Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Konvergensrapport

En konvergensrapport publiceras åtminstone vartannat år eller på begäran av en EU-medlemsstat som vill bli del av euroområdet.

Både ECB och Europeiska kommissionen ger ut dessa rapporter som beskriver medlemsstaternas framsteg vad gäller att uppfylla de kriterier som krävs för att införa euron.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Alla sidor i detta avsnitt