Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Transparantie

Definitie

Transparantie betekent dat de centrale bank tijdig, en op open en duidelijke wijze, het algemene publiek en de markten alle relevante infomatie geeft met betrekking tot haar strategie, beoordelingen en beleidsbeslissingen, en haar procedures.

Heden ten dage vinden de meeste centrale banken, en zeker ook de ECB, transparantie van cruciaal belang. Dit gaat met name op voor hun monetaire-beleidskader. De ECB geeft hoge prioriteit aan effectieve communicatie met het grote publiek.

Transparantie van het monetaire beleid van de ECB

Transparantie helpt het grote publiek het monetaire beleid van de ECB te begrijpen. Een beter begrip onder het publiek maakt dit beleid geloofwaardiger en effectiever. Transparantie betekent dat de ECB uitlegt hoe zij haar mandaat interpreteert en dat zij duidelijk is over haar beleidsdoelstellingen.

Geloofwaardigheid

De ECB bevordert geloofwaardigheid door duidelijk te zijn over haar mandaat en over hoe zij haar taken uitvoert. Als de ECB wordt gezien als een instelling die haar beleidsmandaat kan en wil bereiken, worden prijsverwachtingen stevig verankerd. Met name regelmatige communicatie omtrent de door een centrale bank gemaakte beoordeling van de economische situatie is nuttig. Daarnaast is het van belang voor centrale banken om open en realistisch te zijn omtrent wat monetair beleid vermag en, minstens even belangrijk, wat het niet vermag.

Zelf-discipline

Een sterke committering aan transparantie vergt van beleidsmakers zelf-discipline. Deze zorgt ervoor dat hun beleidsbeslissingen en toelichtingen daarop consistent zijn en blijven. Het mogelijk maken van openbare controle van monetaire-beleidsacties versterkt de motivatie van de besluitvormende organen om hun mandaat op de best mogelijke manier te vervullen.

Voorspelbaarheid

De ECB maakt zowel haar monetaire-beleidsstrategie als haar reguliere beoordeling van de economische ontwikkelingen publiekelijk bekend. Dit helpt de markten inzicht te verkrijgen in het systematische patroon van de reacties van het monetaire beleid op economische ontwikkelingen en schokken. Het maakt beleidshandelingen beter voorspelbaar voor de markten op de middellange termijn. Op die manier kunnen de markten op efficiënter en accurater wijze hun verwachtingen vormen.

Als economische partijen de beleidsreacties globaal kunnen voorspellen, maakt dit een snelle incorporatie van eventuele (verwachte) veranderingen in het monetaire beleid in de financiële variabelen mogelijk. Dit kan op zijn beurt het proces waardoor het monetaire beleid doorwerkt in de investerings- en consumptiebeslissingen verkorten, eventuele noodzakelijke economische aanpassingen versnellen en mogelijkerwijze de doelmatigheid van het monetaire beleid vergroten.

Alle pagina's in dit deel