Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vanliga frågor

Inledning

Hur hittar jag ECB:s rättsakter?

ECB-sektionen på EUR-Lex är den enklaste vägen för att hitta ECB:s rättsakter. Direktlänken hittas på ECB:s webbplats och på webbplatsen för ECB:s banktillsyn samt under fliken Sök i samlingen: EU:s institutioner på EUR-Lex webbplats. Du kan även hitta ECB:s rättsakter genom den vanliga sökfunktionen på EUR-Lex.

Vad finns i ECB-sektionen på EUR-Lex?

Där hittas samtliga ECB-rättsakter publicerade sedan 1998 och alla rättsakter från Europeiska monetära institutet publicerade mellan 1994 och 1997, inbegripet EU-yttranden och nationella yttranden samt brev med anledning av ECB:s rådgivande roll, samförståndsavtal, avtal och alla andra ECB:s rättsliga dokument. Databasen innehåller också all rättspraxis med relevans för ECB.

Hur är ECB-sektionen på EUR-Lex strukturerad?

På målsidan för ECB-sektionen på EUR-Lex presenteras följande avsnitt:

  1. En funktion för att söka per ämne
  2. Olika typer av sökfunktion, ”Snabbsökning i ECB-dokument”, ”Avancerad sökning” och ”Hitta ett dokument” samt ”Hitta ett rättsfall”
  3. En ”Visuell navigering” tillhandahåller statistik över ECB:s rättsakter och direkt tillträde till fördefinierade sammanställningar
  4. Under ”Nyutkommet” hittas en översyn över ECB:s senast publicerade rättsakter
  5. Under portalen ”Europeisk banktillsyn” ges tillträde till alla ECB:s rättsakter och rättsfall som berör banktillsyn

Sök efter ämne

Hur fungerar sök efter ämne?

Alla ECB:s rättsakter klassificeras efter ämne och hittas i en trädvy. För att hitta alla rättsakter om ett visst ämne behöver du bara välja ämne och sedan begränsa sökningen genom att välja relevanta underkategorier. Klicka på plustecknet för att utvidga huvudämnet till underkategorier och klicka på förstoringsglaset bredvid ämnet för en sökning i alla rättsakter klassificerade under det ämnet.

Hur hittas alla rättsakter som antagits inom ramen för penningpolitiska instrument?

I trädvyn klickar du på ”Penningpolitiska transaktioner” och sedan på ”Penningpolitiska instrument” Då syns ett antal underkategorier, bl.a. ”Allmänt ramverk”. När du trycker på förstoringsglaset bredvid ”Allmänt ramverk”, syns en lista över alla ECB:s rättsakter antagna inom denna underdomän. Därefter kan du ytterligare begränsa sökningen.

Snabbsökning i ECB-dokument

Hur fungerar en ”Snabbsökning”?

Funktionen snabbsökning i ECB-dokument är utformad för nyckelord och sökresultaten begränsas till dokument i underdomäner – i motsats till den allmänna snabbsökningen i EUR-Lex som söker inom hela EUR-Lex. Snabbsökningen omfattar alla typer av ECB-dokument, inbegripet rättsfall som är relevanta för ECB. En fördel med snabbsökningen är att den även beaktar dokuments metadata, vilket ger dig mer omfattande sökresultat.

Hur hittar jag alla ECB-yttranden om förslag till nationell lagstiftning för en specifik medlemsstat?

Gå till ”Snabbsökning i ECB-dokument” och skriv in namnet på det berörda landet. I resultatlistan kan du begränsa sökningen genom att välja ”Yttrande om utkast till nationell lagstiftning” under ”Efter typ av rättsakt”.

Avancerad sökning

Hur går en ”Avancerad sökning” till?

Precis som vid ”Snabbsökning i ECB-dokument” begränsar funktionen ”Avancerad sökning” sökresultaten till dokument i underdomäner som rör ECB i EUR-Lex. Vid en avancerad sökning ges dock fler val för att göra sökningen mer detaljerad, t.ex. datum, typ av dokument och författare samt möjlighet att kombinera olika optioner. I motsats till en snabbsökning ger en text i den avancerade sökfunktionen inte någon inblick i dokuments metadata.

En sökning efter bindande ECB-rättsakter om specifika ämnen kan ge flera ECB-yttranden som sökresultat. Hur kan jag undanta yttranden från resultatlistan?

Välj ”Avancerad sökning”. Under ”Dokumentreferens – Typ”, klicka på ”+” och välj bara de rättsakter du vill se. Om du letar efter bindande rättsakter, välj förordning, båda typerna av beslut (DEC och DEC_ENTSCHEID), samt riktlinje.

Hitta ett dokument

Hur fungerar ”Hitta ett dokument”?

Med funktionen ”Hitta ett dokument” kan du snabbt lokalisera en specifik rättsakt med hjälp av dokumentnumret. Sökresultaten begränsas till ECB:s rättsakter och instrument, brev om samrådsskyldighet, samförståndsavtal och avtal i motsats till snabba och avancerade sökoptioner som söker i alla typer av ECB-dokument (inbegripet rättsfall som är relevanta för ECB).

Här kan du även söka efter rättsakter som antagits ett viss år, en viss typ av rättsakt eller använda den kombination av dessa kriterier (såsom alla ECB s riktlinjer antagna 2019).

Hur hittar jag alla ECB-yttranden om förslag till EU-lagstiftning?

I rutan ”Hitta ett dokument” har du i ”Val” en rullgardinsmenyn med olika typer av ECB-rättsakter. På vänster sida av resultatsidan begränsas sökningen genom att klicka ”Nyckelord” och ”Efter typ av rättsakt”. Därmed exkluderas såväl yttranden om förslag till nationell lagstiftning som relaterade rättelser.

Hitta ett rättsfall

Hur fungerar ”Hitta ett rättsfall”?

Med funktionen ”Hitta ett rättsfall” kan du snabbt lokalisera ett specifikt domstolsrelaterat dokument genom att ange rättsfallets nummer. Sökresultaten begränsas till dokument i rättsfall som är relevanta för ECB, till skillnad från i snabba och avancerade sökningar där sökning görs i alla typer av ECB-dokument. Du kan hitta domar och beslut i rättsfall som är relevanta för ECB. Detta inbegriper alla rättsfall där ECB är part samt även andra rättsfall som antingen klassificerats under ”Ekonomisk och monetär politik” i Register över EU-rättspraxis eller som citerar vissa rättsakter som är relevanta för ECB:s banktillsynsuppgifter.

Du kan även söka på alla rättsfall från ett visst år eller lämna alla fält tomma och trycka på förstoringsglaset och på så vis få fram alla rättsfall som är relevanta för ECB.

Visuell navigering

Hur går ”Visuell navigering” till?

Om du klickar på ”Visuell navigering” i menyn på vänstra sidan, eller någon av de diagram som visas på landningssidan, kommer du till undersidan för visuell navigering. Där kan du få reda på mer om ECB:s rättsakter genom att titta på statistik över år, ämne och typ av rättsakt. Om du klickar på någon av staplarna i diagrammen får du en sammanställning över samtliga rättsakter bakom den stapeln. Endast urspungliga antagna rättsakter (men inte senare ändringar eller rättelser) presenteras i dessa sammanställningar.

Nyutkommet

Hur fungerar ”Nyutkommet”?

Här syns de senast publicerade ECB-rättsakterna. Använd ”Snabbsökning i ECB-dokument” för att få en fullständig överblick över alla ECB-rättsakter som publicerats på EUR-Lex, utan att ange något i sökfältet, och klicka därefter på ”Sortera efter dokumentdatum”. Då syns de senaste resultaten överst.

Visar ”Nyutkommet” bara ECB-rättsakter?

Ja, under nyutkommet i ECB-sektionen visas bara av ECB publicerade rättsakter och inte dokument relaterade till rättsfall

Effektiv sökning av ECB-dokument i EUR-Lex.

Hur hittar jag mer information om ett dokument i EUR-Lex?

För varje dokument som visas i EUR-Lex finns i menyn på vänster sida en flik med dokumentinformation. Genom att klicka här får man fram information och metadata för dokumentet ifråga, inbegripet relevanta datum, klassificeringar och relaterade dokument såsom ändringar och konsoliderade versioner.

Finns det skillnader mellan de tillgängliga sökfunktionerna?

Skillnaden ligger i underdomäner och den input som sökfunktionerna ska kunna hantera. Snabbsökningen i ECB-dokument är utformad för sökningar på nyckelord och letar i hela ECB-domänen. Den avancerade sökfunktionen söker också inom hela ECB-domänen men ger fler möjligheter att förfina sökningen, t.ex. genom att begränsa din sökning till endast gällande rättsakter, eller att utesluta rättelser. Rutorna för en specifik sökning (Hitta ett dokument, Hitta ett rättsfall) är utformade för att precisera sökningar och söka inom ECB-domänen för rättsakter respektive rättsfall).

Hur söker jag efter konsoliderade versioner av rättsakter?

I resultatlistan, gå till den ursprungligen antagna rättsakten (men inte senare ändringar eller rättelser) och klicka på datumet bredvid ”Aktuell konsoliderad version". Genom att klicka på "Visa alla versioner" hittar du samtliga konsoliderade versioner som producerats, med tidigare ändringar.

Konsoliderade versioner produceras med viss fördröjning så det kan vara så att en konsoliderad version som införlivar de senaste ändringarna ännu inte producerats.

Hur kan jag hitta alla ändringar i en rättsakt?

Gör en sökning i ”Hitta ett dokument” med hjälp av rättsaktens referensnummer. I listan med sökresultat öppnar du den relevanta rättsakten och klickar därefter på ”Dokumentinformation" på vänster sida av dokumentvyn. Här ser du all information om ändringar i den här rättsakten.

En lista över alla ändringar till en rättsakt med aktiva länkar hittas även på första sidan av ”Aktuell konsoliderad version".

Går det att göra en textsökning i PDF-dokument?

Nej, för närvarande går det inte att göra sökningar i PDF-dokument på EUR-Lex.

Kan jag titta på de tekniska arbetsdokument som utgör del av EU-yttranden?

Ja, för sådana yttranden där tekniska arbetsdokument finns kan dessa granskas genom att klicka på den engelska DOC-versionen under ”Språk, format och länk till EUT”.

Visar sökningen bara resultat på sökspråket eller söker den i olika språk?

Resultaten visas endast på sökspråket.

Får jag mer information om jag skapar ett användarkonto?

Nej. Samtliga rättsakter på EUR-Lex är tillgängliga för alla användare oberoende av om de har ett användarkonto eller inte. Med ett användarkonto på EUR-Lex får du inte mer information men du kan t.ex. få tillgång till fler avancerade funktioner (som att spara en sökning). Se Registrera dig på EUR-Lex-portalen för mer information om hur du skapar ett konto på EUR-Lex.

Ytterligare information om EUR-Lex

Var kan jag få reda på mer om EUR-Lex?

Vill du lära mer om EUR-Lex i allmänhet kan du titta på nedanstående länkar:

Jag har fler frågor om ECB-sektionen på EUR-Lex. Vem kan jag kontakta för att få hjälp?

Har du frågor om ECB:s rättsakter som presenteras på ECB-sektionen på EUR-Lex kan du kontakta ECB via DG-LKMT@ecb.europa.eu.

Alla sidor i detta avsnitt