Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Digitaalisen euron aikataulu ja eteneminen

Valmisteluvaihe alkoi marraskuussa 2023. Sen aikana luodaan perusta digitaalisen euron mahdolliselle liikkeeseenlaskulle. Aluksi viimeistellään yhteinen sääntökirja ja valitaan palveluntarjoajat, jotka voisivat kehittää digitaaliselle eurolle teknisen alustan ja infrastruktuurin. Lisäksi eurojärjestelmä tekee laajoja analyyseja, testejä ja kokeiluja sekä vaihtaa säännöllisesti näkemyksiä yleisön ja muiden sidosryhmien kanssa. Näin varmistetaan, että digitaalinen euro palvelisi käyttäjien tarpeita ja täyttäisi eurojärjestelmän vaatimukset.

Julkaisemme säännöllisesti kattavia raportteja hankkeen edetessä.

Digitaalisen euron eteneminen

Valmisteluvaihe – osa 1

Yksityisyys suojassa

Yksityisyys ja tietosuoja ovat digitaalisen euron keskeisiä ominaisuuksia. Käyttäjien yksityisyys suojattaisiin uusimman teknologian avulla. Digitaalisen euron käyttö ilman verkkoyhteyttä tarjoaisi käteisen kaltaista yksityisyyttä.

Lue lisää digitaalisesta eurosta ja yksityisyydestä
Saumatonta maksamista Euroopassa

Digitaalinen euro olisi ensimmäinen julkinen digitaalinen maksuväline Euroopassa. Se perustuisi yhteiseen sääntökirjaan. Yhtenäisillä säännöillä, standardeillä ja menettelyillä varmistettaisiin, että digitaalisen euron käyttö on yhtenäistä koko euroalueella.

Lisätietoa digitaalisen euron sääntökirjasta
Digitaalisen euron kehitystyö

Haluamme varmistaa, että digitaalinen euro täyttäisi käyttäjien tarpeet sekä verkkomaksuissa että ilman verkkoyhteyttä maksettaessa. Olemme kartoittaneet muun muassa, montako digitaalisen euron lompakkoa yhdellä käyttäjällä voisi olla, paljonko varoja niissä voisi pitää ja millaisella sovelluksella digitaalista euroa voisi käyttää.

Lue lisää kehittämisprosessista

Väliraportti

Miten digitaalisen euron kehitystyö, yksityisyyden suojan varmistaminen ja sääntökirjan laatiminen etenevät?

Lue väliraportti

Tiedotusvälineille

Väliraportissa esitetään yhteenveto marraskuussa 2023 aloitetun valmisteluvaiheen ensimmäisen osan tuloksista ja hahmotellaan seuraavia toimia.

Lue lehdistötiedote

Digitaalinen euro – hankkeen aikataulu

Lokakuussa 2020 EKP julkaisi digitaalista euroa koskevan raportin, jossa kartoitettiin eurojärjestelmän liikkeeseen laskeman digitaalisen keskuspankkirahan eli digitaalisen euron mahdollisuutta.

Yhdeksän kuukautta myöhemmin EKP:n neuvosto päätti käynnistää digitaalista euroa koskevan hankkeen. Hankkeen tutkimusvaihe kesti lokakuusta 2021 lokakuuhun 2023. Sen aikana tutkittiin eri kehitysvaihtoehtoja ja jakelumalleja tiiviissä yhteistyössä EU-päättäjien, markkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien kanssa. Tulosten perusteella päätettiin aloittaa valmisteluvaihe, joka käynnistyi marraskuussa 2023.

Lue ja lataa tarkka aikataulu

EKP:n neuvosto ryhtyy harkitsemaan päätöstä digitaalisen euron mahdollisesta käyttöönotosta vasta, kun asiaa koskeva EU:n lainsäädäntö on hyväksytty.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut