Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

ECB a ochrana životného prostredia

Ako jedna z európskych inštitúcií sa ECB zaväzuje prispievať k ochrane životného prostredia a boju proti klimatickým zmenám. V záujme čo najúčinnejšieho zlepšovania výsledkov v oblasti ochrany životného prostredia a zmenšovania našej uhlíkovej stopy sme v roku 2007 zaviedli vlastnú environmentálnu politiku a od roku 2010 sme zaregistrovaní v Európskom systéme environmentálneho riadenia a auditu (European Eco-Management and Audit Scheme – EMAS).

Viac informácií
V ROKU 2022

SME ZLEPŠILI NAŠE VÝSLEDKY
V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

vykurovanie budovy Eurotower bioplynom namiesto zemného plynu

zavedenie ďalších opatrení na úsporu energie

zavedenie dodatočných interných štvrťročných správ
o našej uhlíkovej stope s cieľom lepšie monitorovať a riadiť naše environmentálne výsledky

premena ďalších takmer 2 000 m² trávnika na kvitnúce lúky v areáli našej hlavnej budovy

spustenie kampane na zvyšovanie povedomia „Cesta do Paríža“: pútavá súťaž medzi odbornými útvarmi ECB

odstránenie 100 tlačiarní
z budov ECB, t. j. približne 30 % z celkového počtu tlačiarní umiestnených na jednotlivých poschodiach

ECB a ochrana životného prostredia

Viac informácií

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V ECB A ĎALŠÍCH INŠTITÚCIÁCH EÚ

Environmentálna politika

Environmentálna politika predstavuje súbor konkrétnych opatrení na zlepšovanie výsledkov v oblasti ochrany životného prostredia a zmenšovanie našej uhlíkovej stopy.

Viac informácií

Nízkoenergetické konštrukčné riešenia hlavnej budovy ECB

Zaujíma vás, ako ECB recykluje energiu, teplo a dažďovú vodu, aby bola jej hlavná budova čo najekologickejšia?

Viac informácií

Medziinštitucionálna spolupráca

Prečítajte si, ako európske inštitúcie zaregistrované v systéme EMAS spolupracujú na zmenšovaní svojej uhlíkovej stopy.

Viac informácií

Všetky stránky v tejto sekcii