Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Výskum a vývoj v oblasti bankoviek – možnosti spolupráce s ECB

Zaisťovanie bezpečnosti eurových bankoviek

ECB je podobne ako všetky centrálne banky povinná chrániť integritu svojich bankoviek. Eurové bankovky preto musia obsahovať účinné ochranné prvky, ktoré verejnosť dokáže ľahko rozpoznať. Okrem toho musí byť ECB technologicky vždy o krok ďalej pred falšovateľmi a neustále zdokonaľovať ochranné prvky používané v súčasných aj budúcich eurových bankovkách. ECB preto riadi, koordinuje a financuje celý rad výskumných projektov prebiehajúcich vo verejnom i súkromnom sektore.

Oblasti financovaného výskumu

ECB sa snaží podporovať a využívať výskum a vývoj v nasledujúcich oblastiach:

  • ochranné prvky, ktoré sa dajú použiť v prípade bankoviek,
  • technológia výroby bankoviek,
  • technológia spracovania bankoviek a manipulácie s bankovkami.

Financované výskumné projekty môžu pokrývať širokú škálu technológií a mať rôznu dĺžku trvania i rozpočet. Sú to napríklad analýzy trhu a krátkodobé štúdie realizovateľnosti alebo dlhodobejšie vývojové projekty a skúšky priemyselnej tlače nových ochranných prvkov bankoviek.

Kto sa môže uchádzať o financovanie?

Predkladať návrhy projektov môžu komerčné spoločnosti, výskumné ústavy a iné odborné subjekty so znalosťami relevantných technologických oblastí. Sídlo v EÚ nie je podmienkou.

Ako nás kontaktovať s návrhom vedeckovýskumného projektu

Ak máte produkt alebo koncepciu, ktoré by podľa vás boli pre ECB zaujímavé pri výrobe eurových bankoviek, pošlite stručný popis (maximálne tri strany formátu A4) navrhovaného projektu v angličtine prostredníctvom tohto formulára na adresu BN-Development@ecb.europa.eu. Na zaistenie bezpečnosti komunikácie tiež môžete použiť naše šifrovanie PGP. Na predloženie projektu si stiahnite verejný kľúč. Našu odpoveď dostanete spravidla v priebehu jedného mesiaca.

V prípade záujmu o váš návrh s vami na zaručenie dôvernosti uzavrieme dohodu o dôvernosti informácií a pošleme vám žiadosť o podrobnejšie údaje. Tie sa poskytujú prostredníctvom štandardného formulára v súlade s pravidlami predkladania materiálov, ktoré sa používajú pri všetkých projektoch financovaných ECB.

Všetky stránky v tejto sekcii