European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Mūsu pasākumi, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju

Ārkārtas apstākļos nepieciešami ārkārtas pasākumi. Mūsu atbildībai pret euro nav robežu.

ECB prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde)

ECB īsteno monetārās politikas un banku uzraudzības pasākumu kopumu, lai mazinātu koronavīrusa pandēmijas ietekmi uz euro zonas tautsaimniecību un sniegtu atbalstu visiem Eiropas iedzīvotājiem.

Mūsu pasākumi, reaģējot uz koronavīrusa pandēmiju

Pasākumi euro zonas tautsaimniecības atbalstam

Palīdzēt tautsaimniecībai absorbēt pašreizējās krīzes radīto šoku

Nodrošināt aizdevumus par pieejamām cenām

Veicināt uzņēmumu un mājsaimniecību piekļuvi kredītiem

Nodrošināt, lai īstermiņa bažas neatturētu no aizdevumu izsniegšanas

Palielināt banku kreditēšanas kapacitāti

Saglabāt finanšu stabilitāti, īstenojot starptautisko sadarbību

Palīdzēt tautsaimniecībai absorbēt pašreizējās krīzes radīto šoku

Pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programma (PĀAIP) 1850 mljrd. euro apjomā vērsta uz aizņemšanās izmaksu samazināšanu un kreditēšanas veicināšanu euro zonā. Tā palīdzēs iedzīvotājiem, uzņēmumiem un valdībām piekļūt līdzekļiem, kas tiem vajadzīgi, lai pārvarētu krīzi. Šī programma papildina aktīvu iegādes programmas, kuras īstenojam kopš 2014. gada.

Programmas ietvaros mēs iegādājamies vairākus atšķirīgus aktīvu veidus. Piemēram, iegādājoties obligācijas tieši no bankām, mēs nodrošinām pieeju papildu līdzekļiem, kurus tās var izmantot, lai izsniegtu aizdevumus mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Mēs varam iegādāties arī uzņēmumu obligācijas, nodrošinot tiem papildu kredītresursu avotu. Abi šie iegāžu veidi palīdz veicināt izdevumus un investīcijas, lai atbalstītu ekonomisko izaugsmi.

Paziņojums presei  "Monetārās politikas lēmumi 2020. gada 10. decembrī" Paziņojums presei "Monetārās politikas lēmumi 2020. gada 4. jūnijā" Paziņojums presei "ECB paziņo par pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmu (PĀAIP) 750 mljrd. euro apjomā" Noderīga informācija "Kā darbojas kvantitatīvā stimulēšana?"

Nodrošināt aizdevumus par pieejamām cenām

Esam turējuši galvenās procentu likmes vēsturiski zemākajā līmenī, lai aizņemšanās izmaksas saglabātos zemas.

No mūsu procentu likmēm ir atkarīgs, cik izmaksā aizdevumi. Ja procentu likmes ir zemas, privātpersonām un uzņēmumiem ir vieglāk aizņemties līdzekļus, tāpēc tiek veicināti izdevumi un ieguldījumi.

Galvenās ECB procentu likmes

Veicināt uzņēmumu un mājsaimniecību piekļuvi kredītiem

Esam palielinājuši naudas apjomu, ko bankas var no mums aizņemties, un nodrošinājuši, lai bankām būtu vieglāk aizņemties konkrēti ar mērķi izsniegt aizdevumus tiem, kurus vissmagāk skārusi vīrusa izplatīšanās, t.sk. mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Viens no veidiem, kā nodrošinām, lai aizņemties būtu vieglāk, ir mazāk stingru standartu piemērošana nodrošinājumam, ko bankas mums sniedz, lai saņemtu aizdevumus. Mēs uz laiku paplašinām to aktīvu sarakstu, kurus bankas var izmantot par nodrošinājumu. Mēs arī piemērojam mazāk stingrus nosacījumus (tā dēvēto novērtējuma diskontu), nosakot šo aktīvu vērtību.

Paziņojums presei "ECB pagarina atbalsta pasākumus, nodrošinot aizdevumu mērķoperācijas bankām, kas kreditē reālo tautsaimniecību" Paziņojums presei "ECB pagarina pandēmijas ārkārtas ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas" Paziņojums presei "ECB paziņo par jaunām pandēmijas ārkārtas ilgāka termiņa refinansēšanas operācijām" Paziņojums presei "ECB maina ilgāka termiņa aizdevumu mērķoperāciju parametrus, lai sniegtu turpmāku atbalstu reālajai tautsaimniecībai" Paziņojums presei "ECB paziņo par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju (ITRMO III) nosacījumu atvieglošanu" Paziņojums presei "ECB paziņo par pagaidu nodrošinājuma atvieglojumu pasākumu kopumu" Noderīga informācija "Kas ir nodrošinājums?" Noderīga informācija "Kas ir novērtējuma diskonti?"

Nodrošināt, lai īstermiņa bažas neatturētu no aizdevumu izsniegšanas

Lielas nenoteiktības apstākļos bankām var būt grūtāk nodrošināt līdzekļus īstermiņa vajadzībām. Mūsu mērķis ir palīdzēt maksātspējīgām bankām novērst jebkāda veida īslaicīgas finansējuma problēmas, piedāvājot tūlītējas aizņemšanās iespējas ar labvēlīgām procentu likmēm. Šis atbalsts palīdz bankām turpināt izsniegt aizdevumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kam tie vajadzīgi.

Paziņojums presei "ECB paziņo par banku likviditātes un naudas tirgus aktivitātes atbalsta pasākumiem"

Palielināt banku kreditēšanas kapacitāti

Mēs uz laiku īstenojam mazāk stingru pieeju prasībām par līdzekļu jeb kapitāla apjomu, kas bankām jānodrošina kā drošības rezerves grūtiem laikiem. Mēs pieļaujam lielāku elastību attiecībā pret uzraudzības ietvaros bankām noteiktajiem termiņiem, izpildes laikiem un procedūrām.

Visi šie pasākumi palīdz euro zonas bankām koncentrēt uzmanību uz to vitāli svarīgo lomu darboties kā aizdevējām šajos ārkārtas apstākļos. Mēs gaidām no bankām, lai tās izmantotu atbrīvojušos līdzekļus zaudējumu absorbēšanai un tautsaimniecības atbalstītam, nevis izmaksātu dividendes.

Paziņojums presei "ECB banku uzraudzības jomā, reaģējot uz koronavīrusu, nodrošina kapitāla un operacionālo pagaidu atbalstu" Paziņojums presei "ECB banku uzraudzības jomā, reaģējot uz koronavīrusu, nodrošina bankām lielāku elastīgumu" Paziņojums presei "ECB aicina bankas vismaz līdz 2020. gada oktobrim neizmaksāt dividendes" ECB banku uzraudzība

Saglabāt finanšu stabilitāti, īstenojot starptautisko sadarbību

Centrālajām bankām visā pasaulē ir rezerves ārvalstu valūtās, jo attiecīgo valstu vietējās bankas veic darījumus arī ar šīm valūtām un tādējādi reizēm tām ikdienas darbības ietvaros nepieciešami aizdevumi ārvalstu valūtās.

Lielas nenoteiktības laikos klientu pieprasījums pēc aktīviem ārvalstu valūtās var pieaugt. Ja banku rīcībā nav pietiekamu ārvalstu valūtas rezervju, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu, tirgi var kļūt nestabili. Tāpēc centrālās bankas izmanto tā dēvētās valūtas mijmaiņas darījumu līnijas. Šīs mijmaiņas darījumu līnijas ļauj vienas valsts centrālajai bankai apmainīt nacionālās valūtas rezerves ar citas valsts centrālās bankas nacionālās valūtas rezervēm, tādējādi nodrošinot, ka centrālā banka var apmierināt pieaugošo pieprasījumu.

Pēdējā laikā, reaģējot uz pašreizējo smago situāciju, esam atkal aktivizējuši mijmaiņas darījumu līnijas un paplašinājuši esošās mijmaiņas darījumu līnijas ar centrālajām bankām visā pasaulē.

Paziņojumi presei un cita informācija par mijmaiņas darījumu līnijām Noderīga informācija "Kas ir valūtas mijmaiņas darījumu līnijas?"
Iepazīstieties ar zinātnes jaunākajām atziņām

Noskatieties mūsu pētniecības seminārus par koronavīrusu

Lai rastu risinājumu jauniem sarežģījumiem, nepieciešams pētniecības atbalsts. Tāpēc aicinām vadošos ekonomikas, epidemoloģijas, demogrāfijas, finanšu un valsts politikas jomas akadēmiķus ECB Covid-19 veltītajos tiešsaistes semināros paust viedokļus par šo krīzi un pandēmijas ietekmi uz centrālajām bankām.

Covid-19 veltīto tiešsaistes semināru saraksts YouTube vietnē Gaidāmās konferences un semināri
Meklējat jaunāko informāciju par koronavīrusu?
20 September 2022
SPEECH
Karl Otto Pöhl Lecture by Christine Lagarde, President of the ECB, organised by Frankfurter Gesellschaft für Handel, Industrie und Wissenschaft
English
OTHER LANGUAGES (3) +
15 September 2022
WORKING PAPER SERIES - No. 2720
Details
Abstract
This paper investigates the impact of the capital relief package adopted to support euro area banks at the outbreak of the COVID-19 pandemic. By leveraging confidential supervisory and credit register data, we uncover two main findings. First, capital relief measures support banks' capacity to supply credit to firms. Second, not all measures are equally successful. Banks adjust their credit supply only if the capital relief is permanent or implemented through established processes that foresee long release periods. By contrast, discretionary relief measures are met with limited success, possibly owing to the uncertainty surrounding their capital replenishment path. Moreover, requirement releases are more effective for banks with a low capital headroom over requirements and do not trigger additional risk-taking. These findings provide key insights on how to design effective bank capital requirement releases in crisis time.
JEL Code
E61 : Macroeconomics and Monetary Economics→Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook→Policy Objectives, Policy Designs and Consistency, Policy Coordination
G01 : Financial Economics→General→Financial Crises
G18 : Financial Economics→General Financial Markets→Government Policy and Regulation
G21 : Financial Economics→Financial Institutions and Services→Banks, Depository Institutions, Micro Finance Institutions, Mortgages
9 September 2022
WORKING PAPER SERIES - No. 2717
Details
Abstract
The COVID-19 crisis has affected economic sectors very heterogeneously, with possible risks for permanent losses in some sectors. This paper presents a sectoral-level, bottom-up method to estimate euro area potential output in order to assess the impact of the crisis on it. The estimates are based on a supply-demand shock decomposition and are meant to quantitatively support the estimation of scarring effects stemming from the pandemic. The results show that sectors of “trade, transport and accommodation”, “other services” and “industry” may suffer a loss in trend output of around 1.4-1.6% by 2025. Aggregate potential output in 2025 might be about 0.8% lower than it would have been without the crisis, and importantly, without support from the Next Generation EU (NGEU), signalling somewhat larger losses than embedded in the Autumn 2021 forecast of the European Commission (which takes the NGEU into account).
JEL Code
C32 : Mathematical and Quantitative Methods→Multiple or Simultaneous Equation Models, Multiple Variables→Time-Series Models, Dynamic Quantile Regressions, Dynamic Treatment Effect Models, Diffusion Processes
D24 : Microeconomics→Production and Organizations→Production, Cost, Capital, Capital, Total Factor, and Multifactor Productivity, Capacity
E32 : Macroeconomics and Monetary Economics→Prices, Business Fluctuations, and Cycles→Business Fluctuations, Cycles
E37 : Macroeconomics and Monetary Economics→Prices, Business Fluctuations, and Cycles→Forecasting and Simulation: Models and Applications
27 August 2022
SPEECH
Speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the ECB, at the Jackson Hole Economic Policy Symposium organised by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming
25 August 2022
INTERVIEW
Interview with Christine Lagarde, President of the ECB, conducted by Morgane Miel on 13 July 2022 and published on 25 August 2022
English
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language

Vai vēlaties uzzināt vairāk?

Mēs esam gatavi sniegt jums atbalstu. Ja jums ir jautājumi, lūdzam sazināties ar mums.