Menu

Kipra (no 2008. gada 1. janvāra)

Skaidrās naudas maiņas posmi

Euro plakātiem rotātā <em>Central Bank of Cyprus</em>

Eiropas Savienības Padome 2007. gada 10. jūlijā apstiprināja Kipras pieteikumu 2008. gada 1. janvārī pievienoties euro zonai.

2008. gada 1. janvārī euro (EUR) kļuva par likumīgu maksāšanas līdzekli Kiprā un aizstāja Kipras mārciņu (CYP) pēc neatsaucami fiksēta kursa attiecībā pret euro (1 EUR = 0.585274 CYP). Ātra euro skaidrās naudas priekšpiegāde pirms 2008. gada 1. janvāra palīdzēja nodrošināt raitu skaidrās naudas ieviešanu, atvieglot loģistikas slogu un mazināt divu valūtu paralēlās apgrozības perioda izmaksas. Euro banknošu priekšpiegāde bankām sākās 2007. gada 19. novembrī, bet monētu priekšpiegāde sākās jau gandrīz mēnesi iepriekš 2007. gada 22. oktobrī. Daļu no šīs skaidrās naudas tālāk piegādāja mazumtirgotājiem un citiem uzņēmumiem (sub-frontloading). Turklāt, sākot ar 2007. gada 3. decembri, Central Bank of Cyprus, bankas un kooperatīvās kredītsabiedrības sāka pārdot euro monētu paraugu komplektus privātpersonām. (Euro banknošu un monētu priekšpiegādi regulē ECB Pamatnostādne ECB/2006/9.)

Euro skaidrās naudas ieviešana noritēja raiti un ātri.

Ar 2008. gada 1. februāri skaidrās naudas maksājumiem Kiprā var izmantot tikai euro banknotes un monētas, bet bankās un kooperatīvajās kredītsabiedrībās līdz 2008. gada 30. jūnijam bez maksas mainīs Kipras mārciņas banknotes un monētas saskaņā ar fiksēto konversijas kursu. Par maiņu būs jāmaksā, ja klienta darījuma summa pārsniegs 1 000 Kipras mārciņu (banknotēm) un 50 Kipras mārciņu (monētām). Pēc tam Central Bank of Cyprus vēl 10 gadus būs iespējams apmainīt Kipras mārciņas banknotes un divus gadus – monētas.

Kipras mārciņas banknotes, ko iespējams mainīt

Īsumā par svarīgākajiem skaidrās naudas maiņas datumiem

2007. gada 22. oktobris
Monētu priekšpiegāde uzņēmumiem
2007. gada 19. novembris
Banknošu priekšpiegāde uzņēmumiem
2007. gada 3. decembris
Euro monētu paraugu komplektu pārdošana privātpersonām
2008. gada 1. janvāris
Kontu konvertēšana un euro banknošu un monētu ieviešana
2008. gada 31. janvāris
Pēdējā diena, kad Kipras mārciņas banknotes un monētas būs likumīgs maksāšanas līdzeklis
līdz 2008. gada 30. jūnijam
Kipras mārciņas banknošu un monētu bezmaksas maiņa bankās un kooperatīvajās kredītsabiedrībās
2009. gada 31. decembris
Kipras mārciņas monētu maiņas termiņš Central Bank of Cyprus
2017. gada 31. decembris
Kipras mārciņas banknošu maiņas termiņš Central Bank of Cyprus