Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Setelien tutkimus- ja kehittämisyhteistyö EKP:n kanssa

Eurosetelien turvallisuuden varmistaminen

Kaikkien muiden keskuspankkien tavoin myös EKP:n velvollisuutena on taata setelien turvallisuus. Siksi euroseteleissä on oltava tehokkaita turvatekijöitä, jotka suuren yleisön on helppo tunnistaa. EKP:n on myös pysyttävä teknisesti väärentäjien edellä. Tähän se pyrkii parantamalla koko ajan nykyisissä seteleissä olevia turvatekijöitä ja kehittämällä niitä edelleen tulevia euroseteleitä varten. Tämän vuoksi EKP hallinnoi, koordinoi ja rahoittaa monia eri tutkimushankkeita yksityisellä ja julkisella sektorilla.

Rahoitettavat tutkimusalat

EKP edistää ja hyödyntää tutkimus- ja kehittämistoimintaa seuraavilla aloilla:

  • turvatekijät, joita voidaan käyttää seteleissä
  • setelintuotannossa käytettävä tekniikka
  • setelinkäsittelylaitteissa käytettävä tekniikka.

Rahoitettavissa hankkeissa tutkitaan hyvin erilaisia tekniikoita, ja niiden kesto ja budjetti vaihtelevat. Rahoitusta voivat saada niin markkina-analyysit ja lyhytkestoiset toteutettavuustutkimukset kuin pitemmän aikavälin kehittämishankkeet ja uudenlaisten turvatekijöiden teolliset painatuskokeilutkin.

Hyväksyttävät yhteistyökumppanit

EKP ottaa vastaan hanke-ehdotuksia tarkoitukseen soveltuviin tekniikoihin erikoistuneilta yrityksiltä, tutkimuslaitoksilta ja muilta ammatillisilta tahoilta. Myös EU:n ulkopuoliset tahot voivat saada rahoitusta.

Yhteydenotto

Mikäli jokin tuotteenne tai prosessinne saattaisi soveltua EKP:n tarkoituksiin eurosetelien kehittämisessä, pyydämme lähettämään lyhyen englanninkielisen kuvauksen (enintään kolme A4-sivua) hanke-ehdotuksesta tällä lomakkeella osoitteeseen BN-Development@ecb.europa.eu. Viestin voi suojata PGP-salauksella. Tarvittava julkinen salausavain löytyy oheisen linkin takaa. Ehdotuksiin pyritään vastaamaan kuukauden kuluessa.

Mikäli EKP on kiinnostunut hankkeesta, teitä pyydetään toimittamaan yksityiskohtainen ehdotus. Luottamuksellisuuden varmistamiseksi tehdään salassapitosopimus. Yksityiskohtainen ehdotus tulee toimittaa standardimuodossa EKP:n rahoittamiin hankkeisiin sovellettavia ohjeita noudattaen.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut