Menu
Enkele onderdelen van de op deze pagina gepubliceerde informatie zijn onvolledig of onjuist. Wij zijn momenteel druk bezig deze informatie te herzien en zullen op korte termijn een gecorrigeerde versie publiceren.

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van bankbiljetten - mogelijkheden tot samenwerking met de ECB

De veiligheid van bankbiljetten

Net als alle centrale banken, heeft de ECB de taak de veiligheid van haar bankbiljetten te waarborgen. De eurobankbiljetten moeten daarom effectieve echtheidskenmerken bevatten die voor het algemene publiek gemakkelijk te herkennen zijn. Daarnaast moet de ECB valsemunters in technisch opzicht vóórblijven door deze kenmerken continu te verbeteren, zodat deze gebruikt kunnen blijven worden in zowel de huidige als toekomstige eurobankbiljetten. Om deze redenen beheert, coördineert en financiert de ECB een brede verscheidenheid aan onderzoeksprojecten in zowel de publieke als particuliere sector.

Gefinancierd onderzoek op verschillende terreinen

In de hoop daar profijt van te hebben, beoogt de ECB onderzoek en ontwikkeling te bevorderen op de volgende terreinen:

  • echtheidskenmerken die kunnen worden verwerkt in bankbiljetten
  • de technologie voor de productie van bankbiljetten
  • de technologie voor het verwerken van en omgaan met bankbiljetten

De gefinancierde onderzoeksprojecten kunnen betrekking hebben op een breed scala van technologieën, en kunnen verschillend van duur en begroting zijn. Deze projecten kunnen variëren van marktanalyses en korte-termijnhaalbaarheidsstudies tot langerlopende ontwikkelingsprojecten en industriële druktests voor nieuwe echtheidskenmerken van bankbiljetten.

Wie komt in aanmerking voor financiering?

De ECB nodigt commerciële bedrijven, onderzoeksinstellingen en andere professionele partijen die werkzaam zijn op de relevante technologische terreinen uit om projectvoorstellen in te dienen. Vestiging in de EU is geen noodzakelijke voorwaarde.

Hoe kunt u met ons contact opnemen over uw O&O-projectvoorstel?

Als u een product of concept hebt waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor de ECB voor gebruik in de eurobankbiljetten, zendt u dan een korte beschrijving van uw projectvoorstel (niet langer dan drie A4-pagina's) in het Engels aan BN-Development@ecb.europa.eu. Normaliter krijgt u van ons binnen één maand antwoord.

Als de ECB belangstelling heeft voor uw voorstel zullen wij, om vertrouwelijkheid te garanderen, een niet-openbaarmakingsovereenkomst aangaan en u een verzoek om nadere details toesturen. Deze laatste dienen te worden verschaft overeenkomstig een standaard indieningssjabloon en standaard richtlijnen zoals die worden gehanteerd voor alle door de ECB gefinancierde projecten.

Met het oog op veilige communicatie maakt de ECB gebruik van PGP-encryptie. Downloadt u hier de public key voor indiening van het project.