Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Our response to coronavirus (COVID-19)

„Vremurile excepționale necesită măsuri excepționale. Angajamentul nostru față de euro nu cunoaște limite.”

Christine Lagarde, președinta BCE

La BCE, am introdus o serie de măsuri de politică monetară și de supraveghere bancară pentru a atenua impactul pandemiei de coronavirus asupra economiei zonei euro și pentru a sprijini toți cetățenii europeni.

Răspunsul nostru la pandemia de coronavirus

Măsurile noastre de sprijinire a economiei zonei euro

Sprijinirea economiei în vederea absorbirii șocului crizei actuale

Menținerea accesibilității împrumuturilor

Sprijinirea accesului firmelor și populației la credite

Asigurarea accesului la creditare în pofida preocupărilor pe termen scurt

Sporirea capacității de creditare a băncilor

Menținerea stabilității financiare prin cooperare internațională

Sprijinirea economiei în vederea absorbirii șocului crizei actuale

Programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP), în valoare de 1 850 de miliarde EUR, vizează reducerea costurilor împrumuturilor și intensificarea creditării în zona euro, ceea ce ar trebui ar trebui să asigure cetățenilor, firmelor și autorităților guvernamentale accesul la fondurile de care pot avea nevoie pentru a depăși criza. Acest program completează programele de achiziționare de active pe care le-am introdus din anul 2014.

În cadrul acestui program, achiziționăm mai multe tipuri diferite de active. De exemplu, atunci când achiziționăm obligațiuni direct de la bănci, le punem la dispoziție mai multe fonduri pe care le pot împrumuta populației sau firmelor. De asemenea, putem achiziționa obligațiuni ale companiilor, asigurându-le o sursă suplimentară de creditare. Ambele tipuri de achiziții contribuie la stimularea cheltuielilor și a investițiilor, în scopul sprijinirii creșterii economice.

Comunicat de presă: Decizii de politică monetară, 10 decembrie 2020 Comunicat de presă: Decizii de politică monetară, 4 iunie 2020 Comunicat de presă: ECB announces €750 billion pandemic emergency purchase programme (PEPP) Material explicativ: Modul de funcționare a relaxării cantitative

Menținerea accesibilității împrumuturilor

Am menținut ratele dobânzilor reprezentative la niveluri minime istorice, astfel încât costurile împrumuturilor să rămână scăzute.

Ratele noastre influențează costurile de contractare a unui împrumut. Ratele scăzute ale dobânzilor permit populației și companiilor să obțină mai ușor împrumuturi și ar trebui să favorizeze cheltuielile și investițiile.

Ratele dobânzilor reprezentative ale BCE

Sprijinirea accesului firmelor și populației la credite

Am majorat volumul de fonduri pe care băncile le pot împrumuta de la noi și le-am facilitat contractarea de împrumuturi destinate în mod specific creditării părților celor mai afectate de răspândirea virusului, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii. Una dintre modalitățile utilizate în vederea facilitării creditării o reprezintă relaxarea standardelor noastre privind garanțiile pe care băncile le constituie ca o formă de asigurare atunci când le acordăm împrumuturi. Extindem temporar lista activelor pe care băncile le pot utiliza drept garanții. De asemenea, suntem mai puțin stricți în legătură cu măsura pe care o aplicăm pentru a stabili valoarea acestor active (cunoscută sub denumirea „marjă de ajustare a valorii” sau „haircut”).

Comunicat de presă: ECB prolongs support via targeted lending operations for banks that lend to the real economy Comunicat de presă: ECB extends pandemic emergency longer-term refinancing operations Comunicat de presă: ECB announces new pandemic emergency longer-term refinancing operations Comunicat de presă: ECB recalibrates targeted lending operations to further support real economy Comunicat de presă: ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III) Comunicat de presă: ECB announces package of temporary collateral easing measures Material explicativ: Ce reprezintă garanțiile? Material explicativ: Ce reprezintă marjele de ajustare a valorii (haircuts)?

Asigurarea accesului la creditare în pofida preocupărilor pe termen scurt

În perioadele caracterizate de un grad ridicat de incertitudine, poate fi mai dificil pentru bănci să obțină fonduri pentru acoperirea unor nevoi pe termen scurt. Obiectivul nostru este de a contribui la atenuarea oricăror probleme temporare legate de finanțare pentru băncile solvabile, oferindu-le opțiuni de creditare imediată la rate favorabile ale dobânzilor. Acest sprijin ajută băncile să acorde în continuare împrumuturi cetățenilor și firmelor care au nevoie de ajutor.

Comunicat de presă: ECB announces measures to support bank liquidity conditions and money market activity

Sporirea capacității de creditare a băncilor

Suntem, pentru moment, mai puțin stricți cu privire la volumul de fonduri („capitalul”) pe care băncile sunt obligate să îl dețină ca amortizor pentru perioadele dificile. De asemenea, oferim băncilor mai multă flexibilitate în ceea ce privește calendarele, termenele și procedurile de supraveghere.

Toate aceste măsuri ajută băncile din zona euro să se axeze pe îndeplinirea rolului lor esențial de instituții de credit în această perioadă extraordinară. Se așteaptă ca băncile să utilizeze orice fonduri eliberate pentru absorbirea pierderilor și sprijinirea economiei și să nu plătească dividende.

Comunicat de presă: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus Comunicat de presă: ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus Comunicat de presă: ECB asks banks not to pay dividends until at least October 2020 Supravegherea bancară a BCE

Menținerea stabilității financiare prin cooperare internațională

Băncile centrale din întreaga lume dețin rezerve de monede diferite de cea proprie, deoarece băncile din țările respective efectuează operațiuni exprimate și în valutele respective și, prin urmare, necesită uneori împrumuturi în monedă străină pe parcursul activităților zilnice.

În perioadele caracterizate de un grad sporit de incertitudine, cererea clienților de active în monedă străină poate crește. În cazul în care băncile nu dispun de rezerve valutare suficiente pentru satisfacerea cererii mai mari, piețele pot deveni instabile. Prin urmare, băncile centrale au stabilit așa-numitele linii de swap valutar. Aceste linii de swap permit unei bănci centrale dintr-o anumită țară să efectueze un schimb între rezervele sale exprimate în moneda națională și cele ale băncii centrale a unei alte țări, asigurându-se prin aceasta că băncile centrale pot satisface cererea crescută.

Am reactivat recent liniile de swap și am optimizat acordurile de swap existente cu băncile centrale din întreaga lume, ca răspuns la situația dificilă actuală.

Comunicate de presă și alte informații privind liniile de swap Material explicativ: Ce sunt liniile de swap valutar?
În avanpostul dobândirii de cunoștințe

Urmărește seminarele noastre de cercetare privind pandemia de coronavirus

Combaterea unor dificultăți noi necesită informații furnizate de activitatea de cercetare. Din acest motiv, invităm reprezentanți ai mediului academic din domeniul economiei, al epidemiologiei, al demografiei, al finanțelor și al politicilor publice să își prezinte opiniile cu privire la criză și la implicațiile pandemiei pentru băncile centrale în cadrul webinarelor privind COVID-19 ale BCE.

Lista webinarelor privind COVID-19 pe YouTube Conferințe și seminare viitoare