Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Mi a „haircut”?

Utolsó frissítés időpontja: 2023. június 30.

A pénzügyi piacon a haircut névvel az eszközértéket csökkentő korrekciós tényezőre szoktak utalni. Mértékét százalékban fejezik ki. Ha például valamely eszköz, mondjuk egy bizonyos államkötvény értéke 1 millió €, de 20%-os korrekciós tényezőt alkalmaznak rá, akkor úgy tekintjük, mintha csak 0,8 millió €-t érne.

Mikor alkalmaznak haircutot?

Egy példa a haircut alkalmazására, amikor a központi bank kölcsönt ad a kereskedelmi bankoknak, és biztosítékul fedezetet kér (lásd: további tudnivalók a fedezetről). A szóban forgó fedezet értékére azonban úgynevezett haircutot (azaz levonást) alkalmaz. A fenti példánál maradva, a kereskedelmi bank 0,8 millió € kölcsönt kap, mivel a 20%-os haircut alkalmazása után ennyire értékelik a fedezetet.

Mire jó a haircut?

A központi banknak gondoskodnia kell arról, hogy a kihelyezett összeget visszakapja. Az első védelmi vonal természetesen a hitelfelvevővel kötött megállapodás. Amennyiben a kölcsönt mégsem fizetik vissza, a központi bank eladja a fedezetet. Ennélfogva biztosan tudnia kell, hogy olyan áron tudja a fedezetet értékesíteni, amely fedezi a kölcsön összegét. Az adott eszköz értéke azonban lefelé és felfelé egyaránt változhat, és a központi banknak eltarthat egy ideig az értékesítés. A haircut tehát olyan biztonsági tartalék, amely megvéd a fedezet újraértékesítési idejéből eredő értékvesztéstől.

Szemléltessük ezt egy 1 millió € értékű kötvénnyel. Meglehet, hogy jelenleg 1 millió €-t ér, de nincs arra garancia, hogy az értékesítés időpontjában is ennyit fog érni. A pénzügyi piacok ingadozásoknak vannak kitéve, és az eszközök értékére különféle olyan tényezők hatnak, mint például a kötvénykibocsátó pénzügyi helyzete. Ezért az aktuálisan 1 millió € piaci értékű eszköz nem elegendő ugyanolyan összegű kölcsön felvételéhez.

Mitől függ a haircut mértéke?

A hitelezőnek (ez esetben a központi banknak) mérlegelnie kell, mekkora haircut elegendő annak a kockázatnak a fedezésére, hogy az adott eszközt nem tudja aktuális értékén eladni. Ez az említett tényezőktől függ: mennyire kockázatos egy bizonyos eszköztípus, mennyire ingadozik az ára, mennyire likvid (milyen könnyen tehető pénzzé értékvesztés nélkül). Más szóval a haircut mértéke a fedezetnek és a fedezet kibocsátójának jellemzőitől egyaránt függ. Az államkötvények például többnyire viszonylag biztonságos, likvid befektetések, így kisebb haircut vonatkozik rájuk, mint a bankhitelekre.

Milyen haircutot alkalmaz az eurorendszer?

Az EKB és az euroövezet nemzeti központi bankjai által alkotott eurorendszerben gondos mérlegelést követően születik döntés az elfogadott fedezetre alkalmazandó haircutról. Elengedhetetlen, hogy a korrekció elég nagy és arányos legyen, hogy a veszteség kockázatát minimálisra lehessen csökkenteni.

A kiválasztás során semmilyen konkrét eszközt nem részesítünk előnyben, a fontos az, hogy a fedezet megfeleljen az előírásoknak. Például egy 1 millió €-s kölcsönre a hitelfelvevő felajánlhat fedezetként egy 1,7 millió € értékű bankkölcsönt 40%-os haircut mellett, vagy egy 1,06 millió € értékű államkötvényt 5%-os haircut mellett, mivel mindkettő fedezeti értéke éppen valamivel 1 millió € felett van. A lényeg az, hogy a haircut figyelembevételével számolt teljes fedezeti érték megegyezzen a teljes kölcsönösszeggel (vagy nagyobb legyen nála). Tehát a hitelfelvevőnek nagyobb mértékű haircutok mellett nagyobb összegű eszközöket, vagy kisebb mértékű haircutok mellett kisebb összegű eszközöket kell nyújtania.

Az eurorendszer szigorú kockázatkezelési folyamatában a haircutok alkalmazása csupán egy a túlzott kockázatvállalás elkerülésére szolgáló kockázatkezelési intézkedések közül. A kockázatkezelési szabályozást rendszeresen felülvizsgálják, az EKB pedig közzéteszi az általa a fedezetre alkalmazott haircutok kategóriáinak jegyzékét.

A haircutról bővebb tájékoztatás található „Az EKB hitelműveleteihez az elfogadható forgalomképes eszközökre alkalmazott haircutok” című műhelytanulmányban.

ÉRDEMES MÉG MEGNÉZNI

További kapcsolódó témakörök