Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Etická sieť multilaterálnych organizácií

Etická sieť multilaterálnych organizácií (Ethics Network of Multilateral Organisations – ENMO), zriadená v roku 2010, združuje odborníkov zodpovedných za oblasť etiky z takmer 50 multilaterálnych medzivládnych inštitúcií.

Úlohy

Sieť ENMO predstavuje fórum, v rámci ktorého si členovia vymieňajú informácie a skúsenosti s cieľom rozširovať svoje vedomosti a odborné schopnosti a podporovať štandardy praxe a základných povinností v oblasti etiky medzi členskými organizáciami.

Členstvo

Členmi ENMO sa môžu stať multilaterálne medzivládne organizácie, okrem iného napríklad členské organizácie Spojených národov a pridružené organizácie, ako aj medzinárodné a regionálne finančné inštitúcie.

ECB, ktorá záležitostiam etiky a náležitého riadenia pripisuje veľký význam, sa do siete zapojila v roku 2019.

V roku 2021 ECB organizuje výročné zasadanie ENMO

Zasadania ENMO, iniciované organizáciami OSN, MMF a Svetovou bankou, organizuje každý rok iná členská organizácia.

Na 13. výročnom zasadaní ENMO, ktoré v júli a novembri 2021 organizovala ECB, sa zúčastnili odborníci na otázky etiky z viac ako 40 multilaterálnych medzivládnych inštitúcií. Z dôvodu pandemických cestovných obmedzení a bezpečnostných opatrení zasadanie prebiehalo online.

Prezidentka Lagardová pri otvorení výročného zasadania delegátov vyzvala, aby čerpali z rôznorodosti názorov a spoločných znalostí s cieľom spolupracovať, vymieňať si skúsenosti, predvídať nastávajúce výzvy a s odvahou tvoriť najlepšie zásady etiky a integrity.

Počas prvej časti zasadania, ktorá prebiehala 7. a 8. júla 2021, členovia siete predstavili svoje osvedčené postupy a diskutovali o otázkach spoločného záujmu týkajúcich sa etických výziev a rizík spojených s prácou na diaľku a „novým normálom“, ako aj internej „kultúry otvoreného označovania problémov“ a merania a podpory klímy na pracovisku. Počas druhej časti, 17. a 18. novembra 2021, sa účastníci zaoberali problematikou diskriminácie a rasizmu v medzinárodných organizáciách z pohľadu odborníkov na etiku, ako aj súkromným používaním sociálnych médií a súvisiacimi etickými rizikami.

13. výročné zasadanie ENMO je venované pamiatke Olivie Grahamovej, bývalej etickej poradkyne MMF a aktívnej podporovateľke siete ENMO.

Platforma pre spoluprácu
Portál ENMO (len pre členov)

Všetky stránky v tejto sekcii