Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Makroekonomiskās iespēju aplēses

Makroekonomiskās iespēju aplēses sagatavo, lai plašā mērogā prognozētu un izprastu tautsaimniecības stāvokli nākotnē. Tās ietver ar ekonomisko izaugsmi, inflāciju, atalgojumu, bezdarbu un tirdzniecību saistītu informāciju.

Eurosistēmas un ECB speciālisti sagatavo makroekonomiskās iespēju aplēses, kas aptver eurozonas un plašākas pasaules tautsaimniecības perspektīvu. Šīs aplēses izmanto ECB Padomes vērtējumam par tautsaimniecības attīstību un cenu stabilitātes riskiem.

Tās publicē četras reizes gadā (martā, jūnijā, septembrī un decembrī).

2024. gada marts
Īss pārskats

Inflācijas perspektīva

Turpmākajos gados inflācijai būtu jāsamazinās, taču lēnākā tempā, nekā tas notika 2023. gadā. Izzūdošā izmaksu spiediena un ECB monetārās politikas ietekmes rezultātā kopējai inflācijai vajadzētu sarukt no 5.4 % 2023. gadā līdz 2.3 % 2024. gadā un līdz 2.0 % 2025. gadā, 2026. gadā sasniedzot 1.9 %.

Vairāk
Iekšzemes kopprodukta perspektīva

Īstermiņā saglabāsies vāja tautsaimniecības izaugsme. To noteiks stingrie finansēšanas nosacījumi un vājā konfidence. Sarūkot inflācijai, atveseļojoties mājsaimniecību ienākumiem un nostiprinoties ārējam pieprasījumam, reālajam IKP 2024. gadā būtu jāpalielinās par 0.6 %, 2025. gadā – par 1.5 % un 2026. gadā – par 1.6%.

Vairāk

Viss pārskats

Lasiet visu pārskatu, kurā sniegts detalizēts novērtējums par eurozonas tautsaimniecības perspektīvu.

Lasīt pārskatu

Jaunākās un iepriekšējās iespēju aplēses

Salīdziniet mūsu agrākās inflācijas un tautsaimniecības izaugsmes iespēju aplēses. Iepriekšējās eurozonas un eurozonas valstu iespēju aplēses pieejamas lejupielādei.

Visas makroekonomiskās iespēju aplēses

Visas šīs sadaļas lapas