Menu

Slovākija (no 2009. gada 1. janvāra)

Skaidrās naudas maiņas posmi

Národná banka Slovenska

Eiropas Savienības Padome 2008. gada 8. jūlijā apstiprināja Slovākijas pieteikumu 2009. gada 1. janvārī pievienoties euro zonai.

2009. gada 1. janvārī euro kļuva par likumīgu maksāšanas līdzekli Slovākijā. Tas aizstāja Slovākijas kronu pēc neatsaucami fiksēta kursa attiecībā pret euro (1 EUR = 30.1260 SKK).

Euro skaidrās naudas priekšpiegāde (frontloading) profesionālām trešām personām pirms 2009. gada 1. janvāra palīdzēja nodrošināt raitu skaidrās naudas ieviešanu, atviegloja loģistikas slogu un mazināja divu valūtu paralēlās apgrozības perioda izmaksas. Monētu priekšpiegāde bankām sākās 2008. gada septembrī, bet banknošu priekšpiegāde – vienu mēnesi vēlāk. Daļu šīs skaidrās naudas tālāk piegādāja mazumtirgotājiem un citiem uzņēmumiem (priekšpiegādes otrā fāze (sub-frontloading)). Euro banknošu un monētu priekšpiegādi regulē Pamatnostādne ECB/2006/9 (ar grozījumiem, kurus ieviesa Pamatnostādne ECB/2008/4). Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs sagatavojis Pamatnostādnes neoficiālu konsolidēto redakciju.

Ar 2009. gada 17. janvāri skaidrās naudas maksājumiem Slovākijā var izmantot tikai euro banknotes un monētas, bet bankas turpinās pēc fiksēta konversijas kursa mainīt Slovākijas kronas banknotes līdz 2009. gada beigām un Slovākijas kronas monētas līdz 2009. gada jūnija beigām. Ar 2009. gada 20. janvāri bankas var noteikt maksu par apmaiņu, ja klienta darījuma summa pārsniedz 100 banknošu un 100 monētu. Národná banka Slovenska neierobežotu laiku veiks Slovākijas kronas banknošu un līdz 2013. gada beigām – monētu apmaiņu.

Īsumā par svarīgākajiem skaidrās naudas maiņas datumiem

2008. gada novembris
Monētu priekšpiegāde uzņēmumiem
2008. gada novembris
Banknošu priekšpiegāde uzņēmumiem
2009. gada 1. janvāris
Kontu konvertēšana un euro banknošu un monētu ieviešana
2009. gada 16. janvāris
Pēdējā diena, kad Slovākijas kronas banknotes un monētas būs likumīgs maksāšanas līdzeklis
līdz 2009. gada 31. decembrim
Slovākijas kronas banknošu bezmaksas maiņa bankās
līdz 2009. gada 30. jūnijam
Slovākijas kronas monētu bezmaksas maiņa bankās
2013. gada 31. decembris
Slovākijas kronas monētu maiņas termiņš Národná banka Slovenska
neierobežots
Slovākijas kronas banknošu maiņas termiņš Národná banka Slovenska