Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Europeiska centralbanken (1998–)

ECB ersatte Europeiska monetära institutet (EMI) den 1 juni 1998, vars dåvarande ordförande, Willem Frederik Duisenberg, blev ECB:s första ordförande. ECB ärvde både en betydande mängd förberedande arbete och EMI:s hela infrastruktur samt EMI:s personal.

Om ECB

EMI:s förberedande arbete hjälpte till att upprätta ECB och banade vägen för viktiga milstolpar, som införandet av euron som gemensam valuta den 1 januari 1999 och lanseringen av eurosedlar och -mynt den 1 januari 2002.

ECB – 25 år

ECB:s historiska arkiv inbegriper filer relaterade till möten i ECB:s beslutande organ, rättsakter och kommittéer inom Europeiska centralbankssystemet, rättsakter och instrument samt dokument av operativ eller administrativ natur.

ECB-dokument som inte längre är säkerhetsskyddsklassificerade kommer att göras tillgängliga för allmänheten när 30 år förflutit från tidpunkten då handlingen upprättades. De första dokumenten blir tillgängliga 2028. ECB-dokument kan också släppas tidigare i enlighet med beslutet om allmänhetens tillgång till ECB:s handlingar.

Handlingar som redan offentliggjorts hittas i det offentliga registret över handlingar.

Alla sidor i detta avsnitt