Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Praktiline teave

Kohapealsed külastused

 • Enne külastust palume tutvuda EKP kodukorraga (EN, DE). Visuaalne ülevaade annab kokkuvõtte kõige olulisematest nõuetest.
 • EKP külastajad peavad sisenemisel esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi. EKP hoonetesse sissepääsuks tuleb esitada kehtiv ID-kaart või pass; juhiluba, üliõpilaspiletit ning töö- või elukohatõendit ei aktsepteerita.
 • Palume varuda piisavalt aega turvakontrolli läbimiseks. Suure külastajate arvu korral (nt hommikused ekskursiooniajad) võib ooteaeg olla pikem.
 • Kaasa ei ole lubatud võtta relvi, muid ohtlikke esemeid ega kahjulikke aineid.
 • Palume külastajatel kaasa võtta vaid hädatarvilikud asjad, et vältida tarbetuid viivitusi turvakontrollis.
 • Palume arvesse võtta, et EKP eetikaraamistiku kohaselt ei ole EKP töötajatel lubatud vastu võtta kingitusi.
 • Ärge jätke isiklikke asju järelevalveta. Pagasi ajutiseks hoiustamiseks külastuse ajal on olemas ka lukustatavad kapid.
 • Palume täita kõiki turvatöötajate korraldusi.

Virtuaalkülastused

EKP külastuskeskuse virtuaalsetes tegevustes osalejad nõustuvad täitma järgmisi eeskirju ja tingimusi:

 • Palume silmas pidada, et kõik virtuaalsete tegevuste käigus avaldatud arvamused on mitteametlikud.
 • Video- või audiosalvestiste tegemine ning sõnavõttude transkribeerimine ei ole lubatud. Olge lugupidav kõigi osalejate suhtes.
 • Ärge kalduge teemast kõrvale ja selgitage oma seisukohti.
 • Olge õigel ajal kohal ja ärge lahkuge enne ürituse lõppu.
 • Kui osaleja on EKP esindaja hinnangul neid reegleid rikkunud, on tal õigus osaleja virtuaalsest tegevusest kõrvale jätta.

Mida on vaja teha EKP turvakontrolli läbimisel?

Parkimine

Võimaluse korral palume külastajatel kasutada ühistransporti, kuna parkimisvõimalused EKP peamaja lähiümbruses on piiratud. Suuremate gruppide jaoks on peasissekäigu kõrval mõned parkimiskohad bussidele. Parkimiskoha broneerimise soovist palume teada anda külastusaja broneerimisel. Palume siiski arvestada, et kõiki taotlusi ei ole alati võimalik rahuldada. Isiklikku sõidukit ei ole lubatud EKP parklasse parkida.

Hädaolukorrad ja evakueerimine

 • Hädaolukorras valige EKP sisetelefonilt number 111 või pöörduge EKP turvaosakonna poole.
 • Avalike teadaannete korral palume täpselt järgida turvatöötajate korraldusi.
 • Evakuatsiooni korral tuleb hoonest väljuda, säilitades rahu.
 • Palume järgida rohelisi helenduvaid evakuatsioonimärke, mis on paigutatud kõigi koridoride lakke.
 • Liftide kasutamine hädaolukorras on keelatud.
 • Liikuge kogunemispunkti poole ja ärge sisenege uuesti hoonesse, kui selleks pole antud korraldust.

Videovalve

Ülevaade videovalvesüsteemide kasutamisest EKP hoonetes on kättesaadav ingliskeelses dokumendis video surveillance policy.

VAATA LISAKS

Seonduv teave

Kõik selle jaotise teemad