Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Setelien tutkimus- ja kehitystyö

EKP:n ja muiden eurojärjestelmän keskuspankkien velvollisuutena on taata eurosetelien turvallisuus ja varmistaa, että kaikkien on helppo käyttää niitä. Siksi euroseteleissä on oltava tehokkaita turvatekijöitä, jotka suuren yleisön on helppo tunnistaa. EKP:n on myös pysyttävä teknisesti väärentäjien edellä. Tähän se pyrkii parantamalla koko ajan nykyisissä seteleissä olevia turvatekijöitä ja kehittämällä niitä edelleen tulevia euroseteleitä varten. Lisäksi halutaan löytää kestäviä teknisiä ratkaisuja, jotta eurosetelien ja niihin liittyvien prosessien ympäristöjalanjälkeä voidaan pienentää.

EKP koordinoi ja rahoittaa monenlaisia tutkimus- ja kehityshankkeita.

Rahoitettavat tutkimusalat

Rahoitusta voi saada niin lyhytkestoisiin analyyseihin ja toteutettavuustutkimuksiin kuin pidemmän aikavälin kehittämishankkeisiin ja uudenlaisten turvatekijöiden painatuskokeiluihinkin.

EKP edistää ja hyödyntää tutkimus- ja kehittämistoimintaa seuraavilla aloilla:

  • setelien turvatekijät
  • setelintuotannossa ja setelinkäsittelylaitteissa käytettävä tekniikka
  • rahahuollon ympäristöjalanjälkeä pienentävä tekniikka
  • havainto- ja kognitiotutkimus.

Hyväksyttävät yhteistyökumppanit

EKP ottaa vastaan hanke-ehdotuksia tarkoitukseen soveltuviin tekniikoihin erikoistuneilta yrityksiltä, tutkimuslaitoksilta ja muilta ammatillisilta tahoilta. Myös EU:n ulkopuoliset tahot voivat saada rahoitusta.

Yhteydenotto

Mikäli jokin tuotteenne tai prosessinne saattaisi soveltua EKP:n tarkoituksiin eurosetelien kehittämisessä, pyydämme lähettämään lyhyen englanninkielisen kuvauksen (enintään kolme A4-sivua) hanke-ehdotuksesta tällä lomakkeella osoitteeseen BN-Development@ecb.europa.eu.

Viestin voi suojata PGP-salauksella. Tarvittavan julkisen salausavaimen voi ladata oheisesta linkistä. Ehdotuksiin pyritään vastaamaan kuukauden kuluessa.

Mikäli EKP on kiinnostunut hankkeesta, teitä pyydetään allekirjoittamaan salassapitosopimus, minkä jälkeen saatte EKP:stä vakiomuotoiset lomakkeet varsinaisen hanke-ehdotuksen toimittamista varten.

Esimerkkejä aiemmista hankkeista

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut