Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Spoločné rozhranie detektorov vysokorýchlostných triedičiek bankoviek

V roku 2013 Eurosystém spolu s hlavnými dodávateľmi vysokorýchlostných triedičiek bankoviek (banknote sorting machines – zariadenia BSM) vypracoval špecifikácie pre integráciu detektorov ochranných prvkov bankoviek do zariadení BSM. Špecifikácie, ktorých cieľom je zvýšiť interoperabilitu a znížiť náročnosť integrácie, boli zverejnené pod názvom „spoločné rozhranie detektorov“ (common detector interface – CDI).

Vzhľadom na pozitívnu odozvu trhu Federálny rezervný systém Spojených štátov (FRS) a Eurosystém spolu s hlavnými dodávateľmi zariadení BSM vyvinuli druhú generáciu spoločného rozhrania detektorov (CDI2), ktorá do zariadení BSM integruje kamerové systémy a komplexnejšie detektory.

Rozhrania CDI a CDI2 sú otvorené a prístupné zadarmo všetkým zainteresovaným stranám (napr. centrálnym bankám, výrobcom zariadení, detektorov atď.).

Revízie špecifikácií CDI alebo CDI2

Prípadné návrhy na zmeny špecifikácií CDI alebo CDI2 môžu zainteresované strany adresovať riaditeľstvu ECB pre bankovky. Eurosystém a FRS prijaté návrhy posúdia a ak ich budú považovať za prínosné, začlenia ich do budúcich vydaní špecifikácií.

Dodávateľom, ktorí majú záujem o integráciu CDI alebo CDI2 do svojich zariadení BSM alebo detektorov, môže ECB a FRS poskytnúť protokoly akceptačných testov. Zároveň im môžu poskytnúť simulátory na otestovanie správneho fungovania CDI (pod podmienkou podpísania vyhlásenia o zachovaní dôvernosti).

Všetky stránky v tejto sekcii