Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Ce reprezintă marjele de ajustare a valorii (haircuts)?

Ultima actualizare: 30 iunie 2023

Pe piețele financiare, o marjă de ajustare se referă la o reducere aplicată valorii unui activ. Aceasta este exprimată procentual. De exemplu, dacă unui activ, precum o anumită obligațiune guvernamentală, în valoare de 1 milion EUR i se aplică o marjă de ajustare de 20%, se va considera că acesta valorează numai 0,8 milioane EUR.

Când se utilizează marjele de ajustare a valorii?

Marjele de ajustare se utilizează, de exemplu, atunci când băncile centrale împrumută bani băncilor comerciale. În schimbul împrumutului, ca o formă de asigurare, banca centrală va solicita garanții (află mai multe despre garanții). Aceasta va aplica însă o marjă de ajustare (mai exact, o reducere) a valorii acestei garanții. Utilizând exemplul de mai sus, o bancă comercială ar primi un împrumut în valoare de 0,8 milioane EUR, deoarece aceasta este valoarea la care activul este evaluat după aplicarea unei marje de ajustare de 20%.

De ce se utilizează marje de ajustare a valorii?

Băncile centrale trebuie să se asigure că banii pe care îi acordă cu împrumut vor fi restituiți. Desigur, prima linie de apărare o constituie acordul încheiat cu debitorul cu privire la rambursare. În cazul în care debitorul nu își onorează obligațiile, banca centrală va vinde garanția. Prin urmare, banca centrală trebuie să fie sigură că va putea lichida garanția la un preț care să acopere valoarea împrumutului. Cu toate acestea, valoarea activelor poate fluctua, iar băncile centrale pot avea nevoie de timp pentru a vinde anumite active. Prin urmare, o marjă de ajustare a valorii oferă protecție împotriva oricărei pierderi de valoare în intervalul necesar pentru vinderea garanției.

Pentru a ilustra acest aspect, să luăm exemplul unei obligațiuni în valoare de 1 milion EUR. Poate că aceasta valorează 1 milion EUR în prezent, însă nu există nicio garanție că, la momentul vânzării, va avea încă aceeași valoare. Piețele financiare pot fi volatile, iar valoarea activelor ar putea fi afectată de diverși factori, inclusiv de soliditatea financiară a emitentului acestei obligațiuni. Din acest motiv, activele cu o valoare curentă de piață de 1 milion EUR nu sunt suficiente pentru a obține un împrumut de aceeași valoare.

Ce determină dimensiunea unei marje de ajustare a valorii?

Creditorul (în cazul de față, banca centrală) trebuie să analizeze ce dimensiune a marjei de ajustare a valorii este suficientă pentru a acoperi riscul imposibilității de a vinde activul la valoarea curentă. Aceasta va depinde de factorii menționați mai sus, inclusiv de nivelul de risc al unui anumit tip de activ, de volatilitatea prețului său și de gradul său de „lichiditate” (mai exact, facilitatea și rapiditatea cu care se poate vinde fără o pierdere de valoare). Cu alte cuvinte, dimensiunea unei marje de ajustare depinde atât de caracteristicile garanției, cât și de cele ale emitentului acestei garanții. De exemplu, obligațiunile emise de administrațiile centrale tind să fie investiții relativ sigure și lichide, aplicându-li-se o marjă de ajustare a valorii mai mică decât în cazul împrumuturilor bancare.

Ce marje de ajustare a valorii aplică Eurosistemul?

Eurosistemul, format din BCE și băncile centrale naționale din zona euro, decide cu atenție marjele de ajustare aplicate garanțiilor pe care le acceptă. Acesta se asigură întotdeauna că marjele de ajustare sunt suficiente și proporționale, pentru a reduce la minimum riscul de pierderi.

Eurosistemul nu favorizează un anumit tip de active atunci când acceptă garanții, cu condiția ca acestea să îndeplinească cerințele sale. Spre exemplu, pentru un împrumut în valoare de 1 milion EUR, debitorul ar putea furniza drept garanție împrumuturi bancare în valoare de 1,7 milioane EUR cu o marjă de ajustare de 40% sau obligațiuni de stat în valoare de 1,06 milioane EUR cu o marjă de ajustare de 5%, în ambele cazuri valoarea garanțiilor fiind ușor superioară sumei de 1 milion EUR. Este esențial ca valoarea totală a garanțiilor, după aplicarea marjelor de ajustare a valorii, să fie egală cu (sau mai mare decât) valoarea totală a împrumutului. Aceasta înseamnă că debitorul trebuie să furnizeze un volum mai mare de active cu marje mai ridicate de ajustare a valorii sau un volum mai mic de active cu marje de ajustare mai scăzute.

Eurosistemul a introdus un proces strict de gestionare a riscurilor, iar utilizarea marjelor de ajustare a valorii reprezintă una dintre măsurile de control al riscurilor care îi permit să se asigure că nu își asumă riscuri inutile. Cadrul de control al riscurilor este revizuit periodic, iar BCE publică o listă a categoriilor de marje de ajustare a valorii pe care le aplică garanțiilor.

Informații suplimentare sunt disponibile în studiul intitulat „The valuation haircuts applied to eligible marketable assets for ECB credit operations” din seria Occasional papers.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Mai mult pe aceeași temă