Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Нашите мерки във връзка с коронавируса

В извънредни времена се изискват извънредни действия. За нашия ангажимент към еврото не съществуват ограничения.

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ

Ние в ЕЦБ въведохме набор от мерки в областта на паричната политика и банковия надзор, за да смекчим въздействието на пандемията от коронавирус върху икономиката на еврозоната и да подкрепим всички европейски граждани.

Нашите мерки във връзка с пандемията от коронавирус

Нашите мерки в подкрепа на икономиката на еврозоната

Помагаме на икономиката да поеме сътресението от настоящата криза

Поддържаме достъпността на заемите

Спомагаме за достъп до кредитиране за предприятията и домакинствата

Грижим се кредитирането да не бъде възпрепятствано от опасения в краткосрочен план

Повишаваме капацитета на банките за кредитиране

Съхраняваме финансовата стабилност посредством международно сътрудничество

Помагаме на икономиката да поеме сътресението от настоящата криза

Програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия, в размер на 1850 млрд. евро има за цел да намали разходите по кредити и да увеличи кредитирането в еврозоната. Това на свой ред следва да помогне на гражданите, предприятията и правителствата да получат достъп до средства, които може да са им необходими за преодоляването на кризата. Тази програма допълва програмите за закупуване на активи, които се изпълняват от 2014 г. насам.

По нея закупуваме няколко различни вида активи. Например, когато купуваме облигации директно от банките, ние им предоставяме повече средства, с които те могат да кредитират домакинствата и фирмите. Също така можем да купуваме облигации на предприятията, което им осигурява допълнителен източник на кредитиране. И двата вида покупки допринасят за стимулиране на разходите и инвестициите с цел да се подкрепи икономическият растеж.

Прессъобщение: Решения, свързани с паричната политика, 10 декември 2020 г. Прессъобщение: Решения, свързани с паричната политика, 4 юни 2020 г. Прессъобщение: ЕЦБ обяви програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия, в размер на 750 млрд. евро Обяснителна статия: Как функционира количественото парично стимулиране

Поддържаме достъпността на заемите

Запазихме нашите основни лихвени проценти на безпрецедентно ниски равнища, така че разходите по заемите остават ниски.

Нашите лихвени проценти влияят върху цените на заемите. При ниски лихвени проценти за гражданите и предприятията е по-лесно да вземат заем, а това следва да подкрепи разходите и инвестициите.

Основни лихвени проценти на ЕЦБ

Спомагаме за достъп до кредитиране за предприятията и домакинствата

Увеличихме средствата, които банките могат да заемат от нас. Също така намалихме изискванията за заемите, които банките вземат, за да кредитират най-пострадалите от разпространението на вируса, включително малките и средните предприятия. Един от начините за това бе чрез разхлабване на стандартите за обезпечението, което банките ни предоставят като вид гаранция за отпуснатия кредит. Временно разширихме списъка с активи, които банките могат да използват като обезпечение. Освен това не сме толкова строги по отношение на мярката, която прилагаме, за да определим стойността на тези активи (известна още като „дисконтиране“).

Прессъобщение: Чрез целеви операции по кредитиране ЕЦБ удължава подкрепата за банки, които кредитират реалната икономика Прессъобщение: ЕЦБ удължава операциите по дългосрочно рефинансиране в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия Прессъобщение: ЕЦБ обявява нови операции по дългосрочно рефинансиране в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия Прессъобщение: ЕЦБ променя параметрите на целевите операции по кредитиране, за да подпомогне още по-добре реалната икономика Прессъобщение: ЕЦБ обявява смекчаване на условията за целевите операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III) Прессъобщение: ЕЦБ обявява пакет от временни мерки за смекчаване на изискванията за обезпечения Обяснителна статия: Какво представлява обезпечението? Обяснителна статия: Какво представлява дисконтирането на обезпечения?

Грижим се кредитирането да не бъде възпрепятствано от опасения в краткосрочен план

Във времена на значителна несигурност банките може да изпитват трудности при осигуряването на финансиране за краткосрочни нужди. Нашата цел е да помогнем на платежоспособните банки да изгладят всякакви временни проблеми с финансирането, като им предоставим възможност незабавно да получат заем при изгодни лихвени проценти. Така помагаме на банките да продължат да отпускат кредити на нуждаещите се граждани и фирми.

Прессъобщение: ЕЦБ обявява мерки в подкрепа на условията за ликвидност за банките и функционирането на паричния пазар

Повишаваме капацитета на банките за кредитиране

Временно смекчихме изискванията за средствата или „капитала“, който банките трябва да поддържат като буфер за периоди на затруднения. Освен това позволяваме на банките повече гъвкавост по надзорните графици, срокове и процедури.

Всички тези мерки помагат на банките в еврозоната да се съсредоточат върху своята ключова функция на кредитори в тази извънредна ситуация. От банките се очаква да използват всички освободени средства за поемане на загубите и за подкрепа на икономиката, а също и да не изплащат дивиденти.

Прессъобщение: Банковият надзор в ЕЦБ предоставя временни капиталови и оперативни облекчения в отговор на коронавируса Прессъобщение: Банковият надзор в ЕЦБ позволява на банките допълнителна гъвкавост като мярка срещу коронавируса Прессъобщение: ЕЦБ призовава банките да не изплащат дивиденти поне до октомври 2020 г. Банков надзор в ЕЦБ

Съхраняваме финансовата стабилност посредством международно сътрудничество

Централните банки в цял свят поддържат резерви във валути, различни от тяхната собствена. Това е така, защото местните банки също извършват операции в тези валути и понякога имат нужда от кредити в чуждестранна валута в текущата си дейност.

Във времена на значителна несигурност търсенето на активи в чуждестранна валута от страна на клиентите може да се увеличи. Ако банките не разполагат с достатъчно резерви в чуждестранна валута, за да отговорят на нарасналото търсене, това може да доведе до нестабилност на пазарите. Ето защо централните банки са въвели т.нар. линии за валутен суап. Тези суап линии позволяват на централната банка на дадена държава да обменя своите резерви в национална валута срещу тези на централна банка на друга държава и по този начин гарантират, че централните банки могат да отговорят на нарасналото търсене.

Наскоро с оглед на затрудненото положение отново активирахме преустановени суап линии и засилихме вече съществуващи такива с централни банки по целия свят.

Прессъобщения и друга информация за суап линиите Обяснителна статия: Какво представляват линиите за валутен суап?
В крак с най-новите изследвания

Гледайте нашите изследователски семинари за коронавируса

Справянето с новите предизвикателства изисква знания, които науката предоставя. Затова каним водещи представители на академичната общност в областта на икономиката, епидемиологията, демографията, финансите и обществените политики, които да представят мненията си за кризата и за последиците от пандемията за централните банки в уебинари на ЕЦБ на тема COVID‑19.

COVID-19 уебинари в YouTube Предстоящи конференции и семинари