Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Prístup k hotovosti a jej akceptácia

Hotovosť naďalej zohráva dôležitú úlohu v spoločnosti a pre každé hospodárstvo je nenahraditeľná. Z našich štúdií vyplýva, že väčšina občanov eurozóny považuje možnosť platiť v hotovosti za dôležitú a že hotovosť je najčastejším spôsobom platieb na mieste v eurozóne.

ECB a národné centrálne banky krajín eurozóny sú odhodlané zabezpečiť, aby hotovosť bola aj naďalej všeobecne dostupná a akceptovaná. Vítame preto návrh Európskej komisie na prijatie nového nariadenia EÚ na upevnenie postavenia eurovej hotovosti ako zákonného platidla. Cieľom návrhu je zabezpečiť, aby boli prístup k eurovým bankovkám a minciam a ich akceptácia v celej eurozóne zaručené zo zákona. 

Prístup k hotovosti  

Zabezpečenie jednoduchého a pohodlného prístupu k hotovosti chráni jej úlohu ako zákonného platidla a zaručuje jej ďalšie používanie ako bežného platobného prostriedku. Platobné preferencie ľudí môžu byť ovplyvnené tým, ako ľahko si dokážu vyberať peniaze z bankových účtov.

Krajiny eurozóny sú jednotlivo zodpovedné za to, aby mali ľudia a podniky dostatočný a účinný prístup k hotovosti v celej krajine, tak v mestách, ako aj na vidieku.

Úloha Eurosystému

Hotovosť vydávaná národnými centrálnymi bankami sa distribuuje komerčným bankám na uspokojenie hotovostných potrieb ich klientov. ECB a národné centrálne banky analyzujú úroveň hotovostných služieb v celej eurozóne s cieľom identifikovať možné nedostatky v prístupe k hotovosti. Vypracovali sme napríklad jednotnú metodiku na analýzu prístupu občanov eurozóny k hotovostným službám, ako sú bankomaty a bankové pobočky. V prípade potreby môžu krajiny eurozóny zaviesť zákony, ktoré od komerčných bánk a iných inštitúcií vyžadujú, aby zabezpečili dostatočný a účinný prístup k hotovosti.

Eurosystém tiež stanovil pravidlá pre komerčné banky, ktoré im umožňujú efektívne vracať bankovky do obehu a obmedzovať náklady na spracovanie hotovosti. Národné centrálne banky tiež udržiavajú dostatočné hotovostné rezervy na pokrytie náhleho a nepredvídateľného nárastu dopytu po bankovkách, napríklad v prípade krízy alebo dočasného výpadku elektronických platieb.

Zabezpečujeme nepretržité pokrytie dopytu po eurových bankovkách. V eurozóne je približne 120 000 pobočiek úverových inštitúcií a viac než 260 000 bankomatov, čo ľuďom umožňuje efektívny a účinný prístup k ich peniazom. 

Ďalšie možnosti získania hotovosti

Hlavnou možnosťou výberu hotovosti sú bankomaty a pobočky bánk. V niektorých krajinách eurozóny môžu okrem toho svojim zákazníkom výber obmedzeného objemu hotovosti umožniť aj maloobchodné prevádzky.

Cashback (vydávanie hotovosti)

Označuje sa aj ako výplata v hotovosti. Pri platbe v obchode môžete požiadať o prirátanie určitej sumy, zaplatiť svoju debetnou kartou alebo mobilným zariadením a požadovanú sumu obdržať v hotovosti.

Cash-in-shop (výber hotovosti v obchode)

V obchode si môžete zo svojho účtu vybrať hotovosť i bez toho, aby ste museli niečo kupovať.

Chcete sa dozvedieť viac?

Pozrite si video o fungovaní služieb cashback a cash-in-shop v praxi.

Akceptácia hotovosti

Eurové bankovky a mince sú zákonným platidlom v eurozóne. To znamená, že obchody a prevádzky nemôžu hotovostné platby odmietnuť, pokiaľ sa obe strany predtým nedohodli na inom spôsobe platby. Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ zákon nestanovuje inak, verejné orgány a poskytovatelia služieb majú tiež povinnosť akceptovať hotovosť.

Európska komisia navrhla nariadenie, ktorým by sa v práve EÚ objasnilo postavenie eurových bankoviek a mincí ako zákonného platidla. V návrhu sa takisto vymedzuje niekoľko prípadov, v ktorých sa platby v hotovosti môžu odmietnuť, napríklad ak prevádzka nemá dostatok peňazí na vydávanie, alebo ak sa obe strany dohodli na inom spôsobe platby.

ECB návrh Komisie na prijatie nariadenia v eurozóne víta a vo svojom stanovisku vyjadruje obavy, že postavenie hotovostného eura ako zákonného platidla by mohlo byť ohrozené v prípade nárastu odmietania hotovostných platieb v maloobchode. Eurosystém analyzuje úroveň akceptácie hotovosti v eurozóne a informuje príslušné orgány a subjekty o prípadných problémoch. 

Všetky stránky v tejto sekcii