Menu

Latvija

Latvijas lata banknošu apmaiņa pret euro iespējama neierobežotu laiku.

1 EUR = 0.702804 LVL (Latvijas lati)

5 latu banknote aversā 5 latu banknote reversā

5 latu banknote
Nominālvērtība: 5 LVL
Aversā: ozols un stilizēta ozola lapa
Reversā: kokā griezta saulītes ornamenta attēls

10 latu banknote aversā 10 latu banknote reversā

10 latu banknote
Nominālvērtība: 10 LVL
Aversā: Daugavas ainava un stilizēta ozola lapa
Reversā: bronzā veidotas stopa šķēršu saktas attēls

20 latu banknote aversā 20 latu banknote reversā

20 latu banknote
Nominālvērtība: 20 LVL
Aversā: senas latviešu sētas daļa un stilizēta ozola lapa
Reversā: dreļļu auduma rakstu motīvs

50 latu banknote aversā 50 latu banknote reversā

50 latu banknote
Nominālvērtība: 50 LVL
Aversā: sens buru kuģis sānskatā un stilizēta ozola lapa
Reversā: uz viduslaiku Rīgas pilsētas plāna fona vēsturiskais Rīgas mazais ģerbonis (divas sakrustotas atslēgas ar krustu virs tām)

100 latu banknote aversā 100 latu banknote reversā

100 latu banknote
Nominālvērtība: 100 LVL
Aversā: Krišjāņa Barona portrets un stilizēta ozola lapa
Reversā: Lielvārdes jostas rakstu salikums

500 latu banknote aversā 500 latu banknote reversā

500 latu banknote
Nominālvērtība: 500 LVL
Aversā: latviešu tautumeitas portreta cilnis profilā un stilizēta ozola lapa
Reversā: bronzas vainadziņa rakstu salikums

5 latu banknote aversā 5 latu banknote reversā

5 latu banknote (1992)
Nominālvērtība: 5 LVL
Aversā: ozols un stilizēta ozola lapa
Reversā: kokā griezta saulītes ornamenta attēls

5 latu banknote aversā 5 latu banknote reversā

5 latu banknote (1996)
Nominālvērtība: 5 LVL
Aversā: ozols un stilizēta ozola lapa
Reversā: kokā griezta saulītes ornamenta attēls

5 latu banknote aversā 5 latu banknote reversā

5 latu banknote (2001)
Nominālvērtība: 5 LVL
Aversā: ozols un stilizēta ozola lapa
Reversā: kokā griezta saulītes ornamenta attēls

5 latu banknote aversā 5 latu banknote reversā

5 latu banknote (2006)
Nominālvērtība: 5 LVL
Aversā: ozols un stilizēta ozola lapa
Reversā: kokā griezta saulītes ornamenta attēls

5 latu banknote aversā 5 latu banknote reversā

5 latu banknote (2007)
Nominālvērtība: 5 LVL
Aversā: ozols un stilizēta ozola lapa
Reversā: kokā griezta saulītes ornamenta attēls

10 latu banknote aversā 10 latu banknote reversā

10 latu banknote (1992)
Nominālvērtība: 10 LVL
Aversā: Daugavas ainava un stilizēta ozola lapa
Reversā: bronzā veidotas stopa šķēršu saktas attēls

10 latu banknote aversā 10 latu banknote reversā

10 latu banknote (2000)
Nominālvērtība: 10 LVL
Aversā: Daugavas ainava un stilizēta ozola lapa
Reversā: bronzā veidotas stopa šķēršu saktas attēls

20 latu banknote aversā 20 latu banknote reversā

20 latu banknote (1992)
Nominālvērtība: 20 LVL
Aversā: senas latviešu sētas daļa un stilizēta ozola lapa
Reversā: dreļļu auduma rakstu motīvs

20 latu banknote aversā 20 latu banknote reversā

20 latu banknote (2004)
Nominālvērtība: 20 LVL
Aversā: senas latviešu sētas daļa un stilizēta ozola lapa
Reversā: dreļļu auduma rakstu motīvs

20 latu banknote aversā 20 latu banknote reversā

20 latu banknote (2007)
Nominālvērtība: 20 LVL
Aversā: senas latviešu sētas daļa un stilizēta ozola lapa
Reversā: dreļļu auduma rakstu motīvs

100 latu banknote aversā 100 latu banknote reversā

100 latu banknote (1992)
Nominālvērtība: 100 LVL
Aversā: Krišjāņa Barona portrets un stilizēta ozola lapa
Reversā: Lielvārdes jostas rakstu salikums

500 latu banknote aversā 500 latu banknote reversā

500 latu banknote (1992)
Nominālvērtība: 500 LVL
Aversā: latviešu tautumeitas portreta cilnis profilā un stilizēta ozola lapa
Reversā: bronzas vainadziņa rakstu salikums