Menu

Malta (no 2008. gada 1. janvāra)

Skaidrās naudas maiņas posmi

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Eiropas Savienības Padome 2007. gada 10. jūlijā apstiprināja Maltas pieteikumu 2008. gada 1. janvārī pievienoties euro zonai.

2008. gada 1. janvārī euro (EUR) kļuva par likumīgu maksāšanas līdzekli Maltā un aizstāja Maltas liru (MTL) pēc neatsaucami fiksēta kursa attiecībā pret euro (1 EUR = 0.429300 MTL). Ātra euro skaidrās naudas priekšpiegāde pirms 2008. gada 1. janvāra palīdzēja nodrošināt raitu skaidrās naudas ieviešanu, atvieglot loģistikas slogu un mazināt divu valūtu paralēlās apgrozības perioda izmaksas. Euro banknošu priekšpiegāde bankām sākās 2007. gada pirmajā nedēļā, bet monētu priekšpiegāde sākās vairāk nekā mēnesi agrāk – 2007. gada septembra beigās. Daļu no šīs skaidrās naudas tālāk piegādāja mazumtirgotājiem un citiem uzņēmumiem (sub-frontloading). Turklāt, sākot ar 2007. gada 1. decembri, kredītiestādes un citi pilnvaroti izplatītāji sāka pārdot euro monētu paraugu komplektus mazumtirgotājiem un citiem uzņēmumiem un, sākot ar 2007. gada 10. decembri, euro monētu paraugu minikomplektus privātpersonām. (Euro banknošu un monētu priekšpiegādi regulē ECB Pamatnostādne ECB/2006/9.)

Euro skaidrās naudas ieviešana noritēja raiti un ātri.

Ar 2008. gada 1. februāri skaidrās naudas maksājumiem Maltā var izmantot tikai euro banknotes un monētas, bet kredītiestādēs līdz 2008. gada 31. martam bez maksas mainīs Maltas liras saskaņā ar fiksēto konversijas kursu. Banku klientiem šis pakalpojums tiks sniegts bez maksas. Personām, kas nav banku klienti, maksimālā maiņas summa vienam cilvēkam būs 250 Maltas liras. Central Bank of Malta Maltas liras banknotes būs iespējams apmainīt vēl 10 gadus un monētas vēl divus gadus pēc tam, kad Maltas lira vairs nebūs likumīgs maksāšanas līdzeklis.

Maltas liras banknotes, ko iespējams mainīt

Īsumā par svarīgākajiem skaidrās naudas maiņas datumiem

2007. gada 1. decembris
Priekšpiegāde uzņēmumiem
2007. gada 1. decembris
Euro monētu paraugu komplektu pārdošana uzņēmumiem
2007. gada 10. decembris
Euro monētu paraugu minikomplektu pārdošana privātpersonām
2008. gada 1. janvāris
Kontu konvertēšana un euro banknošu un monētu ieviešana
2008. gada 31. janvāris
Pēdējā diena, kad Maltas liras banknotes un monētas būs likumīgs maksāšanas līdzeklis
līdz 2008. gada 31. martam
Maltas liras banknošu un monētu bezmaksas maiņa kredītiestādēs
2010. gada 1. februāris
Maltas liras monētu maiņas termiņš Central Bank of Malta
2018. gada 31. janvāris
Maltas liras banknošu maiņas termiņš Central Bank of Malta