Poškodené bankovky

Ak majú ľudia eurovým bankovkám dôverovať, musí byť zaručená ich pravosť a vysoká kvalita. Národné centrálne banky preto všetky eurové bankovky kontrolujú s cieľom zabezpečiť, aby sa späť do obehu dostali len pravé bankovky, ktoré nie sú poškodené ani znečistené.

Národné centrálne banky kontrolujú prijaté bankovky pomocou plne automatizovaných zariadení na spracovanie bankoviek. Tieto zariadenia triedia bankovky v záujme zabezpečenia ich vysokej kvality. V roku 2010 národné centrálne banky vyradili približne 5,8 miliardy bankoviek, ktoré boli nevhodné na ďalší obeh, a nahradili ich novými. Znečistené alebo poškodené bankovky sa zničia.

Poškodené a znehodnotené (napr. obhorené, natrhnuté alebo rozložené) bankovky, ktoré spĺňajú určité kritériá, vymieňajú národné centrálne banky krajín eurozóny. Národná centrálna banka napríklad poškodenú eurovú bankovku vymení, ak má viac ako 50 % svojej plochy, alebo ak viete dokázať, že chýbajúca (väčšia) časť bankovky bola zničená. Zámerne znehodnotené alebo poškodené bankovky sa nevymieňajú.

Výmena je spravidla bezplatná. Poplatok sa účtuje v prípade eurových bankoviek, ktoré boli náhodne poškodené zabezpečovacím zariadením proti krádeži.

Podrobnosti nájdete v dokumentoch:

Poštovú adresu vašej centrálnej banky nájdete na jej internetovej stránke.