Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

Εισαγωγή

Πώς αποκτώ πρόσβαση σε νομικές πράξεις της ΕΚΤ;

Η ενότητα της ΕΚΤ στο EUR-Lex αποτελεί το βασικό σημείο πρόσβασης σε όλες τις νομικές πράξεις της ΕΚΤ μέσω των απευθείας συνδέσεων στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και τον δικτυακό τόπο της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ καθώς και μέσω της επιλογής Φυλλομέτρηση ανά ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex. Μπορείτε επίσης να βρείτε νομικές πράξεις της ΕΚΤ χρησιμοποιώντας τις τυπικές λειτουργίες αναζήτησης του EUR-Lex.

Τι μπορεί να βρει κανείς στην ενότητα της ΕΚΤ στο EUR-Lex;

Όλες οι νομικές πράξεις της ΕΚΤ οι οποίες έχουν δημοσιευθεί από το 1998 και όλες οι νομικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος οι οποίες δημοσιεύθηκαν μεταξύ 1994 και 1997 είναι διαθέσιμες στη βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει επίσης όλες τις γνώμες και επιστολές σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο που σχετίζονται με τον συμβουλευτικό ρόλο της ΕΚΤ, μνημόνια συνεννόησης, συμφωνίες και όλα τα άλλα νομικά έγγραφα της ΕΚΤ. Επιπλέον, η βάση δεδομένων περιέχει το σύνολο της νομολογίας που αφορά την ΕΚΤ.

Πώς είναι διαρθρωμένη η ενότητα της ΕΚΤ στο EUR-Lex;

Η αρχική σελίδα της ενότητας της ΕΚΤ στο EUR-Lex παρουσιάζει τα εξής:

  1. Λειτουργία θεματικής αναζήτησης
  2. Τρία διαφορετικά είδη αναζήτησης, συγκεκριμένα «Γρήγορη αναζήτηση στα έγγραφα της ΕΚΤ», «Σύνθετη αναζήτηση» και «Αναζήτηση εγγράφου» / «Αναζήτηση δικαστικής υπόθεσης»
  3. Λειτουργία οπτικής περιήγησης η οποία παρέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις νομικές πράξεις της ΕΚΤ και άμεση πρόσβαση σε προκαθορισμένες συλλογές εγγράφων
  4. Επιλογή «Πρόσφατες δημοσιεύσεις» που παρέχει επισκόπηση των πιο πρόσφατα δημοσιευμένων νομικών πράξεων της ΕΚΤ
  5. Διαδικτυακή πύλη «Ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία» που δίνει πρόσβαση σε όλες τις νομικές πράξεις της ΕΚΤ και τη νομολογία στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας

Θεματική αναζήτηση

Πώς λειτουργεί η θεματική αναζήτηση;

Όλες οι νομικές πράξεις της ΕΚΤ ταξινομούνται ανάλογα με το θέμα και είναι διαθέσιμες μέσω της θεματικής αναζήτησης. Για να βρείτε όλες τις πράξεις που σχετίζονται με συγκεκριμένο θέμα, πρέπει απλώς να επιλέξετε ένα θέμα και στη συνέχεια να εξειδικεύσετε την αναζήτησή σας διαλέγοντας το σχετικό επιμέρους θέμα. Με κλικ στο «+» δίπλα στο κύριο θέμα εμφανίζονται τα επιμέρους θέματα και με κλικ στον μεγεθυντικό φακό δίπλα στο θέμα ξεκινά αναζήτηση όλων των νομικών πράξεων που έχουν ταξινομηθεί σε αυτό.

Πώς βρίσκω όλες τις νομικές πράξεις που έχουν εκδοθεί εντός του γενικού πλαισίου που διέπει τα μέσα νομισματικής πολιτικής;

Στη θεματική αναζήτηση, κάντε κλικ στην επιλογή «Νομισματική πολιτική και πράξεις νομισματικής πολιτικής» και στη συνέχεια επιλέξτε «Μέσα νομισματικής πολιτικής». Στα επιμέρους θέματα θα βρείτε το «Γενικό πλαίσιο». Με κλικ στον μεγεθυντικό φακό δίπλα στο «Γενικό πλαίσιο» θα εμφανιστεί κατάλογος όλων των νομικών πράξεων της ΕΚΤ που έχουν εκδοθεί εντός του συγκεκριμένου επιμέρους θέματος. Στη συνέχεια μπορείτε να εξειδικεύσετε περαιτέρω την αναζήτησή σας, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Γρήγορη αναζήτηση στα έγγραφα της ΕΚΤ

Πώς λειτουργεί η «Γρήγορη αναζήτηση»;

Η «Γρήγορη αναζήτηση στα έγγραφα της ΕΚΤ» έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά και περιορίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε έγγραφα στον επιμέρους τομέα της ΕΚΤ – σε αντίθεση με τη γενική λειτουργία γρήγορης αναζήτησης του EUR-Lex, η οποία καλύπτει το σύνολο των καταχωρίσεων του EUR-Lex. Τα αποτελέσματα αυτής της γρήγορης αναζήτησης στην ενότητα της ΕΚΤ περιλαμβάνουν όλα τα είδη εγγράφων της ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων δικαστικών υποθέσεων που αφορούν την ΕΚΤ. Η γρήγορη αναζήτηση έχει το πλεονέκτημα ότι εξετάζει και μεταδεδομένα εγγράφων, εξασφαλίζοντας έτσι πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα αναζήτησης.

Πώς βρίσκω όλες τις γνώμες της ΕΚΤ σχετικά με σχέδια εθνικών νομοθετικών διατάξεων όσον αφορά συγκεκριμένο κράτος μέλος;

Επιλέξτε «Γρήγορη αναζήτηση στα έγγραφα της ΕΚΤ» και πληκτρολογήστε το όνομα της χώρας. Στον κατάλογο αποτελεσμάτων μπορείτε να εξειδικεύσετε την αναζήτησή σας επιλέγοντας «Γνωμοδότηση σχετικά με εθνικό νομοσχέδιο» στο μενού «Με βάση το είδος πράξης».

Σύνθετη αναζήτηση

Πώς λειτουργεί η σύνθετη αναζήτηση;

Όπως και η «Γρήγορη αναζήτηση στα έγγραφα της ΕΚΤ», έτσι και η «Σύνθετη αναζήτηση» περιορίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης σε έγγραφα που διατίθενται στον επιμέρους τομέα της ΕΚΤ στο EUR-Lex. Ωστόσο, η σύνθετη αναζήτηση σας δίνει περισσότερες δυνατότητες εξειδίκευσης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, π.χ. με βάση την ημερομηνία, το είδος εγγράφου και τον συντάκτη, και σας επιτρέπει επίσης να συνδυάσετε διαφορετικές επιλογές. Σε αντίθεση με τη γρήγορη αναζήτηση, η σύνθετη αναζήτηση δεν εξετάζει τα μεταδεδομένα εγγράφων.

Όταν ψάχνω δεσμευτικές νομικές πράξεις της ΕΚΤ για συγκεκριμένο θέμα, βρίσκω πολλές γνώμες της ΕΚΤ στα αποτελέσματα αναζήτησης. Πώς μπορώ να αποκλείσω τις γνώμες από τον κατάλογο αποτελεσμάτων;

Επιλέξτε «Σύνθετη αναζήτηση». Στα «Στοιχεία αναφοράς εγγράφου» κάντε κλικ στο «+» και επιλέξτε μόνο τα είδη νομικών πράξεων που θέλετε να δείτε. Αν ψάχνετε δεσμευτικές νομικές πράξεις, επιλέξτε: κανονισμός, τα δύο είδη αποφάσεων (DEC και DEC_ENTSCHEID) και κατευθυντήρια γραμμή.

Αναζήτηση εγγράφου

Πώς λειτουργεί η «Αναζήτηση εγγράφου»;

Η «Αναζήτηση εγγράφου» σας επιτρέπει να βρείτε γρήγορα συγκεκριμένη νομική πράξη πληκτρολογώντας τον αριθμό εγγράφου. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιορίζονται στις νομικές πράξεις και κείμενα της ΕΚΤ, σε επιστολές που σχετίζονται με τα συμβουλευτικά καθήκοντα, μνημόνια συνεννόησης και συμφωνίες, σε αντίθεση με τη γρήγορη και τη σύνθετη αναζήτηση που καλύπτουν όλα τα είδη εγγράφων της ΕΚΤ (συμπεριλαμβανομένων εγγράφων δικαστικών υποθέσεων που αφορούν την ΕΚΤ).

Με αυτή την επιλογή μπορείτε επίσης να αναζητήσετε νομικές πράξεις που εκδόθηκαν σε συγκεκριμένο έτος και νομικές πράξεις συγκεκριμένου είδους ή ακόμη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδυασμό αυτών των κριτηρίων (π.χ. αναζήτηση όλων των κατευθυντήριων γραμμών που εξέδωσε η ΕΚΤ το 2019).

Πώς μπορώ να βρω όλες τις γνώμες της ΕΚΤ σχετικά με σχέδια νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ;

Στο πλαίσιο «Αναζήτηση εγγράφου» επιλέξτε «Γνώμη» από το αναπτυσσόμενο μενού που περιέχει τα διαφορετικά είδη νομικών πράξεων της ΕΚΤ. Στην αριστερή στήλη στη σελίδα αποτελεσμάτων εξειδικεύστε την αναζήτηση κάνοντας κλικ στην επιλογή «Γνωμοδότηση» στην καρτέλα «Με βάση το είδος πράξης». Έτσι θα αποκλείσετε τις γνώμες σχετικά με σχέδια εθνικών νομοθετικών διατάξεων καθώς και τα σχετικά διορθωτικά.

Αναζήτηση δικαστικής υπόθεσης

Πώς λειτουργεί η «Αναζήτηση δικαστικής υπόθεσης»;

Η «Αναζήτηση δικαστικής υπόθεσης» σας επιτρέπει να βρείτε γρήγορα συγκεκριμένο δικαστικό έγγραφο πληκτρολογώντας τον αριθμό της δικαστικής υπόθεσης. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιορίζονται σε έγγραφα δικαστικών υποθέσεων που αφορούν την ΕΚΤ, σε αντίθεση με τη γρήγορη και τη σύνθετη αναζήτηση που καλύπτουν όλα τα είδη εγγράφων της ΕΚΤ. Μπορείτε να βρείτε αποφάσεις και διατάξεις στο πλαίσιο δικαστικών υποθέσεων που αφορούν την ΕΚΤ. Σε αυτές περιλαμβάνονται όλες οι δικαστικές υποθέσεις στις οποίες η ΕΚΤ είναι διάδικος, καθώς και άλλες δικαστικές υποθέσεις οι οποίες είτε έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία «Οικονομική και νομισματική πολιτική» στο Ευρετήριο νομολογίας του EUR-Lex είτε αναφέρονται σε ορισμένες νομικές πράξεις που αφορούν τα καθήκοντα τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ.

Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε όλες τις δικαστικές υποθέσεις συγκεκριμένου έτους ή, αφήνοντας όλα τα πεδία κενά και πατώντας τον μεγεθυντικό φακό, όλες τις δικαστικές υποθέσεις που αφορούν την ΕΚΤ.

Οπτική περιήγηση

Πώς λειτουργεί η «Οπτική περιήγηση»;

Αν κάνετε κλικ στην καρτέλα «Οπτική περιήγηση» στο μενού αριστερά ή σε οποιοδήποτε γράφημα εμφανίζεται στην αρχική σελίδα της ενότητας, θα μεταβείτε στην επιμέρους σελίδα της οπτικής περιήγησης. Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις νομικές πράξεις της ΕΚΤ, ανατρέχοντας σε στατιστικά στοιχεία ανά έτος, θέμα και είδος πράξης. Κάνοντας κλικ πάνω σε μία γραμμή γραφήματος θα βρείτε συλλογή όλων των νομικών πράξεων που αντιστοιχούν σε αυτήν. Μόνο οι βασικές νομικές πράξεις παρουσιάζονται σε αυτές τις συλλογές (δεν εμφανίζονται δηλαδή τροποποιητικές πράξεις ή διορθωτικά).

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Πώς λειτουργούν οι «Πρόσφατες δημοσιεύσεις»;

Οι πιο πρόσφατα δημοσιευμένες νομικές πράξεις της ΕΚΤ εμφανίζονται στις «Πρόσφατες δημοσιεύσεις». Για πλήρη επισκόπηση όλων των νομικών πράξεων της ΕΚΤ που δημοσιεύονται στο EUR-Lex, χρησιμοποιήστε τη «Γρήγορη αναζήτηση στα έγγραφα της ΕΚΤ» αφήνοντας κενό το πεδίο αναζήτησης και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Ταξινόμηση κατά ημερομηνία εγγράφου» για να δείτε πρώτο το πιο πρόσφατο αποτέλεσμα.

Με τη λειτουργία «Πρόσφατες δημοσιεύσεις» εμφανίζονται μόνο νομικές πράξεις της ΕΚΤ;

Ναι, με τη λειτουργία «Πρόσφατες δημοσιεύσεις» στην ενότητα της ΕΚΤ εμφανίζονται μόνο νομικές πράξεις που έχει δημοσιεύσει η ΕΚΤ, εκτός από έγγραφα που αφορούν δικαστικές υποθέσεις.

Αποτελεσματική αναζήτηση εγγράφων της ΕΚΤ στο EUR-Lex

Πώς βρίσκω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα έγγραφο στο EUR-Lex;

Όταν βλέπετε ένα έγγραφο στο EUR-Lex, η καρτέλα με τα στοιχεία του εγγράφου είναι διαθέσιμη στα αριστερά. Αν κάνετε κλικ στην καρτέλα ανοίγει η σελίδα με τα στοιχεία του εγγράφου όπου μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες και τα μεταδεδομένα που το αφορούν, μεταξύ άλλων σχετικές ημερομηνίες, ταξινομήσεις και συναφή έγγραφα όπως τροποποιήσεις και ενοποιημένες εκδόσεις.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των διαθέσιμων λειτουργιών αναζήτησης;

Η διαφορά έγκειται στους επιμέρους τομείς και στα κριτήρια που οι διάφορες λειτουργίες αναζήτησης μπορούν να χειριστούν. Η γρήγορη αναζήτηση στα έγγραφα της ΕΚΤ έχει σχεδιαστεί για αναζήτηση με βάση λέξεις-κλειδιά και καλύπτει το σύνολο του τομέα της ΕΚΤ. Η σύνθετη αναζήτηση καλύπτει και αυτή τον τομέα της ΕΚΤ αλλά δίνει περισσότερες δυνατότητες εξειδίκευσης της αναζήτησης: για παράδειγμα περιορίζοντάς την σε νομικές πράξεις σε ισχύ ή αποκλείοντας τα διορθωτικά. Τα πλαίσια ειδικής αναζήτησης («Αναζήτηση εγγράφου», «Αναζήτηση δικαστικής υπόθεσης») έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες αναζητήσεις και καλύπτουν αντίστοιχα μόνο νομικές πράξεις και δικαστικές υποθέσεις εντός του τομέα της ΕΚΤ.

Πώς αναζητώ ενοποιημένες εκδόσεις νομικών πράξεων;

Στον κατάλογο αποτελεσμάτων επιλέξτε τις σχετικές βασικές νομικές πράξεις (όχι τις τροποποιήσεις ή τα διορθωτικά) και κάντε κλικ στην ημερομηνία δίπλα στην ένδειξη «Τρέχουσα ενοποιημένη έκδοση». Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Εμφάνιση όλων των εκδόσεων» θα βρείτε όλες τις ενοποιημένες εκδόσεις που έχουν καταρτιστεί, οι οποίες ενσωματώνουν προηγούμενες τροποποιήσεις.

Οι ενοποιημένες εκδόσεις καταρτίζονται με κάποια καθυστέρηση, οπότε υπάρχει το ενδεχόμενο μια ενοποιημένη έκδοση που ενσωματώνει τις πιο πρόσφατες τροποποιήσεις να μην έχει ακόμη καταρτιστεί.

Πώς μπορώ να βρω όλες τις τροποποιήσεις μιας νομικής πράξης;

Ξεκινήστε «Αναζήτηση εγγράφου» χρησιμοποιώντας τον αριθμό αναφοράς της νομικής πράξης. Στον κατάλογο αποτελεσμάτων της αναζήτησης ανοίξτε τη σχετική νομική πράξη και στη συνέχεια κάντε κλικ στα «Στοιχεία του εγγράφου» στα αριστερά της οθόνης. Εκεί μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία που αφορούν τις τροποποιήσεις της πράξης.

Κατάλογος όλων των τροποποιητικών νομικών πράξεων με ενεργές συνδέσεις παρέχεται επίσης στην πρώτη σελίδα της «Τρέχουσας ενοποιημένης έκδοσης».

Είναι δυνατόν να γίνει αναζήτηση κειμένου σε αρχεία PDF;

Όχι, επί του παρόντος δεν είναι δυνατή η αναζήτηση κειμένου σε αρχεία PDF στο EUR-Lex.

Μπορώ να δω τα τεχνικά έγγραφα εργασίας που συνοδεύουν ορισμένες γνώμες σχετικά με σχέδια νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ;

Ναι, όσον αφορά τις γνώμες σε επίπεδο ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν τέτοια τεχνικά έγγραφα εργασίας μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά κάνοντας κλικ στην αγγλική έκδοση DOC στο πλαίσιο «Γλώσσες, μορφότυποι και σύνδεσμος προς την ΕΕ».

Η αναζήτηση δίνει αποτελέσματα μόνο στη γλώσσα της αναζήτησης ή και σε άλλες γλώσσες;

Η αναζήτηση δίνει αποτελέσματα μόνο στη γλώσσα της αναζήτησης.

Έχω πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες αν δημιουργήσω λογαριασμό χρήστη;

Όχι, όλες οι νομικές πράξεις στο EUR-Lex είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες είτε αυτοί διαθέτουν λογαριασμό χρήστη είτε όχι. Επομένως, η δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο EUR-Lex δεν σας δίνει πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες, σας δίνει όμως τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε πιο σύνθετες λειτουργίες (π.χ. αποθήκευση της αναζήτησής σας). Συμβουλευθείτε τη σελίδα εγγραφής για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία λογαριασμού στο EUR-Lex.

Περισσότερες πληροφορίες για το EUR-Lex

Πού μπορώ να μάθω περισσότερα για το EUR-Lex;

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το EUR-Lex γενικά, ρίξτε μια ματιά στα ακόλουθα:

Εξακολουθώ να έχω ερωτήσεις σχετικά με την ενότητα της ΕΚΤ στο EUR-Lex. Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις νομικές πράξεις της ΕΚΤ όπως παρουσιάζονται στην ενότητα της ΕΚΤ στο EUR-Lex, επικοινωνήστε με την ΕΚΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση DG-LKMT@ecb.europa.eu.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα