Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Pārskats par monetāro politiku un tirgiem

Cenu stabilitāte ir monetārās politikas labākais ieguldījums tautsaimniecības izaugsmē.

Mūsu galvenais mērķis ECB ir nodrošināt cenu stabilitāti. Mēs kalpojam eurozonas iedzīvotājiem, darot darbu, kas vērsts uz euro vērtības saglabāšanu. Šajā sadaļā varat uzzināt par mūsu politikas stratēģiju, instrumentiem, ko izmantojam, un to ietekmi uz jūsu ikdienas dzīvi. 

Mēs sekojam arī finanšu tirgu darbībai. Tā mēs iegūstam informāciju, kas nepieciešama, lai veiktu mūsu galveno uzdevumu – nodrošināt cenu stabilitāti –, tādējādi veicinot tautsaimniecības izaugsmi.

Monetārās politikas lēmumi

Reizi sešās nedēļās mēs pieņemam monetārās politikas lēmumus, nosakot, kas darāms, lai inflācija saglabātos 2 % līmenī. Tūlīt pēc lēmumu pieņemšanas prezidente un viceprezidents tos detalizēti izskaidro preses konferencē.

Monetārās politikas lēmumi un cita informācija

Monetārās politikas paziņojums

Monetārās politikas lēmumus pieņemam reizi sešās nedēļās, nosakot pasākumus, kas jāveic, lai kontrolētu inflāciju. Mūsu vizuālajā paziņojumā šie lēmumi īsumā izskaidroti viegli saprotamā valodā.

Īsumā par mūsu monetārās politikas paziņojumu

Instrumenti un politikas pasākumi

Mūsu monetārā politika ietekmē to, cik daudz jums izmaksās aizņēmums un kādus procentu maksājumus saņemsiet par saviem iekrājumiem, tādējādi gādājot par cenu stabilitātes nodrošināšanu. Uzziniet, kā darbojas mūsu instrumenti un pasākumi.

Vairāk par mūsu instrumentiem

Monetārās politikas operācijas

Papildus procentu likmju noteikšanai veicam arī atklātā tirgus operācijas. Uzziniet jaunāko informāciju par šīm operācijām.

Uzziniet vairāk

Nodrošinājums

Kad bankas aizņemas no mums, tām kā garantija jāsniedz atbilstošs nodrošinājums. Vēlaties uzzināt, kādu nodrošinājumu mēs pieņemam? Meklējat statistikas datus par saņemto nodrošinājumu?

Sīkāka informācija par nodrošinājumu
Covid-19
Mūsu pasākumi, reaģējot uz pandēmiju

Caurredzamība

Uzziniet vairāk par apsvērumiem, uz kuriem balstās mūsu monetārās politikas lēmumi, kā arī par sadarbību visā Eiropā

Monetārās politikas sanāksmju pārskati

Mēs publicējam pārskatus par Padomes sanāksmēm, kurās tiek pieņemti monetārās politikas lēmumi. Tajos sniegts kopsavilkums par notikušajām diskusijām.

Monetārās politikas sanāksmju pārskati
Tautsaimniecības Biļetens

"Tautsaimniecības Biļetens" sniedz papildu ieskatu tautsaimniecības, finanšu un monetārajās norisēs, kas ir mūsu monetārās politikas lēmumu pamatā.

Lasiet vairāk
Tirgus kontaktgrupas

Esam izveidojuši vairākas tirgus kontaktgrupas, lai garantētu mūsu politikas raitu un efektīvu īstenošanu. Turklāt ar šo grupu starpniecību varam apzināt plašu tirgus dalībnieku spektru un rūpīgāk sekot pasaules finanšu tirgu norisēm.

Tirgus kontaktgrupas
Sabiedriskās apspriešanas

Mēs regulāri aicinām komentēt lēmumus un iniciatīvas, kas ietekmē finanšu tirgus. Šāda tieša iesaiste dod mums iespēju izmantot iesaistīto un ieinteresēto pušu skatījumu.

Sk. notiekošās un iepriekšējās apspriešanas
Pārāk sarežģīti? Sk. sadaļu "Noderīga informācija"
Uzziniet vairāk
Kas ir monetārā politika?

Visas šīs sadaļas lapas