European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

ECB a ochrana životného prostredia

Ako jedna z európskych inštitúcií sa ECB zaväzuje prispievať k ochrane životného prostredia a boju proti klimatickým zmenám. V záujme čo najúčinnejšieho zlepšovania výsledkov v oblasti ochrany životného prostredia a zmenšovania našej uhlíkovej stopy sme v roku 2007 zaviedli vlastnú environmentálnu politiku a od roku 2010 sme zaregistrovaní v Európskom systéme environmentálneho riadenia a auditu (European Eco-Management and Audit Scheme – EMAS).

Viac informácií
V ROKU 2021

SME ZLEPŠILI NAŠE VÝSLEDKY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zosúladili sme cieľ ECB v oblasti znižovania emisií s Parížskou dohodou

Zorganizovali sme prvý týždeň biodiverzity pre zamestnancov

Vysadili sme lúčne kvety a levanduľu v areáli hlavnej budovy s cieľom vytvorenia biotopu pre hmyz, motýle a včely

Aktualizovali sme rozsah vykazovania uhlíkovej stopy ECB

Vydali sme pokyny na obmedzenie osobných stretnutí po skončení pandémie

Začlenili sme opatrenia na úsporu vody do našich upratovacích prác

ECB a ochrana životného prostredia

Viac informácií

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V ECB A ĎALŠÍCH INŠTITÚCIÁCH EÚ

Environmentálna politika

Environmentálna politika predstavuje súbor konkrétnych opatrení na zlepšovanie výsledkov v oblasti ochrany životného prostredia a zmenšovanie našej uhlíkovej stopy.

Viac informácií

Nízkoenergetické konštrukčné riešenia hlavnej budovy ECB

Zaujíma vás, ako ECB recykluje energiu, teplo a dažďovú vodu, aby bola jej hlavná budova čo najekologickejšia?

Viac informácií

Medziinštitucionálna spolupráca

Prečítajte si, ako európske inštitúcie zaregistrované v systéme EMAS spolupracujú na zmenšovaní svojej uhlíkovej stopy.

Viac informácií

Všetky stránky v tejto sekcii