Menu

Poškodené bankovky

Ak majú ľudia eurovým bankovkám dôverovať, musí byť zaručená ich pravosť a musia pôsobiť na pohľad i na dotyk kvalitne. Národné centrálne banky preto všetky eurové bankovky kontrolujú, aby sa späť do obehu vracali len pravé bankovky, ktoré nie sú poškodené ani znečistené.

Národné centrálne banky prijaté bankovky kontrolujú pomocou plne automatizovaných zariadení na spracovanie bankoviek a triedia ich v záujme zabezpečenia ich vysokej kvality. V roku 2019 národné centrálne banky vyradili približne 5,1 miliardy bankoviek, ktoré boli nevhodné na ďalší obeh, a nahradili ich novými. Znečistené a poškodené bankovky sa ničia.

Poškodené a znehodnotené (napr. obhorené, natrhnuté alebo rozložené) bankovky, ktoré spĺňajú určité kritériá, vymieňajú národné centrálne banky krajín eurozóny. Národná centrálna banka napríklad poškodenú eurovú bankovku vymení, ak má viac ako 50 % svojej plochy, alebo ak možno dokázať, že chýbajúca (väčšia) časť bankovky bola zničená. Zámerne znehodnotené alebo poškodené bankovky sa nevymieňajú.

Výmena je spravidla bezplatná. Poplatok sa účtuje v prípade eurových bankoviek, ktoré boli náhodne poškodené zabezpečovacím zariadením proti krádeži.

Podrobnejšie informácie:

  1. Rozhodnutie ECB z 19. apríla 2013 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (ECB/2013/10), Ú. v. EÚ L 118, 30.4.2013, s. 37
  2. Rozhodnutie ECB zo 4. apríla 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/10 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu (ECB/2019/9), Ú. v. EÚ L 113, 29.4.2019, s. 6
    1. Rozhodnutie ECB/2013/10. Neoficiálna konsolidovaná verzia vypracovaná Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie, 19.5.2019
  3. Usmernenie ECB z 19. apríla 2013, ktorým sa mení usmernenie ECB/2003/5 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek (ECB/2013/11), Ú. v. EÚ L 118, 30.4.2013, s. 43

Poštovú adresu vašej centrálnej banky nájdete na jej internetovej stránke.