Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Co jsou to srážky při ocenění

Poslední aktualizace: 30. června 2023

Na finančních trzích se výrazem srážka při ocenění označuje snížení hodnoty aktiva. Vyjadřuje se jako procentní podíl. Například jestliže má aktivum – např. konkrétní státní dluhopis – hodnotu 1 mil. EUR, ale uplatní se u něj srážka 20 %, znamená to, že se s ním zachází, jako by mělo hodnotu pouze 0,8 mil. EUR.

Kdy se srážky při ocenění využívají?

Jedním z příkladů využití srážek při ocenění je, když centrální banky půjčí peníze komerčním bankám. Za poskytnutý úvěr bude centrální banka jako určitou formu pojistky požadovat zajištění (více se o zajištění dočtete zde). Na hodnotu tohoto zajištění však použije srážku při ocenění, tzn. že hodnotu zajištění sníží. Ve výše zmíněném příkladu by komerční banka obdržela úvěr ve výši 0,8 mil. EUR, protože právě taková je hodnota aktiva po 20% srážce.

Proč se srážky při ocenění používají?

Centrální banky si potřebují být jisté, že se jim půjčené peníze vrátí. Jejich první obrannou linií je samozřejmě dohoda s dlužníkem o splacení. Jestliže však dlužník úvěr nesplatí, centrální banka zajištění prodá. Potřebuje si tedy být jistá, že dokáže zajištění prodat za cenu, která pokryje výši úvěru. Hodnota aktiv však kolísá a centrální banky mohou k prodeji některých aktiv potřebovat určitý čas. Srážka při ocenění tedy poskytuje bezpečnou rezervu k pokrytí případného poklesu hodnoty během doby potřebné k prodeji zajištění.

Pro ilustraci si vezměme dluhopis za 1 mil. EUR. Nyní sice může mít hodnotu 1 mil. EUR, ale není zaručeno, že v okamžiku prodeje bude skutečně možné za něj uvedenou částku získat. Finanční trhy mohou být volatilní a hodnota aktiv by mohla být ovlivněna různými faktory, včetně finanční kondice emitenta tohoto dluhopisu. Proto aktiva s aktuální tržní hodnotou 1 mil. EUR nestačí k získání úvěru v téže výši.

Co určuje výši srážky při ocenění?

Věřitel (v tomto případě centrální banka) musí zvážit, jak velká srážka postačí k pokrytí rizika, že aktivum nedokáže prodat za jeho aktuální hodnotu. To bude záviset na faktorech uvedených výše, včetně rizikovosti daného typu aktiva, tzn. na tom, jak volatilní je jeho cena a jak je aktivum „likvidní“ (tj. jak snadno se rychle prodá bez ztráty hodnoty). Jinými slovy, výše srážky závisí na charakteristikách jak zajištění, tak emitenta tohoto zajištění. Například dluhopisy ústředních vládních institucí jsou obvykle relativně bezpečnými, likvidními investicemi, takže dostávají nižší srážku při ocenění než bankovní úvěry.

Jaké srážky při ocenění uplatňuje Eurosystém?

Eurosystém, který sestává z ECB a národních centrálních bank zemí eurozóny, pečlivě rozhoduje, jaké srážky při ocenění uplatní na zajištění, které přijímá. Vždy se přesvědčí, že srážka při ocenění je pro účely minimalizace rizika ztrát dostatečná a přiměřená.

Při přijímání zajištění Eurosystém nezvýhodňuje žádný konkrétní druh aktiv, pokud splňuje jeho požadavky. Například jako zajištění úvěru ve výši 1 mil. EUR by dlužník mohl poskytnout bankovní úvěry ve výši 1,7 mil. EUR se 40% srážkou při ocenění nebo státní dluhopisy v hodnotě 1,06 mil. EUR s 5% srážkou při ocenění, jelikož hodnota zajištění u obou uvedených aktiv těsně přesahuje 1 mil. EUR. Zásadní je, aby celková hodnota zajištění po zohlednění srážek při ocenění dosahovala celkové výše úvěru (nebo ji převyšovala). To znamená, že dlužník musí poskytnout větší objem aktiv, jsou-li srážky při ocenění vyšší, nebo menší objem aktiv, jsou-li nižší.

Eurosystém má zaveden přísný proces řízení rizik a srážky při ocenění jsou jedním z několika opatření ke kontrole rizika, která přijímá, aby zajistil, že nepřevezme přílišné riziko. Rámec kontroly rizik je pravidelně přezkoumáván a ECB zveřejňuje seznam kategorií srážek, které na zajištění uplatňuje.

Dodatečné informace o srážkách při ocenění jsou k dispozici v publikaci z řady Occasional papers s názvem „The valuation haircuts applied to eligible marketable assets for ECB credit operations“ (Srážky při ocenění uplatňované u obchodovatelných aktiv způsobilých pro úvěrové operace ECB).

VIZ TAKÉ

Více souvisejících informací