Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Slovākija (no 2009. gada 1. janvāra)

Skaidrās naudas maiņas posmi

Eiropas Savienības Padome 2008. gada 8. jūlijā apstiprina Slovākijas pieteikumu 2009. gada 1. janvārī pievienoties euro zonai.

2009. gada 1. janvārī euro kļūst par likumīgu maksāšanas līdzekli Slovākijā. Tas aizstāj Slovākijas kronu pēc neatsaucami fiksēta kursa attiecībā pret euro (1 EUR = 30.1260 SKK).

Euro skaidrās naudas priekšpiegāde profesionālām trešām personām pirms 2009. gada 1. janvāra palīdz nodrošināt raitu skaidrās naudas ieviešanu, atvieglo loģistikas slogu un mazina divu valūtu paralēlās apgrozības perioda izmaksas. Monētu priekšpiegāde bankām sākas 2008. gada septembrī, bet banknošu priekšpiegāde – vienu mēnesi vēlāk. Daļu šīs skaidrās naudas tālāk piegādā mazumtirgotājiem un citiem uzņēmumiem (priekšpiegādes otrā fāze). Euro banknošu un monētu priekšpiegādi regulē Pamatnostādne ECB/2006/9, kurā grozījumi veikti ar Pamatnostādni ECB/2008/4. Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs sagatavojis neoficiālu konsolidēto versiju.

Ar 2009. gada 17. janvāri skaidrās naudas maksājumiem Slovākijā var izmantot tikai euro banknotes un monētas, bet bankas turpina pēc fiksēta konversijas kursa mainīt Slovākijas kronas banknotes līdz 2009. gada beigām un Slovākijas kronas monētas līdz 2009. gada jūnija beigām. Ar 2009. gada 20. janvāri bankas var noteikt maksu par apmaiņu, ja klienta darījuma summa pārsniedza 100 banknošu un 100 monētu. Národná banka Slovenska neierobežotu laiku veic Slovākijas kronas banknošu apmaiņu, bet monētu apmaiņu – līdz 2013. gada beigām.

Banknotes, kuras iespējams apmainīt
Īsumā par svarīgākajiem skaidrās naudas maiņas datumiem
11.2008.

Monētu priekšpiegāde uzņēmumiem

11.2008.

Banknošu priekšpiegāde uzņēmumiem

01.01.2009.

Kontu konvertēšana un euro banknošu un monētu ieviešana

16.01.2009.

Pēdējā diena, kad Slovākijas kronas banknotes un monētas būs likumīgs maksāšanas līdzeklis

Līdz 31.12.2009.

Slovākijas kronas banknošu bezmaksas maiņa bankās

Līdz 30.06.2009.

Slovākijas kronas monētu bezmaksas maiņa bankās

31.12.2013.

Slovākijas kronas monētu maiņas termiņš Národná banka Slovenska

Neierobežots

Slovākijas kronas banknošu maiņas termiņš Národná banka Slovenska

Visas šīs sadaļas lapas