Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurosetelien ympäristöjalanjälki

”Eurojärjestelmä on sitoutunut tekemään euroseteleistä mahdollisimman ympäristöystävällisiä heikentämättä kuitenkaan käteisrahan saatavuutta ja käyttömahdollisuutta”.

EKP:n johtokunnan jäsen Piero Cipollone

Eurojärjestelmän sitoutuminen käteisrahaan käy ilmi eurojärjestelmän käteisstrategiasta. Käteinen on keskeinen osa EU:n taloutta, joten sen käytettävyys ja saatavuus on tärkeää varmistaa. Tärkeää on myös, että eurosetelit ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä.

Millainen ympäristöjalanjälki euroseteleillä maksamisesta syntyy?

Yhden henkilön vuotuisista setelimaksuista syntyy yhtä suuri ympäristöjalanjälki kuin 8 kilometrin pituisesta automatkasta. Tämä on yksi tuotteen ympäristöjalanjälkeä (Product Environmental Footprint, PEF) koskevan tutkimuksen keskeisistä havainnoista.

Tutkimus perustuu Euroopan komission kehittämiin menetelmiin, ja se on jatkoa vuonna 2004 tehdylle elinkaariarvioinnille, jossa arvioitiin ensimmäisen eurosetelisarjan ympäristövaikutusta. Elinkaariarvioinnin perusteella eurosetelien ympäristöjalanjälkeä alettiin pienentää. Esimerkiksi setelien tuotannossa siirryttiin käyttämään täysin kestävästi tuotettua puuvillaa, ja setelijätteen vieminen kaatopaikoille kiellettiin.

Myös tämänkertaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin eurosetelien koko elinkaarta – raaka-aineiden hankinnasta aina setelien valmistukseen, jakeluun ja hävittämiseen. Tuloksista käy ilmi, missä asioissa on edistytty hyvin ja miten eurosetelien ympäristöjalanjälkeä voidaan pienentää entisestään.

Ympäristövaikutusten arvioinnin keskeiset havainnot

Ympäristövaikutus on hyvin pieni

Yhden henkilön vuotuisista setelimaksuista syntyy yhtä suuri ympäristöjalanjälki kuin 8 kilometrin automatkasta. Setelimaksujen osuus on vain 0,01 % siitä ympäristövaikutuksesta, joka syntyy henkilön kaikista toimista vuoden aikana.

Lisätietoa tutkimusraportin tuloksista

Ympäristötoimissa on edistytty hyvin

Kestävästi tuotetun puuvillan käytöllä ja setelijätteen kaatopaikkakiellolla on jo ollut myönteistä vaikutusta.


Lisätietoa ympäristötoimista

Setelien ympäristöjalanjälkeen vaikuttavat tekijät

Setelit ovat liikkeessä useiden vuosien ajan, joten jakelu on yksi niiden ympäristöjalanjälkeen eniten vaikuttavista tekijöistä.

Lisätietoa ympäristöjalanjälkeen vaikuttavista tekijöistä

Tuotteen ympäristöjalanjälkeä koskeva tutkimus


Työ jatkuu

Setelien ympäristövaikutusta pyritään jatkuvasti pienentämään esimerkiksi tutkimalla, miten setelituotannossa käytettäviä materiaaleja ja komponentteja voidaan parantaa.

Myös pankkiautomaattien valmistajat ja pankit ovat ryhtyneet pienentämään ympäristöjalanjälkeä, jonka pankkiautomaattien ja rahahuollon infrastruktuuri aiheuttaa. Parhaillaan harkitaan myös keinoja pienentää setelikuljetusten ympäristöjalanjälkeä käyttämällä ympäristön kannalta kestävämpiä polttoaineita ja energialähteitä.

Käynnissä on laajoja tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on löytää setelijätteen käsittelylle uusia vaihtoehtoja esimerkiksi kierrätyksestä ja jätemateriaalin uudelleenkäytöstä.

PEF-tutkimuksen tulokset otetaan huomioon uusien euroseteleiden kehittämistyössä.


Lisätietoa

Yksityiskohtaisempaa tietoa

Tuotteen ympäristöjalanjälkeä koskeva tutkimus: katso vastaukset yleisimpiin kysymyksiin.

Usein kysyttyä

Tiedotusvälineille

Tutkimuksen tärkeimmistä kohdista on laadittu lehdistötiedote.

Lehdistötiedote

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut