Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Se den engelska språkversionen på denna webbsida för den mest aktuella informationen.

Europeiska centralbanken (1998–)

ECB ersatte Europeiska monetära institutet (EMI) den 1 juni 1998. EMI:s ordförande Willem Frederik Duisenberg blev ECB:s första ordförande, vilket ansågs skapa kontinuitet. ECB ärvde både en betydande mängd förberedande arbete och EMI:s hela infrastruktur, inklusive personal som var beredd att utföra sina uppgifter på ECB. Trots detta skilde ECB:s organisationsstruktur sig från EMI:s på flera sätt, och strukturen har fortsatt att utvecklas tills idag.

EMI:s förberedande arbete bidrog till upprättandet av ECB vars viktiga milstolpar har varit införandet av euron den 1 januari 1999 och kontantövergången den 1 januari 2002.

Om ECB

ECB:s historiska handlingar består av filer relaterade till möten i ECB:s beslutande organ, rättsakter och rättsliga instrument, handlingar av Europeiska centralbankssystemets kommittéer samt andra operativa och administrativa handlingar.

Offentliggjorda handlingar hittas under motsvarande flik i det offentliga registret över handlingar

Alla sidor i detta avsnitt