Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Mitmepoolsete organisatsioonide eetikavõrgustik

Mitmepoolsete organisatsioonide eetikavõrgustik (ENMO) loodi 2010. aastal ning see koondab ligikaudu 50 mitmepoolse valitsustevahelise institutsiooni kõrgetasemelisi spetsialiste, kes vastutavad oma organisatsioonis eetikanõuete täitmise eest.

Missioon

Eetikavõrgustik toimib oma liikmete jaoks foorumina teabe ja kogemuste vahetamiseks, et laiendada teadmistebaasi, suurendada ametialast suutlikkust ning edendada eetikapõhimõtetega seotud tegevusstandardite järgimist ja asjaomaste põhikohustuste täitmist liikmesorganisatsioonides.

Liikmed

ENMO ühendab erinevaid institutsioone ja on avatud mitmepoolsetele valitsustevahelistele organisatsioonidele (sealhulgas (kuid mitte üksnes) ÜRO liikmesorganisatsioonid ja seotud organisatsioonid, aga ka rahvusvahelised ja piirkondlikud finantsasutused).

EKP peab eetikapõhimõtete ja heade juhtimistavade järgimist väga oluliseks ja ühines eetikavõrgustikuga 2019. aastal.

2021. aastal korraldas ENMO aastakoosoleku EKP

ENMO kohtumisi, mille algatajaks on ÜRO organisatsioonid, IMF ja Maailmapank, korraldab igal aastal erinev liikmesorganisatsioon.

2021. aasta juulis ja novembris leidis rohkem kui 40 mitmepoolse valitsustevahelise organisatsiooni kõrgemate eetikaametnike osalusel aset EKP korraldatud ENMO 13. aastakoosolek. Koroonaviiruse pandeemiast tingitud reisipiirangute ja ettevaatusabinõude tõttu peeti aastakoosolek veebis.

EKP president Christine Lagarde kutsus aastakoosoleku avasõnades delegaate üles ära kasutama arvamuste mitmekesisusele ja ühistele väärtuslikele kogemustele tuginevaid võimalusi, et teha koostööd ning jagada ja vahetada kogemusi, ette näha eelseisvaid probleeme ning ehitada söakalt üles kvaliteetseimad eetika- ja usaldusväärsusnõuete raamistikud.

Aastakoosoleku esimeses osas, mis toimus 7.–8. juulil, jagasid liikmed oma parimaid tavasid ja arutasid ühist huvi pakkuvaid küsimusi. Need hõlmasid kaugtöö ja n-ö uue normaalsusega seotud riske ja eetikaprobleeme, aga ka organisatsioonisisest probleemidest rääkimise kultuuri ning tööõhkkonna hindamise ja parandamise võimalusi. 17.–18. novembril käsitleti diskrimineerimist ja rassismi rahvusvahelistes organisatsioonides eetikaametnike vaatenurgast, samuti sotsiaalmeediakanalite isiklikku kasutamist ja seonduvaid eetikariske.

ENMO 13. aastakoosolek oli pühendatud hiljuti lahkunud Olivia Grahami mälestusele. Olivia Graham oli IMFi eetikanõunik ja ENMO võrgustiku aktiivne toetaja.

Koostööplatvorm
ENMO veebiportaal (ainult liikmetele)

Kõik selle jaotise teemad