Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP meetmed koroonaviiruse pandeemia majandusmõjude ohjeldamiseks

Erandlikud asjaolud nõuavad erakorralisi meetmeid. Oleme piiranguteta pühendunud euro kaitsmisele.

EKP president Christine Lagarde

EKP on võtnud erinevaid rahapoliitika- ja pangandusjärelevalvemeetmeid, et leevendada pandeemia mõju euroala riikide majandusele ja toetada kõiki Euroopa kodanikke.

EKP meetmed koroonaviiruse pandeemia majandusmõjude ohjeldamiseks

EKP meetmed euroala majanduse toetuseks

Aitame majandusel toime tulla praegusest kriisist tingitud šokiga

Hoiame laenutingimused soodsana

Toetame ettevõtete ja kodumajapidamiste juurdepääsu laenudele

Tagame, et lühiajalised probleemid ei takista laenuandmist

Suurendame pankade laenuandmisvõimet

Säilitame finantsstabiilsuse rahvusvahelise koostöö toel

Aitame majandusel toime tulla praegusest kriisist tingitud šokiga

Pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise 1850 miljardi euro suuruse varaostukava eesmärk on vähendada laenukulusid ja suurendada laenuandmist euroalal. See omakorda peaks aitama eraisikutel, ettevõtetel ja valitsustel saada juurdepääsu kriisiga toimetulekuks vajalikele vahenditele. See kava täiendab alates 2014. aastast kasutusel olevaid varaostukavasid.

Kava raames ostetakse erinevaid varasid. Näiteks kui ostame võlakirju otse pankadelt, jääb selle tulemusel nende käsutusse rohkem vahendeid laenuandmiseks kodumajapidamistele ja ettevõtetele. EKP võib osta ka ettevõtete võlakirju, mis pakub neile täiendavat laenuallikat. Mõlemat liiki ostud ergutavad tarbimist ja investeeringuid, mis omakorda toetavad majanduskasvu.

Pressiteade: Rahapoliitilised otsused, 10. detsember 2020 Pressiteade: Rahapoliitilised otsused, 4. juuni 2020 Pressiteade: ECB announces €750 billion pandemic emergency purchase programme (PEPP) Kuidas toimib kvantitatiivne leevendamine?

Hoiame laenutingimused soodsana

Oleme hoidnud EKP baasintressimäärad varasemaga võrreldes madalaimal tasemel, et laenukulud püsiksid väikesed.

EKP baasintressimäärad mõjutavad laenuvõtukulusid. Madalad intressimäärad muudavad laenuvõtmise lihtsamaks nii eraisikutele kui ka ettevõtetele ning peaksid toetama kulutusi ja investeeringuid.

EKP baasintressimäärad

Toetame ettevõtete ja kodumajapidamiste juurdepääsu laenudele

Oleme suurendanud raha hulka, mida pangad saavad EKP-lt laenata. Peale selle oleme laenuvõtmist lihtsustanud, et pangad saaksid omakorda anda laene neile, keda pandeemia on kõige rängemini mõjutanud, sealhulgas väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Laenuvõtmist on muu hulgas lihtsustanud pankadele kehtestatud tagatisnõuete leevendamine. Oleme ajutiselt laiendanud loetelu varadest, mida pangad saavad kasutada tagatisena. Ühtlasi on leevendatud tagatisvarade väärtuse kindlaksmääramise tingimusi (nn väärtuskärbet).

Pressiteade: ECB prolongs support via targeted lending operations for banks that lend to the real economy Pressiteade: ECB extends pandemic emergency longer-term refinancing operations Pressiteade: ECB announces new pandemic emergency longer-term refinancing operations Pressiteade: ECB recalibrates targeted lending operations to further support real economy Pressiteade: ECB announces easing of conditions for targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III) Pressiteade: ECB announces package of temporary collateral easing measures Mis on tagatis? Mis on väärtuskärped?

Tagame, et lühiajalised probleemid ei takista laenuandmist

Suure ebakindluse keskkonnas võib pankadel tekkida raskusi lühiajaliste vajaduste katmiseks vajalike vahendite tagamisel. EKP eesmärk on leevendada maksejõuliste pankade võimalikke ajutisi rahastamisprobleeme, pakkudes koheseid laenuvõimalusi soodsate intressimääradega. See aitab pankadel jätkata laenuandmist raskustes olevatele eraisikutele ja ettevõtetele.

Pressiteade: ECB announces measures to support bank liquidity conditions and money market activity

Suurendame pankade laenuandmisvõimet

Oleme ajutiselt alandanud nõudeid vahenditele ehk kapitalile, mida pangad peavad hoidma puhvrina, et toime tulla keerulistes majandusoludes. Ühtlasi on pankadel rohkem paindlikkust seoses järelevalvealaste ajakavade, tähtaegade ja menetlustega.

Kõik need meetmed aitavad euroala pankadel keskenduda oma tähtsale ülesandele tagada praegusel erakorralisel ajal juurdepääs laenudele. Pangad peaksid kasutama kõiki vabanenud vahendeid kahjude katmiseks ja majanduse toetamiseks, mitte aga dividendide väljamaksmiseks.

Pressiteade: ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus Pressiteade: ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus Pressiteade: ECB asks banks not to pay dividends until at least October 2020 EKP pangandusjärelevalve

Säilitame finantsstabiilsuse rahvusvahelise koostöö toel

Kõik keskpangad hoiavad reserve ka välisvääringutes. Seda tehakse seetõttu, et kodumaised pangad teevad tehinguid ka välisvääringutes ja vajavad seega mõnikord välisvaluutalaene.

Suure ebakindluse keskkonnas võib suureneda klientide nõudlus välisvaluutavarade järele. Kui pankadel ei ole suurenenud nõudluse katmiseks piisavalt välisvaluutareserve, võivad turud muutuda ebastabiilseks. Seega on keskpangad sisse seadnud valuutavahetustehingute liinid. Valuutavahetustehingute liinid võimaldavad ühe riigi keskpangal vahetada oma riigi vääringus hoitavaid reserve teise riigi keskpanga reservide vastu, tagades seega, et keskpangad saavad katta suurenenud nõudluse.

EKP on hiljuti taaskäivitanud vahetustehingute liine ja laiendanud olemasolevaid liine keskpankadega kogu maailmas, et praeguses keerulises olukorras toime tulla.

Pressiteated ja muu teave vahetustehingute liinide kohta Mis on valuutavahetustehingute liinid?
Hoia end kursis ja ole sammu võrra ajast ees

Koroonaviirust käsitlevad uurimisseminarid

Toimetulek uute proovikividega eeldab teadus- ja uurimisvaldkonna panust. EKP temaatilistes veebinarides osalevad majanduse, epidemioloogia, demograafia, finants- ja ühiskonnapoliitika valdkonna juhtivad asjatundjad, kes jagavad oma seisukohti seoses kriisiga ning käsitlevad pandeemia võimalikke tagajärgi keskpankadele.

COVID-19 pandeemiat käsitlevad veebinarid YouTube'is Eelseisvad konverentsid ja seminarid