Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het belangrijkste besluitvormingsorgaan van de ECB. De Raad bestaat uit de zes directieleden plus de gouverneurs/presidenten van de nationale centrale banken van de landen van het eurogebied.

Raad van Bestuur

(13 december 2023)

Verantwoordelijkheden

  • de richtsnoeren vaststellen en de besluiten nemen die nodig zijn om de aan de ECB en het Eurosysteem opgedragen taken te vervullen
  • het monetaire beleid formuleren voor het eurogebied: besluiten met betrekking tot monetaire doelstellingen, de basisrentetarieven, de liquiditeitsvoorziening in het Eurosysteem en de opstelling van richtsnoeren voor de uitvoering van de besluiten
  • in het kader van het bankentoezicht: besluiten goedkeuren over het algemene kader op basis waarvan toezichtsbesluiten worden genomen en volledige ontwerpbesluiten goedkeuren die de Raad van Toezicht voorstelt via de geen-bezwaarprocedure.

Vergaderingen en besluiten

De Raad van Bestuur komt meestal twee keer per maand bijeen. De Raad beoordeelt de economische en monetaire ontwikkelingen en neemt elke zes weken de monetairbeleidsbeslissingen. Tijdens de overige vergaderingen bespreekt de Raad voornamelijk de andere taken en verantwoordelijkheden van de ECB en het Eurosysteem. Om het monetair beleid en de andere taken van de ECB gescheiden te houden van de toezichtsbevoegdheden, vinden daarvoor afzonderlijke vergaderingen van de Raad van Bestuur plaats.

Om de zes weken worden de monetairbeleidsbeslissingen gedetailleerd toegelicht tijdens een persconferentie. De president zit de persconferentie voor, bijgestaan door de vicepresident.

Vergaderkalender van de Raad van Bestuur Achtergrond bij de monetairbeleidsbeslissingen

Daarnaast publiceert de ECB reguliere verslagen van de monetairbeleidsvergaderingen vóór de volgende vergadering van de Raad.

Meer informatie over de besluitvorming binnen het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme is te vinden op de website over het bankentoezicht.

Hoe rouleren de stemrechten binnen de Raad van Bestuur van de ECB?

Met de toetreding van Litouwen tot het eurogebied op 1 januari 2015 is een systeem in werking getreden op basis waarvan de presidenten van de nationale centrale banken om de beurt stemrecht hebben in de Raad van Bestuur.

In de Explainer beantwoorden we enkele veelgestelde vragen over hoe het systeem werkt en waarom het bestaat.

Explainer over de roulatie van stemrechten Overzicht van het volledige roulatieschema

Leden

Christine Lagarde

President van de ECB

Luis de Guindos

Vicepresident van de ECB

Piero Cipollone

Directielid van de ECB

Frank Elderson

Directielid van de ECB

Philip R. Lane

Directielid van de ECB

Isabel Schnabel

Directielid van de ECB

Pierre Wunsch

Gouverneur, Nationale Bank van België

Joachim Nagel

President, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Gouverneur, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Gouverneur, Central Bank of Ireland

Yannis Stournaras

Gouverneur, Bank of Greece

Nog te worden benoemd

Gouverneur, Banco de España

François Villeroy de Galhau

Gouverneur, Banque de France

Boris Vujčić

Gouverneur, Hrvatska narodna banka

Fabio Panetta

Gouverneur, Banca d'Italia

Christodoulos Patsalides

Gouverneur, Central Bank of Cyprus

Mārtiņš Kazāks

Gouverneur, Latvijas Banka

Gediminas Šimkus

Voorzitter van de Directie, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Gouverneur, Banque centrale du Luxembourg

Edward Scicluna

Gouverneur, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Klaas Knot

President, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Gouverneur, Oesterreichische Nationalbank

Mário Centeno

Gouverneur, Banco de Portugal

Boštjan Vasle

Gouverneur, Banka Slovenije

Peter Kažimír

Gouverneur, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Gouverneur, Suomen Pankki - Finlands Bank

Alle pagina's in dit deel