Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Κοινή διασύνδεση συστημάτων εντοπισμού για μηχανήματα διαλογής τραπεζογραμματίων υψηλής ταχύτητας

Το 2013 το Ευρωσύστημα και οι κύριοι προμηθευτές μηχανημάτων διαλογής τραπεζογραμματίων υψηλής ταχύτητας ανέπτυξαν προδιαγραφές για την ενσωμάτωση συστημάτων εντοπισμού χαρακτηριστικών ασφαλείας τραπεζογραμματίων στα εν λόγω μηχανήματα. Οι προδιαγραφές, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και στη διευκόλυνση των εργασιών ενσωμάτωσης, δημοσιεύθηκαν με την ονομασία «κοινή διασύνδεση συστημάτων εντοπισμού» (common detector interface – CDI).

Η ανταπόκριση της αγοράς σε αυτές τις προδιαγραφές ήταν θετική. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και το Ευρωσύστημα, σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους προμηθευτές μηχανημάτων διαλογής τραπεζογραμματίων υψηλής ταχύτητας, ανέπτυξαν έτσι τη δεύτερη γενιά της κοινής διασύνδεσης συστημάτων εντοπισμού (CDI2), με σκοπό την ενσωμάτωση συστημάτων λήψης εικόνων και περιπλοκότερων συστημάτων εντοπισμού.

Οι διασυνδέσεις CDI και CDI2 παρέχονται ελεύθερα και χωρίς χρέωση σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. κεντρικές τράπεζες, κατασκευαστές μηχανημάτων και συστημάτων εντοπισμού, κ.λπ.).

Τροποποιήσεις στις προδιαγραφές των διασυνδέσεων CDI και CDI2

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις στις προδιαγραφές CDI και CDI2, αποστέλλοντάς τες στη Διεύθυνση Τραπεζογραμματίων της ΕΚΤ. Οι προτάσεις θα αξιολογούνται από κοινού από το Ευρωσύστημα και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και, εφόσον κρίνονται σκόπιμες, θα ενσωματώνονται σε μελλοντικές εκδόσεις των προδιαγραφών.

Αν επιθυμείτε να ενσωματώσετε τις διασυνδέσεις CDI ή CDI2 σε μηχανήματα διαλογής τραπεζογραμματίων υψηλής ταχύτητας ή σε συστήματα εντοπισμού, η ΕΚΤ και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μπορούν να σας βοηθήσουν παρέχοντάς σας τα σχετικά πρωτόκολλα ελέγχου αποδοχής. Μπορούν επίσης να παρέχουν προσομοιωτές για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας της διασύνδεσης CDI. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει πρώτα να υπογράψετε συμφωνία μη δημοσιοποίησης στοιχείων.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα