Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Etiknätverket för multilaterala organisationer (Enmo)

Etiknätverket för multilaterala organisationer (Enmo) inrättades 2010 och består av högre etikansvariga i runt 50 multilaterala mellanstatliga institutioner.

Uppdrag

Enmo fungerar som ett forum för medlemmarna där de kan utbyta information och erfarenheter i syfte att bredda kunskapsnivån, stärka sin professionella kapacitet samt utveckla normer för praxis och viktiga ansvarsområden för etikfunktionerna i medlemsorganisationerna.

Medlemskap

Multilaterala mellanstatliga organisationer kan söka medlemskap i Enmo. Bland annat ingår FN:s olika organ och samarbetsorganisationer, samt även internationella och regionala finansinstitut.

ECB har ett starkt engagemang för etikfrågor och för god organisationsstyrning och gick med i nätverket 2019.

ECB står värd för Enmos årsmöte 2021

Enmos årsmöten, som började på initiativ av FN:s organ, IMF och Världsbanken, anordnas av en av medlemsorganisationerna varje år.

Högre etikansvariga från över 40 multilaterala mellanstatliga institutioner deltog i Enmos 13:e årsmöte som ECB stod värd för i juli och november 2021. Mötet genomfördes virtuellt på grund av coronarelaterade reserestriktioner och säkerhetsskäl.

Christine Lagarde öppnade årsmötet och uppmanade mötesdeltagarna att utnyttja de många olika perspektiven och den kollektiva visdomen till att samarbeta, dela med sig och utbyta erfarenheter, försöka föreställa sig vilka utmaningar som väntar runt hörnet och visa mod att skapa bästa tänkbara regelverk för etik och integritet.

Under den 7 och 8 juli 2021 utbytte medlemmarna bästa praxis och diskuterade frågor av gemensamt intresse, som etiska utmaningar och risker förknippade med distansarbete och ”det nya normala”, liksom en intern kultur där man vågar säga ifrån och olika tillvägagångssätt för att mäta och främja arbetsklimatet. Den 17 och 18 november 2021 behandlade medlemmarna diskriminering och rasism i internationella organisationer ur ett etikansvarighetsperspektiv samt även personlig användning av webbplatser för sociala media och därmed sammanhängande etiska risker.

Enmos 13:e årsmöte var tillägnat Olivia Grahams minne. Hon var tidigare etisk rådgivare på IMF och aktivt engagerad för Enmo.

Samarbetsplattform
Enmos portal (endast medlemmar)

Alla sidor i detta avsnitt