteckningen ”BE”. Under siffran ett i talet 100 syns myntmästarmärket och myntortsmärket för Bryssel, ärkeängeln Mikaels hjälmförsedda huvud. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 2 miljoner mynt

Utgivningsdatum: September 2013

Finland

Motiv: Det är 150 år sedan 1863 års lantdag, dvs. den första regelbundna lantdagen i Finland

Beskrivning:Minnesmotivet utgörs av årtalet 1863 och en gren som skjuter ut från årtalet och symboliserar demokratins start i Finland och landets moderna utveckling. I det nedre fältet anges det utgivande landet – ”SUOMI FINLAND” och de båda orden åtskiljs av myntmärket och årtalet ”2013”. Lantdagen 1863 innebar starten på en upplysningsperiod. I Finland innebar året 1863 en start för verklig demokrati, fri press och rätten att använda det finska språket. Tack vare att man började hålla regelbundna lantdagar blev det möjligt för det finska folket att påverka förhållandena i landet på ett aldrig tidigare skådat sätt. Årtalet 1863 står i Finland för en upplysningstid för finsk demokrati. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1 miljon mynt

Utgivningsdatum: September 2013

Luxemburg

Motiv: Storhertigdömet Luxemburgs nationalsång

Beskrivning:Till höger i myntets inre fält återfinns en bild av HKH Storhertig Henri blickande åt vänster och på det inre fältets vänstra sida en del av noterna och texten till nationalsången. Texten ”Ons Heemecht” syns överst i det inre fältet och nedtill på myntets inre fält återfinns namnet på den utgivande staten ”LËTZEBUERG” samt årtalet ”2013”, flankerat av myntmärket och myntmästarens initialer. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1,4 miljoner mynt

Utgivningsdatum: September 2013

Slovakien

Motiv: 1150-årsminnet av Konstantins och Methodius mission till Stormähren

Beskrivning: På den inre delen av myntet avbildas de båda bröderna Konstantin och Methodius från Thessaloniki med det symboliska dubbelkorset på tre kullar. Korset hålls som en biskopskräkla, för att koppla samman symbolerna för staten och för kristendomen och för att betona betydelsen av brödernas mission, som bidrog till att säkra Stormährens självständighet och legitimitet – den första slaviska staten i Centraleuropa. Konstantin håller en bok som representerar utbildning och tro, medan Methodius visas med en kyrka som symboliserar tron och den institutionella kristendomen. Längs nedre kanten av den inre delen av myntet står den utgivande statens namn "SLOVENSKO", årtalen "863" och "2013" med skiljemärken emellan. Längs den övre kanten av den inre delen av myntet står namnen "KONŠTANTÍN" och "METOD". Till vänster om bröderna syns de stiliserade bokstäverna "mh" (designerns, Miroslav Hric, initialer) och till höger finns Kremnica Mints myntmärke ( bokstäverna "MK" placerade mellan två stämplar). Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1 miljon mynt

Utgivningsdatum: Juli 2013

Monaco

Motiv: 20-årsjubileet av medlemskapet i FN

Beskrivning:En duva med en olivkvist i näbben flygande över en världskarta, till vänster ett ymnighetshorn, och till höger myntmärket för myntverket i Paris. Som omskrift upptill i det inre fältet återfinns det utgivande landets namn ”MONACO” och nedtill lyder omskriften ”1993 ADMISSION À L'ONU 2013”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1,2 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Juli 2013

Italien

Motiv: 700-årsminnet av Giovanni BOCCACCIOS födelse

Beskrivning:En bild av Giovanni BOCCACCIO i trekvartsprofil, vänd till höger, hämtad från en fresk av Andrea del Castagno, från omkring 1450 (Florens, Uffizierna). Omskriften i det inre fältets nedre del: BOCCACCIO 1313 2013. Till höger myntortsmärket ”R” (Rom), Republiken Italiens monogram ”RI” och initialen ”m” för formgivaren Roberto Mauri. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 10 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Juli 2013

Portugal

Motiv: 250-årsjubileet av uppförandet av ”Torre dos Clérigos”

Beskrivning:Tornet avbildas som det ser ut från gatunivån och intill syns Oportos typiska stadssiluett betraktad från floden Douros södra strand. Överst i det inre fältet återfinns omskriften ”250 ANOS TORRE DOS CLÉRIGOS — 2013”. Nere till höger finns det portugisiska statsvapnet och under detta den utgivande statens namn ”PORTUGAL”. Till vänster återges myntmärket och konstnärens namn ”INCM – HUGO MACIEL”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 525 000 mynt

Utgivningsdatum: Juni 2013

Frankrike

Motiv: Pierre de Coubertins 150-årsdag, initiativtagare till återupptagandet av de olympiska spelen, grundare och förste ordförande i Internationella olympiska kommittén

Beskrivning: På myntets inre fält avbildas Pierre de Coubertin som ung. Stiliserade olympiska ringar utgör bakgrunden. De omger de silhuetter som symboliserar de olympiska grenarna. Till vänster anges det utgivande landet, "RF" och året "2013". Överst finns inskriften "PIERRE DE COUBERTIN" i en halvcirkel. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1 miljon mynt

Utgivningsdatum: Juni 2013

Vatikanstaten

Motiv: Sede Vacante 2013

Beskrivning:Åtsidan visar den påvlige skattmästarens (camerlengo) vapensköld och över denna den apostoliska kammarens emblem, två små kors samt orden ”CITTÀ DEL VATICANO” i omskrift till vänster och ”SEDE VACANTE MMXIII” till höger. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 125 000 mynt

Utgivningsdatum: Maj 2013

Italien

Motiv: 200-årsminnet av Giuseppe VERDIS födelse

Beskrivning:En bröstbild av Giuseppe VERDI i trekvartsprofil, vänd till vänster. Till vänster Republiken Italiens monogram ”RI” och ”1813”. Till höger ”R” (myntortsmärke för myntverket i Rom) och årtalet ”2013”. Under bröstbilden återges formgivarens initialer ”MCC” (Maria Carmela COLANERI) samt ”G. VERDI”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 10 miljon mynt

Utgivningsdatum: Mars 2013

Nederländerna

Motiv: Tillkännagivandet om H.M. Drottning Beatrix tronavsägelse

Beskrivning: I förgrunden en profilbild av drottning Beatrix och i bakgrunden en av prinsen av Orange, delvis täckt av drottningens bild. Omskriften kring de båda bilderna lyder: WILLEM-ALEXANDER PRINS VAN ORANJE (krona) BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN (myntmärke) 28 januari 2013 (myntmästarmärke). Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 20 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Februari 2013

Tyskland

Motiv: Baden-Württemberg från serien om delstaterna

Beskrivning:I myntets inre fält återfinns klostret Maulbronn som är det bäst bevarade medeltida klostret norr om Alperna. Klostret grundades 1147 och har funnits på Unescos världsarvslista sedan 1993. Längst upp står utgivningsåret ”2013” och längst ner ”BADEN-WÜRTTEMBERG” med bokstaven ”D” för utgivningslandet. Myntmärket, bokstaven A, D, F, G eller J, finns till höger. Konstnärens initialer står längst ner till vänster. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 30 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Februari 2013

Slovenien

Motiv: 800-årsjubileet av besöken till Postojna-grottan

Beskrivning: Den centrala bilden på myntet är en stiliserad spiral, som på myntets vänstra sida börjar med märkningen ”POSTOJNSKA JAMA • 1213–2013 • SLOVENIJA” och slutar med två stiliserade droppstenar. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 1 miljon mynt

Utgivningsdatum: Februari 2013

Spanien

Motiv: Klostret San Lorenzo del Escorial - UNESCO världsarvserien

Beskrivning: I myntets inre fält avbildas klostret San Lorenzo del Escorial. På den övre delen återfinns en rundad inskrift ”ESPAÑA”, dvs. namnet på det utgivande landet. Till höger präglingsåret ”2013” samt myntmärket. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 8 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Februari 2013

Frankrike

Motiv: 50-årsdagen av Élysée-fördragets undertecknande

Beskrivning: Myntet har utformats av Yves Sampo vid franska myntverket i Paris, Stefanie Lindner vid tyska myntverket i Berlin, Alina Hoyer (Berlin) och Sneschana Russewa-Hoyer (Berlin) och framställer stiliserade porträtt av Élysée-fördragets undertecknare (Västtysklands dåvarande förbundskansler Konrad Adenauer och Frankrikes tidigare president Charles de Gaulle), deras namnteckningar samt orden ”50 ANS JAHRE” med årtalet ”2013” placerade under orden ”TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE” och ovanför orden ”ÉLYSÉE-VERTRAG”. På det inre fältets högra sida, under Adenauers porträtt, finns gravyrverkstadens kännetecken, det utgivande landets landskod ”RF” och på vänstra sidan finns myntmärket under de Gaulles porträtt. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 10 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Januari 2013

Tyskland

Motiv: 50-årsdagen av Élysée-fördragets undertecknande

Beskrivning: Myntet har utformats av Yves Sampo vid franska myntverket i Paris, Stefanie Lindner vid tyska myntverket i Berlin, Alina Hoyer (Berlin) och Sneschana Russewa-Hoyer (Berlin) och framställer stiliserade porträtt av Élysée-fördragets undertecknare (Västtysklands dåvarande förbundskansler Konrad Adenauer och Frankrikes tidigare president Charles de Gaulle), deras namnteckningar samt orden ”50 ANS JAHRE” med årtalet ”2013” placerade under orden ”TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE” och ovanför orden ”ÉLYSÉE-VERTRAG”. På den högra sidan av det inre fältet återfinns myntmärket för respektive myntningsort (”A”, ”D”, ”F”, ”G” eller ”J”) samt det utgivande landets landskod ”D”. Europeiska unionens 12 stjärnor visas i myntets yttre ring.

Upplaga: 11 miljoner mynt

Utgivningsdatum: Januari 2013