Menu

Arhīvs

ECB institucionālā atmiņa tiek glabāta ECB arhīvā. Jebkādā formā dokumentētās vēsturiskās vērtības tiek izvēlētas, aizsargātas un saglabātas, lai pildītu iekšējus un ārējus informācijas pieprasījumus un veicinātu ECB caurredzamību. ECB arhīvā tiek glabāti arī audiovizuālie materiāli un artefakti.

ECB arhīvā tiek glabāti ar šādām institūcijām saistītie dokumenti: 

Informāciju par ECB arhīva krājumiem un piekļuvi publiskotajiem dokumentiem sk. katrā no minētajām sadaļām.