Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Praktiska informācija

Ja apmeklējat mūs klātienē

 • Pirms apmeklējuma lūdzam iepazīties ar mūsu iekšējiem noteikumiem (EN, DE). Sk. vizuālu pārskatu par svarīgākajiem noteikumiem (angļu valodā).
 • Līdzi jāņem derīgs personu apliecinošs dokuments. Tas būs jāuzrāda pie ieejas ECB teritorijā. Lūdzam ņemt vērā, ka par atbilstošu tiek atzīta tikai valsts izsniegta personas apliecība vai pase. ECB telpās nevar iekļūt, uzrādot vadītāja apliecību, studenta apliecību, darba vietas caurlaidi vai uzturēšanās atļauju.
 • Ieteicams ieplānot pietiekami daudz laika obligātajai drošības pārbaudei, kas jāveic katram apmeklētājam. Maksimālā noslogojuma laikā, piemēram, rītos, kad ir liels apmeklētāju skaits, gaidīšanas laiks var būt ilgāks.
 • Lūdzam ņemt vērā, ka ECB telpās aizliegts ienest ieročus, citus bīstamus priekšmetus un kaitīgas vielas.
 • Neņemiet līdzi lielas bagāžas vienības, lai novērstu aizkavēšanos pārbaudes laikā.
 • Atgādinām, ka saskaņā ar ECB Ētikas principiem ECB darbinieki nedrīkst pieņemt dāvanas, tāpēc lūdzam apmeklētājus atturēties no dāvanu pasniegšanas.
 • Lūdzam pārliecināties, ka personīgās mantas vai bagāža netiek atstāta bez uzraudzības. Īslaicīgai bagāžas uzglabāšanai apmeklējuma laikā pieejami slēdzami skapīši.
 • Lūdzam ievērot visas drošības darbinieku norādes.

Ja apmeklējat mūs virtuāli

Piedaloties ECB apmeklētāju centra virtuālajos pasākumos, dalībnieki piekrīt ievērot šādus noteikumus un nosacījumus.

 • Ņemiet vērā, ka visi virtuālā pasākuma laikā izteiktie viedokļi ir neoficiāli.
 • Video vai audio ierakstus un audio teksta pierakstus veikt nav atļauts. Izturieties ar cieņu pret pārējiem dalībniekiem.
 • Nenovirzieties no apspriežamās tēmas un izskaidrojiet savu viedokli.
 • Nenokavējiet pasākuma sākumu un palieciet līdz beigām.
 • Ja ECB pārstāvis jebkurā brīdī konstatē, ka dalībnieks pārkāpis kādu no šiem noteikumiem, tam ir tiesības izslēgt šo dalībnieku no virtuālā pasākuma.

Kas jādara ECB drošības pārbaudes laikā?

Automašīnu stāvvieta

Mēs stingri iesakām apmeklētājiem pēc iespējas izmantot sabiedrisko transportu, jo autostāvvietu skaits bankas apkaimē ir ierobežots. Lielām apmeklētāju grupām blakus galvenajai ieejai pieejamas dažas autobusu stāvvietas. Ja vēlaties rezervēt kādu no šīm stāvvietām, lūdzam to darīt zināmu, piesakot apmeklējumu. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka nevaram garantēt jūsu lūguma izpildi. Vēlamies arī norādīt, ka apmeklētājiem nav iespējams atstāt automašīnu ECB automašīnu stāvvietā.

Ārkārtas gadījumi un evakuācija

 • Ārkārtas gadījumā lūdzam zvanīt uz numuru 111, izmantojot jebkuru ECB tālruni, vai arī sazināties ar ECB drošības dienestu.
 • Ja apmeklējumā laikā atskan publisks paziņojums, ieklausieties tajā un sekojiet drošības darbinieku norādēm.
 • Ja tiek dotas attiecīgas norādes, atstājiet ēku. Neceliet paniku, neskrieniet un neatgriezieties telpās.
 • Sekojiet norādēm uz evakuācijas ceļiem (zaļi izgaismoti attēli), kas izvietotas pie griestiem visos gaiteņos.
 • Neizmantojiet liftus.
 • Dodieties uz norādīto pulcēšanās vietu. Neatgriezieties ēkā, iekams netiek dota attiecīga norāde.

Videonovērošanas politika

Sīkāka informācija par videonovērošanas kameru izmantošanu ECB telpās pieejama dokumentā par videonovērošanas politiku.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Informācija apmeklētājiem

Iepazīstieties ar mūsu ēku

Visas šīs sadaļas lapas