Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Poškodené a atramentom znečistené bankovky

Poškodené bankovky

Národné centrálne banky krajín eurozóny sa snažia zabezpečiť, aby všetky eurové bankovky boli pred ich opätovným vrátením do obehu pravé a aby neboli poškodené či znečistené. Centrálne banky prijaté bankovky kontrolujú pomocou plne automatizovaných zariadení a triedia ich v záujme zabezpečenia ich vysokej kvality. Znečistené a poškodené bankovky sa ničia.

Môžem si bankovky vymeniť alebo za ne získať náhradu?

Národné centrálne banky krajín eurozóny vymieňajú neúmyselne poškodené, natrhnuté a znehodnotené eurové bankovky, ktoré spĺňajú určité kritériá. Národná centrálna banka vám poškodenú eurovú bankovku vymení, ak predložíte viac ako jej polovicu, alebo ak viete dokázať, že chýbajúca časť bankovky bola zničená. Zámerne znehodnotené alebo poškodené bankovky sa nevymieňajú.

Výmena je spravidla bezplatná. Viac informácií vám poskytne vaša národná centrálna banka.

Bankovky znečistené atramentom

Dostala sa vám už niekedy do rúk bankovka znečistená atramentom?

Ak sa vám niekto snaží dať bankovku, ktorá je znečistená atramentom, odmietnite ju, pretože bola pravdepodobne ukradnutá. Niektoré bankovky boli zafarbené atramentom zariadeniami proti krádeži pri páchaní trestnej činnosti. Atrament pochádza z inteligentných systémov neutralizácie bankoviek, ktoré sa aktivujú pri pokuse páchateľov o otvorenie bezpečnostnej schránky s bankovkami, ako sú bankomaty či trezory vo vozidlách na prepravu hotovosti. Tieto systémy bankovky pri pokuse o krádež znehodnotia a znemožnia ich ďalšie použitie, čím znižujú riziko, že sa maloobchodníci, banky a ďalší spracovatelia peňazí stanú obeťou trestného činu.


Hoci atrament je jedným z najbežnejších spôsobov, ako odcudzené bankovky znehodnotiť, existujú i ďalšie prostriedky ochrany hotovosti, napr. lepidlo. Lepidlo všetky bankovky umiestnené v kazete bankomatu zlepí do jedného pevného bloku. Pri pokuse o odlepenie jednotlivých bankoviek sa bankovky roztrhnú.


Ako rozpoznať kradnutú bankovku znečistenú atramentom?

Pri zafarbení bankovky zariadením proti krádeži ochranný atrament vsiakne do bankovky. Ochranný atrament býva najčastejšie svetlofialový, zelený, modrý, červený alebo čierny. Atrament zvyčajne tečie od okrajov do stredu bankovky a zanecháva charakteristickú stopu. Chemikálie, ktoré páchatelia používajú na odstránenie atramentu z bankoviek, niekedy spôsobia zmenu ich farieb. V dôsledku toho môže dôjsť i k zmene pôvodnej farby bankovky a k poškodeniu alebo dokonca odstráneniu niektorých ochranných prvkov.

Sú všetky bankovky znečistené atramentom kradnuté?

Nie. Ak sa na bankovke nachádzajú len veľmi slabé škvrny alebo len niekoľko menších značiek, pričom jej okraje sú v pôvodnom stave, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o náhodné znečistenie. Môže byť spôsobené napríklad tečúcim perom, a nie zariadením proti krádeži. Bankovky ako tieto podľa všetkého nie sú kradnuté a môžu sa prijímať.


Čo ak mi niekto dá bankovku znečistenú atramentom, ktorá bola jednoznačne zafarbená zariadením proti krádeži?

  • Bankovku odmietnite a požiadajte o inú. Nemôžete si byť istí, či osoba, ktorá vám bankovku ponúka, je jej právoplatným majiteľom.
  • Bankovky s vyblednutými alebo pozmenenými farbami odmietnite, pretože zrejme ide o bankovky znečistené atramentom zo zariadení proti krádežiam, ktoré sa páchatelia snažili vyprať alebo vybieliť.

  • Ak bankovku znečistenú atramentom prijmete, mali by ste ju odniesť do svojej banky alebo národnej centrálnej banky a uviesť, ako ste sa k nej dostali. Národná centrálna banka overí, či atramentové škvrny pochádzajú zo zariadenia proti krádeži a v prípade potreby prípad oznámi polícii, ktorá môže bankovky použiť ako dôkaz pri vyšetrovaní.

  • Ak vyšetrovanie potvrdí, že znečistenie bankovky bolo spôsobené zariadením proti krádeži, jej náhrada môže byť vylúčená. Národné centrálne banky môžu eurové bankovky znečistené zariadeniami proti krádeži vymieňať len na základe žiadosti pôvodného majiteľa bankovky, ktorý sa stal obeťou trestného činu, ktorý zapríčinil ich zafarbenie.

  • Ak vyšetrovanie potvrdí, že atramentové škvrny nespôsobilo zariadenie proti krádeži a že ide len o náhodné znečistenie, dostanete novú bankovku alebo vám jej hodnota bude poukázaná na bankový účet.

Máte ešte ďalšie otázky? Viac informácií k tejto téme môžete nájsť v článku 3 rozhodnutia Európskej centrálnej banky o výmene poškodených eurových bankoviek.

Všetky stránky v tejto sekcii