Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosedlarnas miljöavtryck

Eurosystemet har åtagit sig att göra eurosedlarna så miljövänliga som möjligt och samtidigt se till att kontanter är allmänt tillgängliga och accepterade.

Ledamot i ECB:s direktion Piero Cipollone

Eurosystemets kontantstrategi ligger till grund för vårt åtagande för kontanter i euro. Kontanter är viktigt i vår ekonomi och vi vill se till att kontanter är tillgängliga och finns tillgängliga för alla. Vi måste också se till att sedlarna är så miljövänliga som möjligt.

Vad är miljöeffekten av att betala med eurosedlar?

En persons årliga användning av eurosedlar som betalningsinstrument motsvarar en körning på åtta kilometer i en bil. Detta är en av de viktigaste resultaten av PEF-studien.

Det är en bedömning baserad på en metod som tagits fram av Europeiska kommissionen och bygger på en livscykelanalys som genomfördes 2004 för att mäta miljöpåverkan av den första serien eurosedlar. Resultatet av denna första undersökning resulterade i åtgärder för att minska miljöpåverkan, t.ex. en övergång till användning av 100 % hållbar bomull i produktionen och förbud mot deponi av sedelrester.

I studien behandlas eurosedlarnas hela livscykel, från anskaffning och tillverkning av råmaterial till distribution och avyttring. Resultaten visar var vi har gjort goda framsteg och hjälper oss att hitta fler sätt att minska sedlarnas miljöavtryck.

De viktigaste resultaten av vår miljökonsekvensbedömning

Miljöpåverkan är mycket liten

Avtrycket av en persons årliga betalningar av eurosedlar motsvarar åtta kilometer i en bil, eller bara 0,01 procent av deras totala miljöpåverkan.

Mer om resultaten

Vi har redan gjort goda framsteg

Användningen av mer hållbar bomull och förbud mot deponi av sedelavfall har redan haft en positiv effekt.

Mer om vad vi har gjort

Huvudområdena för miljöpåverkan

Eftersom sedlarna är i omlopp i många år är distribution en av de främsta bidragande faktorerna till deras miljöavtryck.

Mer om orsakerna

Studien om produkters miljöavtryck (PEF)


Framtiden

Vi arbetar kontinuerligt för att göra sedlarna miljövänligare och tittar på hur vi kan förbättra material och komponenter som används vid tillverkningen av sedlar.

Tillverkare av sedelautomater har också vidtagit åtgärder för att minska bankomaternas och kontantcykelinfrastrukturens miljöpåverkan. Olika sätt övervägs också hur sedeltransporternas miljöavtryck kan minskas genom att använda mer hållbara bränslen och energikällor.

Omfattande forskning och utveckling pågår för att identifiera alternativa metoder för hantering av sedelavfall, t.ex. återvinning och återanvändning av avfallsmaterial.

Resultaten av PEF-studien kommer att beaktas vid utvecklingen av framtida eurosedlar.


Få reda på mer

Mer detaljer

Titta på de vanliga frågorna om PEF-studien för mer information.

Vanliga frågor

För media

I det aktuella pressmeddelandet framhålls viktiga delar av PEF-studien.

Pressmeddelande

Alla sidor i detta avsnitt