Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Výskum a vývoj bankoviek

Európska centrálna banka, rovnako ako všetky centrálne banky Eurosystému, má za úlohu ochraňovať integritu a bezpečnosť eurových bankoviek. V záujme zachovania dostupnosti a inkluzívnosti eurových bankoviek vyvíjame inovatívne ochranné prvky, ktoré sa dajú jednoducho a spoľahlivo rozpoznať. S cieľom udržať si náskok pred falšovateľmi neustále pracujeme na zdokonaľovaní existujúcich a vývoji nových ochranných prvkov pre budúce bankovky. Zároveň sa usilujeme o technologicky udržateľné riešenia, ktoré pomáhajú zmenšiť environmentálnu stopu eurových bankoviek a súvisiacich procesov.

Z týchto dôvodov ECB koordinuje a financuje široké spektrum výskumných a vývojových projektov.

Oblasti výskumu

V rámci financovaných výskumných projektov sa uskutočňujú napríklad krátkodobé analýzy a realizačné štúdie, ale aj dlhodobejšie vývojové projekty či dokonca skúšky tlače nových prvkov bankoviek.

Okrem iného sa zameriavame na nasledujúce oblasti s praktickým prínosom:

  • Ochranné prvky bankoviek
  • Technológie výroby, spracovania a manipulácie s bankovkami
  • Technológie na zmenšenie environmentálnej stopy hotovostného cyklu
  • Výskum vnímania a poznávacích procesov

Kto sa môže uchádzať o financovanie?

Návrhy projektov môžu predkladať komerčné spoločnosti, výskumné ústavy a iné odborné subjekty so znalosťami relevantných technologických oblastí. Sídlo v EÚ nie je podmienkou.

Predkladanie návrhov projektov

Ak máte produkt alebo koncepciu, ktoré by podľa vás boli pre ECB zaujímavé pri výrobe eurových bankoviek, vyplňte nasledujúci formulár (v angličtine) a pošlite ho na adresu BN-Development@ecb.europa.eu. Vyplnený formulár má mať najviac 3 strany (formát A4).

Na zabezpečenie komunikácie s ECB môžete využiť šifrovanie PGP a na predloženie projektu si môžete stiahnuť náš verejný kľúč. Na predložené návrhy sa snažíme odpovedať do jedného mesiaca.

V prípade záujmu vás pred poskytnutím podrobnejších informácií požiadame o podpísanie dohody o zachovaní dôvernosti. Následne vám pošleme ďalšie inštrukcie a formuláre na oficiálne predloženie návrhu. Ide o štandardný postup pri všetkých projektoch financovaných ECB.

Príklady predchádzajúcich projektov

Všetky stránky v tejto sekcii