European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

ECB a ochrana životného prostredia

Ako jedna z európskych inštitúcií sa ECB zaväzuje prispievať k ochrane životného prostredia a boju proti klimatickým zmenám. V záujme čo najúčinnejšieho zlepšovania výsledkov v oblasti ochrany životného prostredia a zmenšovania našej uhlíkovej stopy sme v roku 2007 zaviedli vlastnú environmentálnu politiku a od roku 2010 sme zaregistrovaní v Európskom systéme environmentálneho riadenia a auditu (European Eco-Management and Audit Scheme – EMAS).

Čítať
OPATRENIA V ROKU 2020

Zaviedli sme nástroje na odhad redukcie emisií vďaka schôdzam online.

V areáli hlavnej budovy ECB sme nainštalovali tri včelíny.

Začali sme odhadovať emisie, ktoré sú výsledkom zintenzívnenia práce na diaľku.

Rozšírili sme našu infraštruktúru na dobíjanie elektrických áut.

Zaviedli sme elektronický podpis a platformu elektronického obstarávania.

Zmodernizovali sme našu infraštruktúru na zber organického odpadu.

ECB a ochrana životného prostredia

Viac informácií

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V ECB A ĎALŠÍCH INŠTITÚCIÁCH EÚ

Environmentálna politika

Environmentálna politika predstavuje súbor konkrétnych opatrení na zlepšovanie výsledkov v oblasti ochrany životného prostredia a zmenšovanie našej uhlíkovej stopy.

Viac informácií

Nízkoenergetické konštrukčné riešenia hlavnej budovy ECB

Zaujíma vás, ako ECB recykluje energiu, teplo a dažďovú vodu, aby bola jej hlavná budova čo najekologickejšia?

Viac informácií

Medziinštitucionálna spolupráca

Prečítajte si, ako európske inštitúcie zaregistrované v systéme EMAS spolupracujú na zmenšovaní svojej uhlíkovej stopy.

Viac informácií

Všetky stránky v tejto sekcii