Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van bankbiljetten – mogelijkheden tot samenwerking met de ECB

Eurobankbiljetten veilig houden

Net als alle centrale banken, heeft de ECB de taak de veiligheid van haar bankbiljetten te waarborgen. De eurobankbiljetten moeten daarom effectieve echtheidskenmerken bevatten die voor het publiek gemakkelijk te herkennen zijn. Daarnaast moet de ECB vervalsers in technisch opzicht een stap voorblijven door die kenmerken continu te verbeteren om ze zowel in de huidige als in toekomstige eurobankbiljetten te gebruiken. Om deze redenen beheert, coördineert en financiert de ECB een breed scala aan onderzoeksprojecten in de publieke en de private sector.

Onderzoeksfinanciering op verschillende terreinen

De ECB heeft belangstelling voor en stimuleert onderzoek en ontwikkeling op de volgende terreinen:

  • echtheidskenmerken die verwerkt kunnen worden in bankbiljetten
  • technologie voor de productie van bankbiljetten
  • technologie voor de verwerking en behandeling van bankbiljetten

De gefinancierde onderzoeksprojecten kunnen betrekking hebben op een breed scala van technologieën, en kunnen uiteenlopen naar duur en budget. Ze kunnen variëren van marktanalyses en haalbaarheidsstudies op korte termijn tot langerlopende ontwikkelingsprojecten en industriële druktests voor nieuwe echtheidskenmerken van bankbiljetten.

Wie komt in aanmerking voor financiering?

Commerciële bedrijven, onderzoeksinstellingen en andere professionele partijen die werkzaam zijn op de relevante technologische terreinen kunnen projectvoorstellen indienen. Vestiging in de EU is geen noodzakelijke voorwaarde.

Hoe kunt u met ons contact opnemen over uw R&D-projectvoorstel?

Als u een product of concept hebt waarvan u denkt dat de ECB het kan gebruiken bij eurobankbiljetten, stuur dan via dit formulier een korte beschrijving van uw projectvoorstel (niet langer dan drie A4-pagina's) in het Engels naar BN-Development@ecb.europa.eu. Met het oog op veilige communicatie kan u ook gebruikmaken van onze PGP-versleuteling. Download hier de publieke sleutel om het project in te dienen. Normaal ontvangt u binnen de maand antwoord.

Als de ECB belangstelling heeft voor uw voorstel zullen we, om vertrouwelijkheid te garanderen, een niet-openbaarmakingsovereenkomst aangaan en u een verzoek om nadere informatie toesturen. Die informatie dient te worden verschaft aan de hand van een standaardformulier en overeenkomstig richtlijnen die voor alle door de ECB gefinancierde projecten worden gehanteerd.

Alle pagina's in dit deel