European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Mūsu pasākumi, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju

Ārkārtas apstākļos nepieciešami ārkārtas pasākumi. Mūsu atbildībai pret euro nav robežu.

ECB prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde)

ECB īsteno monetārās politikas un banku uzraudzības pasākumu kopumu, lai mazinātu koronavīrusa pandēmijas ietekmi uz euro zonas tautsaimniecību un sniegtu atbalstu visiem Eiropas iedzīvotājiem.

Mūsu pasākumi, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju

Pasākumi euro zonas tautsaimniecības atbalstam

Palīdzēt tautsaimniecībai absorbēt pašreizējās krīzes radīto šoku

Nodrošināt aizdevumus par pieejamām cenām

Veicināt uzņēmumu un mājsaimniecību piekļuvi kredītiem

Nodrošināt, lai īstermiņa bažas neatturētu no aizdevumu izsniegšanas

Palielināt banku kreditēšanas kapacitāti

Saglabāt finanšu stabilitāti, īstenojot starptautisko sadarbību

Palīdzēt tautsaimniecībai absorbēt pašreizējās krīzes radīto šoku

Pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programma (PĀAIP) 1850 mljrd. euro apjomā vērsta uz aizņemšanās izmaksu samazināšanu un kreditēšanas veicināšanu euro zonā. Tā palīdzēs iedzīvotājiem, uzņēmumiem un valdībām piekļūt līdzekļiem, kas tiem vajadzīgi, lai pārvarētu krīzi. Šī programma papildina aktīvu iegādes programmas, kuras īstenojam kopš 2014. gada.

Programmas ietvaros mēs iegādājamies vairākus atšķirīgus aktīvu veidus. Piemēram, iegādājoties obligācijas tieši no bankām, mēs nodrošinām pieeju papildu līdzekļiem, kurus tās var izmantot, lai izsniegtu aizdevumus mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Mēs varam iegādāties arī uzņēmumu obligācijas, nodrošinot tiem papildu kredītresursu avotu. Abi šie iegāžu veidi palīdz veicināt izdevumus un investīcijas, lai atbalstītu ekonomisko izaugsmi.

Paziņojums presei  "Monetārās politikas lēmumi 2020. gada 10. decembrī" Paziņojums presei "Monetārās politikas lēmumi 2020. gada 4. jūnijā" Paziņojums presei "ECB paziņo par pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmu (PĀAIP) 750 mljrd. euro apjomā" Noderīga informācija "Kā darbojas kvantitatīvā stimulēšana?"

Nodrošināt aizdevumus par pieejamām cenām

Esam turējuši galvenās procentu likmes vēsturiski zemākajā līmenī, lai aizņemšanās izmaksas saglabātos zemas.

No mūsu procentu likmēm ir atkarīgs, cik izmaksā aizdevumi. Ja procentu likmes ir zemas, privātpersonām un uzņēmumiem ir vieglāk aizņemties līdzekļus, tāpēc tiek veicināti izdevumi un ieguldījumi.

Galvenās ECB procentu likmes

Veicināt uzņēmumu un mājsaimniecību piekļuvi kredītiem

Esam palielinājuši naudas apjomu, ko bankas var no mums aizņemties, un nodrošinājuši, lai bankām būtu vieglāk aizņemties konkrēti ar mērķi izsniegt aizdevumus tiem, kurus vissmagāk skārusi vīrusa izplatīšanās, t.sk. mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Viens no veidiem, kā nodrošinām, lai aizņemties būtu vieglāk, ir mazāk stingru standartu piemērošana nodrošinājumam, ko bankas mums sniedz, lai saņemtu aizdevumus. Mēs uz laiku paplašinām to aktīvu sarakstu, kurus bankas var izmantot par nodrošinājumu. Mēs arī piemērojam mazāk stingrus nosacījumus (tā dēvēto novērtējuma diskontu), nosakot šo aktīvu vērtību.

Paziņojums presei "ECB pagarina atbalsta pasākumus, nodrošinot aizdevumu mērķoperācijas bankām, kas kreditē reālo tautsaimniecību" Paziņojums presei "ECB pagarina pandēmijas ārkārtas ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas" Paziņojums presei "ECB paziņo par jaunām pandēmijas ārkārtas ilgāka termiņa refinansēšanas operācijām" Paziņojums presei "ECB maina ilgāka termiņa aizdevumu mērķoperāciju parametrus, lai sniegtu turpmāku atbalstu reālajai tautsaimniecībai" Paziņojums presei "ECB paziņo par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju (ITRMO III) nosacījumu atvieglošanu" Paziņojums presei "ECB paziņo par pagaidu nodrošinājuma atvieglojumu pasākumu kopumu" Noderīga informācija "Kas ir nodrošinājums?" Noderīga informācija "Kas ir novērtējuma diskonti?"

Nodrošināt, lai īstermiņa bažas neatturētu no aizdevumu izsniegšanas

Lielas nenoteiktības apstākļos bankām var būt grūtāk nodrošināt līdzekļus īstermiņa vajadzībām. Mūsu mērķis ir palīdzēt maksātspējīgām bankām novērst jebkāda veida īslaicīgas finansējuma problēmas, piedāvājot tūlītējas aizņemšanās iespējas ar labvēlīgām procentu likmēm. Šis atbalsts palīdz bankām turpināt izsniegt aizdevumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kam tie vajadzīgi.

Paziņojums presei "ECB paziņo par banku likviditātes un naudas tirgus aktivitātes atbalsta pasākumiem"

Palielināt banku kreditēšanas kapacitāti

Mēs uz laiku īstenojam mazāk stingru pieeju prasībām par līdzekļu jeb kapitāla apjomu, kas bankām jānodrošina kā drošības rezerves grūtiem laikiem. Mēs pieļaujam lielāku elastību attiecībā pret uzraudzības ietvaros bankām noteiktajiem termiņiem, izpildes laikiem un procedūrām.

Visi šie pasākumi palīdz euro zonas bankām koncentrēt uzmanību uz to vitāli svarīgo lomu darboties kā aizdevējām šajos ārkārtas apstākļos. Mēs gaidām no bankām, lai tās izmantotu atbrīvojušos līdzekļus zaudējumu absorbēšanai un tautsaimniecības atbalstītam, nevis izmaksātu dividendes.

Paziņojums presei "ECB banku uzraudzības jomā, reaģējot uz koronavīrusu, nodrošina kapitāla un operacionālo pagaidu atbalstu" Paziņojums presei "ECB banku uzraudzības jomā, reaģējot uz koronavīrusu, nodrošina bankām lielāku elastīgumu" Paziņojums presei "ECB aicina bankas vismaz līdz 2020. gada oktobrim neizmaksāt dividendes" ECB banku uzraudzība

Saglabāt finanšu stabilitāti, īstenojot starptautisko sadarbību

Centrālajām bankām visā pasaulē ir rezerves ārvalstu valūtās, jo attiecīgo valstu vietējās bankas veic darījumus arī ar šīm valūtām un tādējādi reizēm tām ikdienas darbības ietvaros nepieciešami aizdevumi ārvalstu valūtās.

Lielas nenoteiktības laikos klientu pieprasījums pēc aktīviem ārvalstu valūtās var pieaugt. Ja banku rīcībā nav pietiekamu ārvalstu valūtas rezervju, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu, tirgi var kļūt nestabili. Tāpēc centrālās bankas izmanto tā dēvētās valūtas mijmaiņas darījumu līnijas. Šīs mijmaiņas darījumu līnijas ļauj vienas valsts centrālajai bankai apmainīt nacionālās valūtas rezerves ar citas valsts centrālās bankas nacionālās valūtas rezervēm, tādējādi nodrošinot, ka centrālā banka var apmierināt pieaugošo pieprasījumu.

Pēdējā laikā, reaģējot uz pašreizējo smago situāciju, esam atkal aktivizējuši mijmaiņas darījumu līnijas un paplašinājuši esošās mijmaiņas darījumu līnijas ar centrālajām bankām visā pasaulē.

Paziņojumi presei un cita informācija par mijmaiņas darījumu līnijām Noderīga informācija "Kas ir valūtas mijmaiņas darījumu līnijas?"
Iepazīstieties ar zinātnes jaunākajām atziņām

Noskatieties mūsu pētniecības seminārus par koronavīrusu

Lai rastu risinājumu jauniem sarežģījumiem, nepieciešams pētniecības atbalsts. Tāpēc aicinām vadošos ekonomikas, epidemoloģijas, demogrāfijas, finanšu un valsts politikas jomas akadēmiķus ECB Covid-19 veltītajos tiešsaistes semināros paust viedokļus par šo krīzi un pandēmijas ietekmi uz centrālajām bankām.

Covid-19 veltīto tiešsaistes semināru saraksts YouTube vietnē Gaidāmās konferences un semināri
Meklējat jaunāko informāciju par koronavīrusu?
2 November 2023
THE ECB BLOG
During the pandemic many people put more money aside than usual. So what is happening with these additional funds? The ECB Blog looks at which households built up excess savings and how they are using the money.
Details
JEL Code
D14 : Microeconomics→Household Behavior and Family Economics→Household Saving; Personal Finance
E21 : Macroeconomics and Monetary Economics→Consumption, Saving, Production, Investment, Labor Markets, and Informal Economy→Consumption, Saving, Wealth
D12 : Microeconomics→Household Behavior and Family Economics→Consumer Economics: Empirical Analysis
D31 : Microeconomics→Distribution→Personal Income, Wealth, and Their Distributions
H31 : Public Economics→Fiscal Policies and Behavior of Economic Agents→Household
29 March 2023
THE ECB BLOG
What is the best way to absorb economic shocks? Some approaches favour private risk sharing, others, public risk sharing. In this ECB Blog post we argue that a combination of both offers the best protection for European citizens against poor economic performance.
Details
JEL Code
H12 : Public Economics→Structure and Scope of Government→Crisis Management
22 March 2023
SPEECH
Speech by Christine Lagarde, President of the ECB, at “The ECB and Its Watchers XXIII” conference
English
OTHER LANGUAGES (3) +
22 March 2023
RESEARCH BULLETIN - No. 105
Details
Abstract
We assess the impact of the pandemic and the ensuing disruptions to global value chains (GVCs) on exporting firms. We find that firms’ participation in GVCs increased their vulnerability to the pandemic shock, in terms of export sales and probability of survival. Firms further downstream in GVCs were more severely affected by supply disruptions. At the same time, our results suggest that exporting firms benefited from sourcing their core inputs from different countries, supporting the hypothesis that diversification in global value chains fosters supply chain resilience.
JEL Code
D22 : Microeconomics→Production and Organizations→Firm Behavior: Empirical Analysis
F14 : International Economics→Trade→Empirical Studies of Trade
F61 : International Economics→Economic Impacts of Globalization→Microeconomic Impacts
21 March 2023
WORKING PAPER SERIES - No. 2796
Details
Abstract
At the onset of the Covid-19 outbreak, central banks and supervisors introduced dividend restrictions as a new policy instrument aimed at supporting lending to the real economy and strengthening banks’ capacity to absorb losses. In this paper we estimate the impact of the ECB’s dividend recommendation on bank lending and risk-taking. To address identification issues, we rely on credit registry data and a direct measure that captures variation in compliance with the recommendation across banks in the euro area. The analysis disentangles the confounding effects stemming from the wide range of monetary and fiscal policies that supported credit during the Covid-19 downturn and investigates their interaction with the dividend recommendation. We find that dividend restrictions have been an effective policy in supporting financially constrained firms, adding capital space to banks, and limiting procyclical behaviour. The effects on lending are larger for small and medium enterprises and for firms operating in Covid-19 vulnerable sectors. At the same time, we do not find evidence of a significant increase in lending to riskier borrowers and ”zombie” firms.
JEL Code
E5 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit
E51 : Macroeconomics and Monetary Economics→Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit→Money Supply, Credit, Money Multipliers
G18 : Financial Economics→General Financial Markets→Government Policy and Regulation
G21 : Financial Economics→Financial Institutions and Services→Banks, Depository Institutions, Micro Finance Institutions, Mortgages

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Mēs esam gatavi sniegt jums atbalstu. Ja jums ir jautājumi, lūdzam sazināties ar mums.