Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δίκτυο Δεοντολογίας Πολυμερών Οργανισμών (ENMO)

Το Δίκτυο Δεοντολογίας Πολυμερών Οργανισμών (Ethics Network of Multilateral Organizations – ENMO), το οποίο θεσπίστηκε το 2010, συγκεντρώνει ανώτερους λειτουργούς αρμόδιους για ζητήματα δεοντολογίας από περίπου 50 πολυμερείς διακυβερνητικούς οργανισμούς.

Αποστολή

Το δίκτυο ENMO αποτελεί ένα φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μελών του, με σκοπό τη διεύρυνση της βάσης γνώσης, την ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας και την προώθηση των προτύπων πρακτικής και των βασικών καθηκόντων όσον αφορά τη λειτουργία της δεοντολογίας μεταξύ των οργανισμών μελών του.

Συμμετοχή στο δίκτυο

Η συμμετοχή στο δίκτυο ENMO έχει θεσμικό χαρακτήρα και είναι ανοικτή σε πολυμερείς διακυβερνητικούς οργανισμούς, μεταξύ άλλων σε οργανισμούς που είναι μέλη του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και συναφείς οργανισμούς, καθώς και σε διεθνή και περιφερειακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η ΕΚΤ, η οποία είναι απόλυτα δεσμευμένη σε θέματα δεοντολογίας και χρηστής διακυβέρνησης, έγινε μέλος του δικτύου το 2019.

Η ΕΚΤ διοργανώνει την ετήσια συνεδρίαση του δικτύου ENMO για το 2021

Οι συνεδριάσεις του δικτύου ENMO, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά από τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα, διοργανώνονται κάθε χρόνο από διαφορετικό οργανισμό μέλος.

Ανώτεροι λειτουργοί αρμόδιοι για θέματα δεοντολογίας από περισσότερους από 40 πολυμερείς διακυβερνητικούς οργανισμούς συμμετείχαν στη 13η ετήσια συνεδρίαση του ENMO, την οποία διοργάνωσε η ΕΚΤ τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο του 2021. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών και των προληπτικών μέτρων προστασίας που σχετίζονται με τον κορωνοϊό.

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, καλώντας τους συμμετέχοντες να αξιοποιήσουν την ποικιλομορφία του τρόπου σκέψης και τον πλούτο της συλλογικής σοφίας για να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες, να προβλέψουν τις προκλήσεις για το μέλλον και να τολμήσουν να θεσπίσουν τα καλύτερα πλαίσια δεοντολογίας και ακεραιότητας.

Στις 7-8 Ιουλίου 2021 τα μέλη αντάλλαξαν βέλτιστες πρακτικές και συζήτησαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος όσον αφορά τις προκλήσεις και τους κινδύνους για τη δεοντολογία λόγω της τηλεργασίας και της «νέας κανονικότητας», καθώς και όσον αφορά την εσωτερική «νοοτροπία για την έκφραση γνώμης» και τον τρόπο με τον οποίο επιμετρείται και προάγεται το εργασιακό κλίμα. Στις 17-18 Νοεμβρίου 2021 τα μέλη συζήτησαν το θέμα των διακρίσεων και του ρατσισμού σε διεθνείς οργανισμούς από την οπτική γωνία των υπευθύνων δεοντολογίας, καθώς και την προσωπική χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τους συναφείς κινδύνους δεοντολογίας.

Η 13η ετήσια συνεδρίαση του δικτύου ENMO είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Olivia Graham, πρώην συμβούλου δεοντολογίας του ΔΝΤ και ενεργής υποστηρίκτριας του δικτύου ENMO.

Πλατφόρμα συνεργασίας
Διαδικτυακή πύλη ENMO (μόνο για μέλη)

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα