Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De contantgeldstrategie van het Eurosysteem

We zetten ons in voor contant geld en zorgen ervoor dat betalen met publiek geld altijd mogelijk blijft.

Contant geld vormt een belangrijk onderdeel van de vrijheid die u hebt om uw betaalmethode te kiezen en is essentieel voor de financiële inclusie voor alle groepen in de samenleving. Met onze contantgeldstrategie willen we waarborgen dat contant geld ruim beschikbaar en geaccepteerd blijft als betaal- en oppotmiddel.

Eurobankbiljetten en -munten zijn wettig betaalmiddel in het eurogebied. Contant geld is de enige vorm van publiek geld die rechtstreeks toegankelijk is voor iedereen. Een kernverantwoordelijkheid van de ECB en de nationale centrale banken – ook wel bekend als het Eurosysteem – is om, samen met de banksector, te voorzien in een soepele toevoer van contant geld en het gebruik van contant geld als betaalmiddel door burgers en bedrijven te vergemakkelijken.

We stellen de toekomst van contant geld op verschillende manieren zeker


We bewaken de beschikbaarheid van de chartale euro

We zorgen ervoor dat eurobankbiljetten en -munten op elk moment beschikbaar zijn voor het publiek. De nationale centrale bank verleent kosteloos contantgelddiensten in eigen land en werkt aan een zo kostenefficiënt mogelijke geldomloop. We houden ook rekening met de behoeften van internationale markten; zo'n 30-50% van de eurobankbiljetten is namelijk in omloop buiten het eurogebied. En zelfs als er in de toekomst een digitale euro wordt geïntroduceerd, blijft contant geld hiernaast bestaan.

We zorgen ervoor dat iedereen toegang heeft tot contantgelddiensten

We willen dat mensen en bedrijven bij hun geld kunnen, ongeacht hun voorkeur en betalingsbehoeften. Banken moeten daarvoor toereikende contantgelddiensten leveren, inclusief geldopnames die ofwel kosteloos zijn ofwel waar een redelijke vergoeding voor wordt gerekend. Verder ondersteunen we winkeliers die aanvullende contantgelddiensten leveren, zoals de mogelijkheid om bij het afrekenen tevens geld op te nemen of om kleine bedragen op te nemen of te storten. We ondersteunen banken als de vraag naar bankbiljetten plotseling piekt en zorgen ervoor dat contant geld kan fungeren als uitwijkbetaalmiddel als elektronische betaalsystemen tijdelijk niet beschikbaar zijn.

We zorgen ervoor dat contant geld overal wordt geaccepteerd

De meeste mensen in het eurogebied vinden het belangrijk om met contant geld te kunnen betalen. Dat we ervoor zorgen dat geld overal wordt geaccepteerd, is daarom cruciaal voor het betalingsverkeer en in lijn met de status van contant geld als wettig betaalmiddel. De consument heeft daardoor de vrijheid om te kiezen hoe deze wil betalen. En het betekent dat mensen die niet elektronisch kunnen betalen niet op achterstand worden gezet. Winkeliers, handelaren en overige bedrijven mogen contante betaling niet weigeren, tenzij beide partijen op voorhand akkoord zijn over een alternatieve betaalwijze. In het algemeen moeten overheidsinstanties en dienstverleners ook contant geld accepteren, tenzij de wet iets anders voorschrijft.

We ontwikkelen innovatieve en veilige eurobankbiljetten

Eurobankbiljetten zijn beschermd met de nieuwste en meest geavanceerde technologieën, zodat ze uitstekend bestand zijn tegen vervalsing en de echtheid ervan eenvoudig kan worden gecontroleerd. We waarborgen de echtheid en kwaliteit van de eurobankbiljetten in omloop en leggen strenge normen op voor de manier waarop banken en professionele contantgeldverwerkers ze op echtheid moeten controleren. Verder stimuleert de Europese Commissie via het PERICLES-programma de ontwikkeling van echtheidskenmerken voor een eventuele upgrade van de huidige lichting euromunten in de toekomst. En tot slot, maar zeker niet minder belangrijk, streven we ernaar dat Europeanen zich kunnen vinden in het ontwerp van eurobankbiljetten.

We maken bankbiljetten veilig en duurzaam

We zorgen ervoor dat de productie en het gebruik van bankbiljetten veilig is door onderzoek te doen naar de eventuele implicaties van de productie en circulatie van eurobankbiljetten op de volksgezondheid, en testen dit ook.

Met onder andere het onderzoek naar de ecologische voetafdruk zorgen we dat contant geld zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk blijft. Dergelijk onderzoek helpt ons namelijk om nieuwe manieren te vinden om de milieueffecten van bankbiljetten via nieuwe technologieën en processen verder terug te dringen.

Alle pagina's in dit deel