Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Missie van het Eurosysteem

Het Eurosysteem, dat bestaat uit de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben, is de monetaire autoriteit van het eurogebied. Wij in het Eurosysteem hebben als hoofddoel het handhaven van prijsstabiliteit in het algemeen belang. Ook in onze hoedanigheid van toonaangevende financiële autoriteit, beogen wij financiële stabiliteit te waarborgen en financiële integratie in Europa te bevorderen.

Bij het nastreven van onze doelstellingen hechten wij het grootste belang aan geloofwaardigheid, vertrouwen, transparantie en verantwoording. Wij streven naar effectieve communicatie met de Europese burger. Wij onderhouden onze betrekkingen met de Europese en nationale autoriteiten volledig conform de Verdragsbepalingen en met passende inachtneming van het onafhankelijkheidsbeginsel.

Zowel strategisch als operationeel werken wij gezamenlijk aan de verwezenlijking van onze gemeenschappelijke doelstellingen, met passende inachtneming van het decentralisatiebeginsel. Wij zijn gecommitteerd aan behoorlijk bestuur en aan het doeltreffend en efficiënt uitvoeren van onze taken, in een geest van samenwerking en teamwerk. Gebruikmakend van onze brede en diepe ervaring en van de uitwisseling van kennis en vaardigheden, streven wij ernaar onze gedeelde identiteit te versterken, met één stem te spreken en synergie-effecten te benutten, binnen een kader van duidelijk gedefinieerde taken en verantwoordelijkheden voor alle leden van het Eurosysteem.

ZIE OOK

Meer over verwante onderwerpen

Europese Centrale Bank

Missie van de ECB

Juridisch kader

Verdrag & statuten

Bankentoezicht

Missie van het SSM

Alle pagina's in dit deel