Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Caurredzamība

Definīcija

Caurredzamība nozīmē to, ka centrālā banka atklāti, skaidri un laikus sniedz plašākai sabiedrībai un tirgiem visu atbilstošo informāciju par savu stratēģiju, novērtējumiem un politikas lēmumiem, kā arī par procedūrām.

Mūsdienās lielākā daļa centrālo banku, t.sk. ECB, uzskata, ka caurredzamība ir būtiska. Jo īpaši tas attiecas uz to monetārās politikas struktūru. Efektīvu saziņu ar sabiedrību ECB uzskata par sevišķi svarīgu.

ECB monetārās politikas caurredzamība

Caurredzamība palīdz sabiedrībai izprast ECB monetāro politiku. Lielāka sabiedrības izpratne padara politiku uzticamāku un efektīvāku. Caurredzamība nozīmē to, ka ECB izskaidro savu pilnvaru interpretāciju un jau iepriekš sniedz informāciju par savas politikas mērķiem.

Uzticamība

ECB veicina uzticamību, skaidri norādot savas pilnvaras un to, kā tā veic savus uzdevumus. Ja ECB tiek uztverta kā tāda, kas spēj un vēlas īstenot savas politikas pilnvaras, cenu attīstības tendences ir labi pamatotas. Īpaši lietderīgi ir regulāri paziņojumi par centrālās bankas veikto ekonomiskā stāvokļa novērtējumu. Tas arī palīdz centrālajai bankai patiesi un atklāti runāt par to, ko var panākt un, vēl svarīgāk, ko nevar panākt ar monetāro politiku.

Pašdisciplīna

Stingrs caurredzamības princips liek politikas veidotājiem ievērot pašdisciplīnu. Tādējādi ir nodrošināta viņu politikas lēmumu un skaidrojumu konsekvence. Veicinot monetārās politikas darbību rūpīgu sabiedrisko uzraudzību, lēmējinstances tiek arvien spēcīgāk stimulētas pēc iespējas labāk pildīt savus uzdevumus.

Prognozējamība

ECB publiski paziņo savas monetārās politikas stratēģiju un sniedz regulāru ekonomiskās attīstības novērtējumu. Tas palīdz tirgiem saprast, kā monetārā politika reaģē uz ekonomiskajām norisēm un satricinājumiem. Tas ļauj tirgiem labāk paredzēt politikas pasākumus vidējā termiņā. Tādējādi daudz efektīvāk un precīzāk iespējams izstrādāt tirgus prognozes.

Ja tirgus dalībnieki visumā var paredzēt politikas reakciju, mainīgajos finanšu lielumos var ātri īstenot monetārās politikas pārmaiņas. Tas savukārt var saīsināt procesu, ar kuru monetārā politika ietekmē lēmumu pieņemšanu par ieguldījumiem un patēriņu. Tas var paātrināt visas nepieciešamās ekonomiskās korekcijas un, iespējams, pastiprināt monetārās politikas efektivitāti.

Visas šīs sadaļas lapas