Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
Aktuālāko informāciju sk. šīs interneta vietnes sadaļas angļu valodas versijā.

Piekļuve dokumentiem

Piekļuve dokumentiem ir ECB caurredzamības politikas vitāli svarīga sastāvdaļa. Mūsu mērķis ir darboties pēc iespējas atklāti attiecībā pret Eiropas iedzīvotājiem, vienlaikus aizsargājot ar ECB uzdevumu izpildi saistītu specifisku jautājumu konfidencialitāti. Lai gūtu pārskatu par ECB dokumentiem un to uzglabāšanas ilgumu, sk. ECB Filing and Retention Plan.

Piekļuvi ECB dokumentiem regulē 2004. gada 4. marta Lēmums ECB/2004/3 (ar grozījumiem)

Atbilstoši ECB saistībām nodrošināt atklātību un caurredzamību un lai atvieglotu un veicinātu pētniecības darbu, esam izveidojuši dokumentu publisko reģistru.

Dokumentu publiskais reģistrs

Vēsturiskie dokumenti, kas vecāki par 30 gadiem, publiski pieejami saskaņā ar ES Padomes 1983. gada 1. februāra Regulu Nr. 354/83 (ar grozījumiem).

Publiskotie vēsturiskie dokumenti un informācija par ECB arhīvu pieejama sadaļā "Arhīvs".

Arhīvs

Ja nav nodrošināta tieša piekļuve publiskajā reģistrā vai arhīvā, iedzīvotāji var rakstiski iesniegt pieteikumu saistībā ar piekļuvi dokumentam, rakstot vēstuli vai e-pastu kādā no oficiālajām Eiropas Savienības valodām uz tālāk norādīto adresi.

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

accesstodocuments@ecb.europa.eu

Pieteikumus attiecībā uz piekļuvi dokumentiem izskata ātri. ECB apstiprina, ka ir saņēmusi pieprasījumu, un 20 darbadienu laikā no dienas, kad tas reģistrēts, vai nu piešķir piekļuvi dokumentiem, vai arī atsaka piekļuvi un sniedz šāda lēmuma pamatojumu.

Ja pieprasījums attiecas uz ļoti lielu skaitu dokumentu vai ir citādi sarežģīts, pieteikuma apstrādes termiņu var pagarināt vēl par 20 darbadienām.

Saņemot pilnīgu vai daļēju atteikumu, pieteikuma iesniedzējs 20 darbadienu laikā pēc ECB atbildes saņemšanas var iesniegt atkārtotu pieteikumu ar lūgumu ECB Valdei pārskatīt ECB nostāju.

Ja Valde atsaka piekļuvi, pieteikuma iesniedzējs var ierosināt tiesvedību ES Vispārējā tiesā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) noteikumiem vai iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam attiecīgi saskaņā ar LESD 263. un 228. pantu.

Annual figures on public access requests

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Visas šīs sadaļas lapas