Menu

Archyvai

ECB archyvuose saugomi ECB „instituciniai atsiminimai“. Įvairių formatų istorinės vertės dokumentai yra atrenkami ir saugomi, kad būtų galima patenkinti vidaus ir išorės subjektų poreikius susipažinti su informacija ir užtikrinti didesnį ECB veiklos skaidrumą. ECB archyvuose taip pat saugoma audiovizualinė medžiaga ir artefaktai.

ECB archyvuose saugomi šių institucijų dokumentai:

Kiekvienoje iš šių skilčių rasite informacijos apie ECB archyvų kolekcijas ir prieigą prie paviešintų dokumentų.