Pievienošanās euro zonai

Visām ES dalībvalstīm, izņemot Dāniju un Lielbritāniju, jāievieš euro kā sava valūta un jāpievienojas euro zonai. Lai ieviestu euro, valstīm jāizpilda konverģences kritēriji.


Euro ieviešana Lietuvā

The euro - Our Money

2015. gada 1. janvārī Lietuva kļuva par 19. euro zonas dalībvalsti. Neatsaucami fiksētais pārejas kurss no lita uz euro ir 1 EUR = 3.45280 LTL.


Euro zonas karte